Kunnen we helpen?

Vergoeding revalidatie

Onder revalideren verstaan wij onderzoeken, behandelingen en adviezen om weer zo zelfstandig mogelijk te leven of om te gaan met een handicap. Hieronder valt ook de quickscan en oncologische revalidatie. Deze zorg krijgt u altijd van een multidisciplinair team, of met andere woorden een team met meerdere zorgverleners. Dit team staat onder leiding van een medisch specialist of revalidatiearts. De quickscan mag alleen onder leiding van een revalidatiearts uitgevoerd worden.

Vergoeding basisverzekering

Revalideren vergoeden wij vanuit de basisverzekering.

Wat vergoeden wij niet?

Met revalidatie bedoelen wij alleen revalideren onder begeleiding van een multidisciplinair team. Mogelijk wordt u door een arts doorverwezen voor revalidatie behandelingen die niet onder deze vergoeding vallen. Hierbij kunt u denken aan op zichzelf staande fysiotherapie, beweegprogramma's of psychologische zorg. De vergoeding voor deze zorg komt mogelijk uit andere budgetten van uw zorgverzekering.

Eigen risico

Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. U kunt in Mijn Aevitae nakijken wat uw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Wie mag de zorg verlenen?

Bekijk in onze Zorgzoeker welke zorgverlener bij u in de buurt een contract heeft. Gaat u naar een zorgverlener zonder contract? Dan moet u vooraf toestemming bij ons aanvragen. U ontvangt dan een schriftelijke reactie van ons over de mogelijke vergoeding.

Verwijzing
U heeft voor deze zorg altijd een verwijzing nodig. Deze verwijzing kunt u krijgen van uw:

  • Huisarts
  • Bedrijfsarts
  • Jeugdarts
  • Revalidatiearts
  • Verpleegkundig specialist
  • Physician assistant
  • SEH-Arts KNMG (spoedeisende hulp arts)
  • Specialist ouderengeneeskunde
  • Arts voor verstandelijk gehandicapten
  • Medisch specialist

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.