Kunnen we helpen?

Vergoeding oogheelkunde

Oogheelkunde is gericht op problemen van het oog. Denk bijvoorbeeld aan staar, scheel zien of een lui oog.

Vergoeding basisverzekering

Wij vergoeden oogheelkunde uit de basisverzekering. Dit valt onder de vergoeding medisch specialistische zorg.

Toestemming

Voor de volgende behandelingen heeft u vooraf onze toestemming nodig:

 • refractiechirurgie
 • ooglidcorrecties

Refractiechirurgie

Refractiechirurgie is een medische specialisatie van een oogarts. De oogarts zorgt er via een operatie voor dat uw ogen gecorrigeerd worden. Het doel hiervan is dat u minder of niet meer afhankelijk bent van het dragen van een bril of contactlenzen. Voorbeelden van refractiechirurgie zijn ooglaserbehandelingen of lensimplantaties.

Eigen risico

Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. U kunt in Mijn Aevitae nakijken wat uw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Wie mag de zorg verlenen?

U kunt terecht bij een oogarts verbonden aan een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC). Een lijst met door ons gecontracteerde zorgverleners vindt u in onze Zorgzoeker. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Verwijzing
Bij medisch specialistische zorg heeft u een doorverwijzing nodig van een van de volgende zorgverleners:

 • huisarts
 • verpleegkundig specialist
 • physician assistant (PA)
 • spoedeisende hulp arts
 • triage-audicien (naar de KNO-arts)
 • bedrijfsarts
 • jeugdarts
 • specialist ouderengeneeskunde
 • arts voor verstandelijk gehandicapten
 • tandarts
 • orthodontist
 • medisch specialist
 • kaakchirurg

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.