Kunnen we helpen?

Vergoeding PGB

Het PGB (persoonsgebonden budget) is bedoeld voor mensen die door ziekte, beperking(en), of gebreken in verband met ouderdom zorg of ondersteuning nodig hebben. U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding van verpleging en verzorging in de vorm van een persoonsgebonden budget.

Vergoeding basisverzekering

PGB vergoeden wij vanuit de basisverzekering tot het bedrag dat bij de toestemming is afgesproken. Dit kan één totaalbedrag zijn of een uurtarief.

Toestemming

U heeft vooraf toestemming van ons nodig om de vergoeding voor PGB te ontvangen. Een wijkverpleegkundige niveau 5 kan een indicatie geven over de zorg die u nodig heeft. Met die indicatie kunt u de toestemming aanvragen. Wij adviseren u daarom om de toestemming altijd samen met de wijkverpleegkundige aan te vragen. Klik hier om naar het PGB-aanvraagformulier te gaan.

Eigen risico

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Wie mag de zorg verlenen?

De zorg kunt u ontvangen van een zorgverlener die werkt voor een thuiszorgorganisatie óf door een persoon in uw omgeving (familielid, kennis). De zorg van een thuiszorgorganisatie noemen wij formele zorgverlening. Zorg van een persoon in uw omgeving noemen wij informele zorgverlening. U kunt met het budget zelf bepalen welke zorgverlener u kiest.

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.