Kunnen we helpen?

Vergoeding kaakchirurgie

Uw (tand)arts kan u doorverwijzen naar een kaakchirurg. Een kaakchirurg doet specialistische, chirurgische ingrepen in mond, kaak en gezicht. De kaakchirurg trekt bijvoorbeeld verstandskiezen als de tandarts dit niet kan doen. Ook verwijdert hij cysten en tumoren uit de mond en repareert hij breuken en beschadigingen in de kaak na een ongeluk.​

Vergoeding basisverzekering

Kaakchirurgie is een van de weinige behandelingen op tandartsgebied die wij vergoeden vanuit de basisverzekering. Niet alle behandelingen die de kaakchirurg uitvoert vergoeden wij uit de basisverzekering. Mogelijk vergoeden wij deze kosten vanuit de tandartsverzekering. Heeft u een tandartsverzekering? Controleer dan eenvoudig in Mijn Aevitae uw polisvoorwaarden.

Wat vergoeden wij niet vanuit de basisverzekering?

Onderstaande behandelingen vergoeden wij niet vanuit de basisverzekering:

  • paradontale chirurgie
  • het aanbrengen van een implantaat
  • ongecompliceerde extracties (kies of tand trekken) door een kaakchirurg.

Ongecompliceerde en gecompliceerde extracties

Het trekken van een (verstands)kies kan tegenwoordig ook bij uw tandarts. Als er sprake is van een gecompliceerde extractie dan zorgt uw tandarts voor een doorverwijzing naar de kaakchirurg. In dit geval is er vaak een operatie nodig om de kies te verwijderen. Beoordeelt de kaakchirurg dat het toch om een ongecompliceerde extractie gaat? Dan vergoeden wij de kosten niet vanuit de basisverzekering maar vanuit een eventuele tandartsverzekering. Heeft u geen tandartsverzekering? Dan komen de kosten voor eigen rekening. Bij een ongecompliceerde extractie kan uw tandarts de tanden en/of kiezen trekken.

Toestemming

Voor de volgende behandelingen heeft u vooraf onze toestemming nodig:

  • osteotomie voor de behandeling van Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS)
  • kinplastiek als zelfstandige verrichting
  • pre-implantologische chirurgie
  • plastische chirurgie

Eigen risico

Ja, deze zorg valt onder het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. U kunt in Mijn Aevitae nakijken wat uw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Wie mag de zorg verlenen?

De behandeling mag uitgevoerd worden door een kaakchirurg. Bekijk in onze Zorgzoeker welke zorgverleners er bij u in de buurt een contract hebben. Gaat u naar een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben? Dan krijgt u mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Verwijzing
U heeft een doorverwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts, tandarts, verloskundige, medisch specialist of kaakchirurg.

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.