Kunnen we helpen?

Vergoeding plastische chirurgie

Onder de vergoeding voor plastische chirurgie verstaan wij plastische chirurgie die medisch noodzakelijk is. Cosmetische chirurgie vergoeden wij niet. Plastische chirurgie is een specialisme dat zich bezig houdt met het herstel van een vorm of functie van het lichaam. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan aangeboren afwijkingen of verminkingen na een ongeval of operatie.

Vergoeding basisverzekering

Plastische chirurgie vergoeden wij vanuit de basisverzekering. Uw huisarts beoordeelt of een verwijzing verantwoord is. Zo ja, dan krijgt u een verwijzing naar de medisch specialist. De medisch specialist beoordeelt vervolgens aan de hand van specificieke richtlijnen of de behandeling inderdaad medisch noodzakelijk is. De vergoeding voor behandelingen die op de limitatieve lijst staan moet uw zorgverlener eerst bij ons aanvragen. Uw zorgverlener weet welke behandelingen op de limitatieve lijst staan. Pas als wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met uw aanvraag voor plastische chirurgie heeft u recht op de vergoeding.

Wat vergoeden wij niet?

  • behandeling van verlamde of verslapte bovenoogleden als deze niet medisch noodzakelijk is
  • liposuctie van de buik
  • het operatief plaatsen en/of verwijderen van een borstprothese zonder medische noodzaak of om cosmetische redenen

Eigen risico

Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. U kunt in Mijn Aevitae nakijken wat uw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Aanvullende verzekering

Als u niet in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de basisverzekering, kunt u mogelijk wél een vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering krijgen. Wilt u controleren of uw aanvullende verzekering plastische chirurgie vergoed? Log dan in via Mijn Aevitae.

Wie mag de zorg verlenen?

Medisch specialist. Bekijk met onze Zorgzoeker welke ziekenhuizen en klinieken bij u in de buurt een contract hebben voor plastische chirurgie. Gaat u naar een zorgverlener die geen contract heeft? Dan ontvangt u mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Verwijzing
U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, of kaakchirurg.

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.