Kunnen we helpen?

Vergoeding kraamzorg thuis

Kraamzorg begint bij de geboorte. De kraamverzorger assisteert de verloskundige of (huis)arts bij de bevalling. De kraamzorg is er dus vanaf het eerste moment om u te begeleiden en te adviseren. Uw baby zelfstandig kunnen verzorgen en uw dagelijkse bezigheden weer oppakken is het doel van kraamzorg.

Vergoeding basisverzekering

Wij vergoeden maximaal tien dagen kraamzorg vanuit de basisverzekering. De telling van deze dagen begint vanaf de dag van de bevalling.

Bijzonderheden

De verloskundige of de huisarts die de verloskundige zorg verleent stelt het aantal kraamzorguren vast aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg (LIP). U hebt recht op ten minste 24 uur tot maximaal 80 uur, verdeeld over maximaal tien dagen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde kraamverzorgende of verpleegkundige? Stuur dan bij de nota voor kraamzorg een kopie mee van:

  • de indicatiestelling volgens het Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg (LIP), en;
  • in het geval van zorg door een kraamverzorgende: het diploma kraamverzorgende.

Deze kopieën kunt u opvragen bij de betreffende kraamzorgorganisatie en/of bij de zelfstandig werkende kraamverzorgende of verpleegkundige.

Voor iedere dag tijdens de ziekenhuisopname waarin kraamzorg al gedeeltelijk in het ziekenhuis heeft plaatsgevonden, brengen wij het gemiddelde aantal uren kraamzorg (dit is het aantal geïndiceerde uren kraamzorg verdeeld over tien dagen) per dag in mindering op het aantal geïndiceerde kraamzorguren.

Als meerdere zorginstellingen (bijvoorbeeld ziekenhuis en kraamzorgorganisatie) voor dezelfde dag kraamzorg in rekening brengen, dan hebt u ook op deze dag dubbel recht op kraamzorg.

Belangrijk

Vraag uw kraamzorg minimaal vijf maanden voor de verwachte bevallingsdatum aan via onze kraamzorglijn. Het telefoonnummer van de Aevitae kraamzorglijn is 078 - 632 7667. De kraamzorglijn is op werkdagen bereikbaar van 08.30u tot 17.00u.

Eigen risico

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen risico.

Eigen bijdrage

Ja. Voor deze zorg geldt een eigen bijdrage van € 4,60 per uur. Heeft u een aanvullende verzekering? Mogelijk kunt u vanuit uw aanvullende verzekering een vergoeding krijgen voor deze eigen bijdrage.

Aanvullende verzekering

Wilt u weten of wij de eigen bijdrage of extra kraamzorg vergoeden vanuit uw aanvullende verzekering? Log dan in via Mijn Aevitae

Wie mag de zorg verlenen?

Gediplomeerde kraamverzorgende of verpleegkundige. Bekijk met onze Zorgzoeker of de kraamzorgorganisatie van uw keuze gecontracteerd is. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u mogelijk een gedeeltelijke vergoeding. De verloskundige of huisarts die de zorg verleent stelt samen met u vast welke zorg u nodig heeft.

Verwijzing
U heeft geen verwijzing nodig.

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.