Kunnen we helpen?

Vergoeding geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is bedoeld voor kwetsbare ouderen. Hierbij gaat het om kortdurende, multidisciplinaire, op herstel gerichte zorg. Deze zorg vindt plaats na een ziekenhuisopname.

Wanneer heeft u recht op deze zorg?

  • Als de zorg binnen één week aansluit op uw ziekenhuisverblijf. Valt uw verblijf vóór uw ziekenhuisopname onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ)? Dan valt de revalidatie na uw ziekenhuisopname ook onder de WLZ. Wij vergoeden deze dan niet vanuit uw basisverzekering;
  • Als u een acute aandoening hebt waardoor sprake is van acute mobiliteitstoornissen of afname van zelfredzaamheid en u voorafgaand medisch specialistische zorg voor deze aandoening hebt ontvangen. De beoordeling hiervan (geriatrisch assessment) vindt plaats door een (klinisch) geriater of internist ouderengeneeskunde op de eerste hulp of via een spoedconsult op de geriatrische polikliniek. De geriatrische revalidatie moet binnen een week aansluiten op het geriatrisch assessment, ook als geen ziekenhuisopname heeft plaatsgevonden.

Vergoeding basisverzekering

Wij vergoeden geriatrische revalidatie tot maximaal zes maanden vanuit de basisverzekering.

Heeft u langer dan zes maanden deze zorg nodig? Dan moet uw zorgverlener de vergoeding bij ons aanvragen. In bijzondere gevallen kunnen wij een langere periode toestaan. Wij beoordelen dit afhankelijk van de situatie.

Eigen risico

Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. U kunt in Mijn Aevitae nakijken wat uw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Wie mag de zorg verlenen?

Multidisciplinair team van deskundigen op het gebied van geriatrische revalidatie onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde. Via onze Zorgzoeker kunt u controleren welke zorgverlener een contract met ons heeft. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Verwijzing
U heeft een verwijzing nodig van één van de volgende zorgverleners:

  • Huisarts
  • Medische specialist

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.