Kunnen we helpen?

Vergoeding keel- neus- en oorheelkunde (KNO)

Een KNO-arts houdt zich bezig met de behandeling van aandoeningen aan keel, neus en/of oren. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van keelamandelen of een operatie aan de neusbijholten.

Vergoeding basisverzekering

Wij vergoeden behandelingen bij de KNO-arts in het ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC) uit de basisverzekering. Dit valt onder de vergoeding medisch specialistische zorg.

Toestemming

Voor sommige behandelingen heeft u vooraf onze goedkeuring nodig. Dit geldt voor de volgende behandelingen:

 • oorschelpcorrecties
 • behandeling voor vormafwijkingen van de neus

Eigen risico

Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. U kunt in Mijn Aevitae nakijken wat uw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Wie mag de zorg verlenen?

U kunt terecht bij een KNO-arts verbonden aan een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC). Een lijst met door ons gecontracteerde zorgverleners vindt u in onze Zorgzoeker. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Verwijzing
Bij medisch specialistische zorg heeft u een doorverwijzing nodig van één van de volgende zorgverleners:

 • huisarts
 • verpleegkundig specialist
 • physician assistant (PA)
 • spoedeisende hulp arts
 • triage-audicien (naar de KNO-arts)
 • bedrijfsarts
 • jeugdarts
 • specialist ouderengeneeskunde
 • arts voor verstandelijk gehandicapten
 • tandarts
 • orthodontist
 • medisch specialist
 • kaakchirurg

 

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.