Kunnen we helpen?

Vergoeding oefentherapie i.v.m. COPD

Heeft u oefentherapie nodig in verband met COPD? Wij vergoeden de kosten voor oefentherapie vanuit de basisverzekering als u COPD met Gold Stadium 2 of hoger heeft. Uw huisarts of medisch specialist beoordeelt welke klasse COPD u heeft. Afhankelijk van de klasse krijgt u een aantal behandelingen fysiotherapie vanuit de basisverzekering vergoed.

Vergoeding basisverzekering

Vergoeding klasse A
Maximaal 5 behandelingen in de eerste twaalf maanden. Daarna heeft u vanuit de basisverzekering geen recht meer op vergoeding.

Vergoeding klasse B1 
Maximaal 27 behandelingen in de eerste twaalf maanden. Daarna drie behandelingen per kalenderjaar.

Vergoeding klasse B2 
Maximaal 70 behandelingen in de eerste twaalf maanden. Daarna 52 behandelingen per kalenderjaar.

Vergoeding klasse C en D
Maximaal 70 behandelingen in de eerste twaalf maanden. Daarna 52 behandelingen per kalenderjaar.

Eigen risico

Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. U kunt in Mijn Aevitae nakijken wat uw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Aanvullende verzekering

Heeft u na de vergoeding vanuit de basisverzekering nog meer oefentherapie nodig? Dan krijgt u mogelijk een vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering. Log in op Mijn Aevitae en bekijk of er een vergoeding mogelijk is vanuit uw aanvullende verzekering.

Wie mag de zorg verlenen?

Voor fysiotherapie kunt u terecht bij:

  • fysiotherapeut
  • heilgymnast-masseur
  • gespecialiseerde fysiotherapeut.

Voor oedeemtherapie kunt u terecht bij:

  • oedeem (fysio) therapeut
  • huidtherapeut

Voor Oefentherapie (Cesar of Mensendieck) kunt u terecht bij:

  • oefentherapeut Cesar / Mensendieck
  • kinderoefentherapeut

Wat is een gespecialiseerde fysiotherapeut?
Een gespecialiseerde fysiotherapeut is een kinderfysiotherapeut, bekkenfysiotherapeut, geriatriefysiotherapeut of manueel therapeut. De gespecialiseerde fysiotherapeut moet als zodanig zijn ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie of in het register van het Keurmerk Fysiotherapie.

Bekijk in onze Zorgzoeker welke zorgverlener bij u in de buurt een contract heeft. Gaat u naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u mogelijk een gedeeltelijke vergoeding

Verwijzing
U heeft een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig waarop de klasse van de COPD staat.

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.