Kunnen we helpen?

Vergoeding refractiechirurgie

Refractiechirurgie is een specialisatie binnen de oogheelkunde. Deze zorg is erop gericht om u minder afhankelijk te maken van het dragen van een bril of contactlenzen door middel van een operatieve ingreep.

Vergoeding basisverzekering

Wij vergoeden refractiechirurgie volledig uit de basisverzekering. Dit valt onder de vergoeding medisch specialistische zorg. U heeft alleen recht op vergoeding vanuit de basisverzekering als u een medische indicatie hiervoor heeft.

Toestemming

Wij moeten vooraf toestemming geven voor de volgende behandelingen:

  • refractiechirurgie (lensimplantaties en ooglaserbehandelingen)
  • ooglidcorrecties

Gaat u naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan verzorgt de zorgverlener uw aanvraag bij ons. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan moet u zelf bij ons om toestemming vragen. U vindt het aanvraagformulier op onze website.

Eigen risico

Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. U kunt in Mijn Aevitae nakijken wat uw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Aanvullende verzekering

Heeft u geen recht op vergoeding uit de basisverzekering en heeft u een aanvullende verzekering? Mogelijk krijgt u deze kosten dan (gedeeltelijk) vergoed. Controleer in Mijn Aevitae uw polisvoorwaarden.

Wie mag de zorg verlenen?

U kunt terecht bij een medisch specialist verbonden aan een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC). Een lijst met door ons gecontracteerde zorgverleners vindt u in onze Zorgzoeker. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Verwijzing
U heeft een doorverwijzing nodig van een:

  • huisarts
  • verpleegkundig specialist
  • physician assistant (PA)
  • spoedeisende hulp arts
  • bedrijfsarts
  • jeugdarts
  • specialist ouderengeneeskunde
  • medisch specialist

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.