Kunnen we helpen?

Vergoeding persoonsalarmering

Dit hulpmiddel is bedoeld voor mensen die direct medische of technische hulp moeten kunnen oproepen. Het is een klein apparaatje wat u om uw hals, op uw kleding of pols kan dragen.

Vergoeding basisverzekering

Wij vergoeden dit hulpmiddel volledig uit de basisverzekering. U krijgt het hulpmiddel zelf in bruikleen.

Wanneer heb ik recht op vergoeding?

U heeft alleen recht op de vergoeding van persoonsalarmering als u:

  • lichamelijk gehandicapt bent en er een duidelijke noodzaak is om in geval van nood onmiddellijk medische of technische hulp van buitenaf in te roepen;
  • voor een langere tijd op uzelf bent aangewezen;
  • in een noodsituatie niet in staat bent de telefoon zelfstandig te bedienen.

Welke kosten vergoeden wij niet

U krijgt geen vergoeding voor het abonnement voor de meldkamer.

Toestemming

Gaat u naar een gecontracteerde leverancier? Dan hoeft u niet om toestemming te vragen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u zelf toestemming bij ons vragen voor aanschaf, vervanging en reparatie.

Eigen risico

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage. Houdt er wel rekening mee dat wij de kosten voor het abonnement van de meldkamer niet vergoeden. Neem contact op met uw leverancier als u vragen heeft over de extra kosten.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage. Houdt er wel rekening mee dat de kosten voor het abonnement voor de meldkamer niet vergoed worden. Neem contact op met uw leverancier als u vragen heeft over de extra kosten.

Wie mag de zorg verlenen?

U kunt terecht bij een door ons gecontracteerde hulpmiddelen leverancier. Via onze Zorgzoeker kunt u controleren welke zorgaanbieder erbij u in de buurt gevestigd is. Gaat u naar een zorgaanbieder met wie wij geen contract hebben voor deze zorg? Dan worden de kosten mogelijk gedeeltelijk vergoed.

Kwaliteitseisen zorgaanbieder
De leverancier dient in bezit te zijn van het ketenkeurmerk branchevereniging WDTM (Wonen, Diensten, Techniek voor Mensen).

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.