Kunnen we helpen?

Vergoeding niet-geregistreerde geneesmiddelen

Het gebruiken van een niet-geregistreerd geneesmiddel kan voor sommige mensen een laatste redmiddel zijn. Deze geneesmiddelen worden niet standaard vergoed uit de basisverzekering. Op deze pagina leest u meer over de vergoeding van niet-geregistreerde geneesmiddelen in uitzondelijke gevallen.

Vergoeding basisverzekering

Niet-geregistreerde geneesmiddelen vergoeden wij over het algemeen niet uit de basisverzekering. In enkele gevallen is vergoeding uit de basisverzekering toch mogelijk. Dan moet er sprake zijn van rationele farmacotherapie. Onder rationele farmacotherapie verstaan wij: de behandeling, preventie of diagnostiek van een aandoening met een geneesmiddel in een voor de patiënt geschikte vorm, waarvan de werkzaamheid en effectiviteit blijkt uit wetenschappelijke literatuur en dat het meest voordelig is voor de zorgverzekering.

  • Er bestaat geen geregistreerd geneesmiddel met dezelfde werking.
  • Het niet-geregistreerde geneesmiddel is de enige uitweg omdat er in Nederland geen andere behandeling meer mogelijk is.
  • U heeft een zeldzame aandoening die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners.

Toestemming

Om van deze vergoeding gebruik te mogen maken heeft u vooraf onze toestemming nodig. Neem hiervoor contact met ons op.

Eigen risico

Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. U kunt in Mijn Aevitae nakijken wat uw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Voor sommige geneesmiddelen geldt een eigen bijdrage. U ziet op www.medicijnkosten.nl of u een eigen bijdrage betaalt en hoe hoog deze is. 

Aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan vergoeden wij deze eigen bijdrage mogelijk vanuit uw aanvullende verzekering. Controleer uw polisvoorwaarden in Mijn Aevitae.

Wie mag de zorg verlenen?

Voor niet-geregistreerde geneesmiddelen kunt u terecht bij uw apotheek of apotheekhoudend huisarts. In de Zorgzoeker ziet u welke zorgverleners bij u in de buurt een contract hebben. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Recept of voorschrift
Sommige medicijnen vergoeden wij alleen op voorschift of recept van een arts. U kunt een recept krijgen bij de volgende specialisten:

  • Huisarts
  • Verloskundige
  • Tandarts
  • Orthodontist
  • Medisch specialist
  • Kaakchirurg specialistisch verpleegkundige

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.