Kunnen we helpen?

Vergoeding specialistische geestelijke gezondheidszorg vanaf 18 jaar

Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (Gespecialiseerde GGZ) is geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen met een (zeer) complexe psychische stoornis en zware psychische problemen. In dit artikel beschrijven wij de vergoeding voor specialistische geestelijke gezondheidszorg. Heeft u basis geestelijke gezondheidszorg nodig? Kijk dan bij het artikel Geestelijke Gezondheidszorg vanaf achttien jaar. De vergoeding voor specialistische GGZ is inclusief eventuele geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen die nodig zijn voor de behandeling.

Vergoeding basisverzekering

Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (Specialistische GGZ) vergoeden wij vanuit uw basisverzekering.

Wat vergoeden wij niet vanuit de basisverzekering?

U heeft geen recht op de vergoeding van:

 • de behandeling van aanpassingsstoornissen;
 • hulp bij werk- en relatieproblemen;
 • psychosociale hulp;
 • zorg bij leerstoornissen;
 • zelfhulp;
 • bemoeizorg vanuit de OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg). Hiervoor is de gemeente verantwoordelijk;
 • het toeleiden naar zorg;
 • preventie en dienstverlening;
 • psychologische hulp in verband met lichamelijke aandoeningen;
 • begeleiding met geen geneeskundig doel, bijvoorbeeld trainingen, coaching en cursussen.

Regiebehandelaar

De regiebehandelaar heeft de leiding over uw behandeltraject, maar hoeft niet alle behandelingen zelf te geven. De regiebehandelaar kan andere behandelaars aanwijzen waar u consulten krijgt. De regiebehandelaar blijft wél verantwoordelijk voor uw behandeling.

Toestemming

In de volgende gevallen moet u vooraf toestemming vragen als u naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaat:

 • gespecialiseerde GGZ met verblijf
 • gespecialiseerde GGZ in het geval van behandelgroepen
 • aan alcohol gebonden stoornissen
 • aan overige aan middel gebonden stoornissen
 • pervasieve stoornissen
 • restgroep diagnoses
 • somatoforme stoornissen

Heeft u een goedgekeurde machtiging van ons ontvangen om de behandeling te ondergaan? Dan is deze voor een bepaalde periode geldig. Verstrijkt binnenkort de termijn waarvoor toestemming (machtiging) is gegeven? Dan moet u opnieuw toestemming aanvragen. U kunt samen met uw zorgaanbieder een toestemmingsformulier gespecialiseerde GGZ invullen. Het formulier vindt u hier

Eigen risico

Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. U kunt in Mijn Aevitae nakijken wat uw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Wie mag de zorg verlenen?

Gaat u naar een zelfstandig werkende zorgverlener? Dan kunt u terecht bij een psychiater, klinisch (neuro)psycholoog of psychotherapeut. De regiebehandelaar voert hier ook zelf de behandeling uit.

Gaat u naar een zorgverlener die bij een instelling werkt? Dan kunt u terecht bij een psychiater, klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts met profielregistratie KNMG, klinischgeriater en verpleegkundig specialist.

Verwijzing
U heeft een verwijzing nodig van één van de volgende zorgverleners:

 • Huisarts
 • Bedrijfsarts
 • Medische specialist
 • Psychiater
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Arts voor verstandelijk gehandicapten
 • Straatdokter

De straatdokter is een arts en geregistreerd bij een vereniging van straatdokters. Bijvoorbeeld de Nederlandse Straatdokters Groep en in de gemeente(n) waar hij werkzaam is. De straatdokter mag alleen verwijzen als de cliënt geen huisarts heeft.

Is uw behandeling gestart onder de Jeugdwet en vervolgt u deze als u niet meer onder de Jeugdwet valt? Dat kunt u ook terecht bij een kinder- en jeugdpsycholoog NIP en orthopedagoog-generalist NVO. Zij mogen alleen regiebehandelaar zijn voor een eerste behandeling (eerste prestatie) als u achttien jaar bent geworden.

Bekijk in onze Zorgzoeker welke zorgverlener bij u in de buurt een contract heeft.

Gaat u naar een zorgverlener die geen contract heeft? Dan heeft u vooraf toestemming nodig als het gaat om gespecialiseerde GGZ inclusief een verblijf of opname. Verstrijkt binnenkort de termijn waarvoor toestemming is gegeven? Dan moet u opnieuw toestemming aanvragen. U kunt samen met uw zorgaanbieder een toestemmingsformulier gespecialiseerde GGZ invullen. Het formulier vindt u op onze website. Vraag de toestemming ten minste 2 maanden voor het verstrijken van de termijn aan. Dan weet u zeker dat uw aanvraag op tijd wordt verwerkt. Als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat krijgt u mogelijk een lagere vergoeding.

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.