Kunnen we helpen?

Vergoeding maag-, darm-, levergeneeskunde (MDL)

Een MDL-arts (Maag-Darm-Lever-arts) heeft zich gespecialiseerd op het gebied van ziekten van de spijsvertering. Hieronder vallen bijvoorbeeld slokdarm, maag, dunne- en dikke darm.

Vergoeding basisverzekering

Wij vergoeden behandelingen bij een MDL-arts in het ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC) uit de basisverzekering. Dit valt onder de vergoeding medisch specialistische zorg.

Eigen risico

Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. U kunt in Mijn Aevitae nakijken wat uw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Wie mag de zorg verlenen?

U kunt terecht bij een medisch specialist verbonden aan een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC). Een lijst met door ons gecontracteerde zorgverleners vindt u in onze Zorgzoeker. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Verwijzing
U heeft een doorverwijzing nodig van een:

  • huisarts
  • verpleegkundig specialist
  • physician assistant (PA)
  • spoedeisende hulp arts
  • bedrijfsarts
  • jeugdarts
  • specialist ouderengeneeskunde
  • medisch specialist

 

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.