Kunnen we helpen?

Vergoeding geestelijke gezondheidszorg vanaf 18 jaar

Heeft u psychische klachten en heeft u daar hulp bij nodig? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). In dit artikel beschrijven wij de vergoeding voor basis geestelijke gezondheidszorg. Heeft u specialistische geestelijke gezondheidszorg nodig? Kijk dan bij het artikel Specialistische geestelijke gezondheidszorg vanaf achttien jaar. Basis Geestelijke Gezondheidszorg is bedoeld voor mensen met lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of mensen met stabiele chronische problematiek met een laag risico. Bij Basis GGZ brengt u regelmatig een bezoek aan uw zorgverlener voor uw behandeling. Eventueel kan uw zorgverlener u ook thuis behandelen of in combinatie met een digitale vorm van behandeling.

Vergoeding basisverzekering

Basis Geestelijke Gezondheidszorg (Basis GGZ) vergoeden wij vanuit uw basisverzekering.

Wat vergoeden wij niet vanuit de basisverzekering?

U heeft geen recht op de vergoeding van:

 • behandeling van aanpassingsstoornissen;
 • hulp bij werk- en relatieproblemen;
 • psychosociale hulp;
 • zorg bij leerstoornissen;
 • zelfhulp;
 • het toeleiden naar zorg;
 • preventie en dienstverlening;
 • psychologische hulp in verband met lichamelijke aandoeningen;
 • intelligentieonderzoek.

Let op:

De declaratiewijze van GGZ behandelingen wijzigt per 1 januari 2022. Dit kan gevolgen hebben voor uw eigen risico. We noemen de nieuwe declaratiewijze het zorgprestatiemodel. Voor meer informatie klik hier.

Eigen risico

Ja, deze zorg valt onder het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. U kunt in Mijn Aevitae nakijken wat uw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Wie mag de zorg verlenen?

Een zorgaanbieder die een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ heeft. Het instituut moet geregistreerd staan op de website van GGZ Kwaliteitsinstituut. Bekijk in onze Zorgzoeker welke zorgverleners bij u in de buurt een contract hebben. Gaat u naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Verwijzing
U heeft een verwijzing nodig van één van de volgende zorgverleners:

 • Huisarts
 • Bedrijfsarts
 • Medische specialist
 • Psychiater
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Arts voor verstandelijk gehandicapten
 • Straatdokter

De straatdokter is een arts en geregistreerd bij een vereniging van straatdokters. Bijvoorbeeld de Nederlandse Straatdokters Groep en in de gemeente(n) waar hij werkzaam is. De straatdokter mag alleen verwijzen als de cliënt geen huisarts heeft.

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.