Kunnen we helpen?

Vergoeding IVF

Bij in-vitrofertilisatie (IVF) bevruchten de zaadcellen één of meerdere eicellen buiten het lichaam. Als de bevruchting goed gaat, plaatst een arts het bevruchte eitje (embryo) in de baarmoeder. Een IVF-poging bestaat uit vier stappen:

  1. De vrouw krijgt een behandeling met hormonen. Door de hormonen moeten de eicellen rijp worden.
  2. De arts haalt enkele eicellen weg bij de vrouw (follikelpunctie).
  3. In het laboratorium worden de eicellen bevrucht.
  4. De arts plaatst één of twee embryo's in de baarmoederholte.

Vergoeding basisverzekering

Bent u jonger dan 43 jaar? Dan vergoeden wij drie IVF-pogingen (per gerealiseerde zwangerschap)vanuit de basisverzekering. Als u startte met een eerste, tweede of derde poging IVF, dan mag u deze poging na uw 43e verjaardag afronden voor rekening van uw zorgverzekering. Bent u jonger dan 38 jaar? Dan hebt u alleen recht op de eerste en tweede IVF-poging als er één embryo per keer wordt teruggeplaatst.

Wat rekenen we als 1 IVF poging?

Een IVF-poging telt pas als er succesvol rijpe eicellen zijn verkregen. Alleen pogingen die daarna zijn afgebroken, tellen mee voor het aantal pogingen. Het terugplaatsen van embryo’s die zijn verkregen in een eerdere fase van de behandeling, maakt deel uit van de IVF-poging waarmee de embryo’s zijn verkregen. Als er nog embryo’s over zijn nadat een succesvolle zwangerschap (ten minste 10 weken) tot stand is gebracht, dan hebt u recht op terugplaatsing van de embryo’s door middel van overige vruchtbaarheidsbehandelingen.

IVF in het buitenland

Of u in aanmerking komt voor IVF, hangt af van uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld van uw leeftijd en hoe lang u al probeert om zwanger te worden. Wilt u naar het buitenland voor een IVF-behandeling? Neem vooraf contact met ons op.

Bijzonderheden

Als er bij een IVF-behandeling, waaronder ook begrepen een ICSI-behandeling (intracytoplasmatische sperma injectie), gebruik wordt gemaakt van eiceldonatie, zijn bovenstaande voorwaarden voor IVF ook van toepassing. U hebt geen recht op (vergoeding van de kosten van) de eiceldonatie.

Eigen risico

Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. U kunt in Mijn Aevitae nakijken wat uw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Wie mag de zorg verlenen?

Gynaecoloog in een hiervoor vergunninghoudende instelling. Bekijk in onze Zorgzoeker welke zorgverleners bij u in de buurt een contract hebben. Gaat u naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Verwijzing
U heeft een verwijzing nodig van uw gynaecoloog of uroloog.

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.