Kunnen we helpen?

Vergoeding hooraanpassingen op de werkplek

Vaak is het volgen van vergaderingen of telefoneren in een drukke ruimte niet makkelijk voor slechthorenden. Waar nodig kunnen er werkaanpassingen gedaan worden om zo de werkplek te optimaliseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan soloapparatuur of speciale apparatuur om beter aan een balie te functioneren.

Vergoeding basisverzekering

Dit hulpmiddel wordt uit de basisverzekering vergoed. Het hulpmiddel is in bruikleen.

  • Soloapparatuur
  • Tafelmicrofoons
  • Telefoons voor slechthorenden
  • Speciale apparatuur voor balie werk

Toestemming

Gaat u naar een gecontracteerde leverancier? Wij moeten vooraf goedkeuring geven vóór u van deze vergoeding gebruik kan maken. De leverancier verzorgt voor u de aanvraag.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u zelf om toestemming bij ons vragen voor aanschaf, vervanging en reparatie. Uit de aanvraag moeten wij kunnen opmaken om welk(e) hulpmiddel(en) het gaat, daarnaast hebben we ook een motivatie van uw werkgever nodig.

Eigen risico

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende verzekering? Mogelijk krijgt u de eigen bijdrage en/of batterijen voor een hoortoestel (gedeeltelijk) vergoed. Controleer in Mijn Aevitae uw polisvoorwaarden.

Wie mag de zorg verlenen?

U kunt terecht bij een door ons gecontracteerde hulpmiddelen leverancier. Via onze Zorgzoeker kunt u controleren welke zorgaanbieder erbij u in de buurt gevestigd is. Gaat u naar een zorgaanbieder met wie wij geen contract hebben voor deze zorg? Dan worden de kosten mogelijk gedeeltelijk vergoed.

Kwaliteitseisen zorgaanbieder
De leverancier moet werkzaam zijn in de branche voor gebruikelijke ISO certificering.

Verwijzing
U heeft een doorverwijzing nodig van het audiologisch centrum of KNO-arts.

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.