Kunnen we helpen?

Vergoeding ketenzorg of zorgprogramma

Bij een keten- of zorgprogramma werken verschillende zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts, diëtist, laboratorium, e.d.) nauw met elkaar samen in een zorggroep, zodat de zorg die u nodig hebt beter op elkaar is afgestemd. Uw huisarts beoordeelt of u in aanmerking komt voor een dergelijk programma.

Vergoeding basisverzekering

Ketenzorg (of zorgprogramma's) vergoeden wij volledig vanuit de basisverzekering. U heeft recht op ketenzorg in verband met:

  • Diabetes mellitus type 2
  • COPD
  • Hart- en vaatziekten
  • Een verhoogd risico op hart- en vaatziekten
  • Astma
  • Kwetsbare ouderen

Wat vergoeden wij niet vanuit de ketenzorg?

Medisch specialistische zorg valt niet onder het zorgprogramma (de ketenzorg). Meer informatie over medisch specialistische zorg vindt u hier.

Eigen risico

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Wie mag de zorg verlenen?

Voor deze zorg kunt u terecht bij een gecontracteerde zorggroep. Een overzicht van de door ons gecontracteerde zorggroepen vindt u op onze website. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Mogelijk krijgt u dan een gedeeltelijke vergoeding. U kunt ook informeren bij de huisartsenpraktijk naar de mogelijke zorgprogramma’s en bij welke zorggroep u hiervoor terecht kunt.

Verwijzing
U heeft geen doorverwijzing nodig.

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.