Kunnen we helpen?

Vergoeding Freestyle Libre

Meten zonder prikken, dat is wat Flash Glucose Monitoring (FGM) inhoudt. Een sensor op uw bovenarm meet uw glucosewaarden. Via de reader kunt u zien of uw bloedsuikerwaarde stijgt, daalt of constant blijft. De Freestyle Libre is een hulpmiddel voor diabetespatiënten en werkt met het FGM systeem. Er zitten wel een aantal voorwaarden aangebonden. Op deze pagina leest u meer over de vergoeding van een Freestyle Libre. 

Vergoeding basisverzekering

Wij vergoeden de Freestyle Libre volledig uit de basisverzekering. U heeft recht op de vergoeding van dit hulpmiddel als u behoort tot een van de volgende groepen:

  • Verzekerden met type I diabetes
  • Verzekerden met type 2 diabetes met een intensief insulineschema
  • Zwangere vrouwen met bestaande diabetes type 2 die insuline gebruiken maar geen intensief insulineschema hebben
  • Vrouwen met zwangerschapswens bij een preconceptionele diabetes type 2 die insuline gebruiken maar geen intensief insulineschema hebben

Wat is de maximale vergoeding?

Wij vergoeden maximaal:

  • 1 reader
  • 26 sensorsen per kalenderjaar
  • 50 teststrips per drie maanden

Toestemming

Voor deze vergoeding heeft u vooraf toestemming nodig. Gaat u naar een gecontracteerde leverancier? Dan vraagt de leverancier de vergoeding voor u aan. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u zelf toestemming bij ons vragen voor aanschaf, vervanging en reparatie.

Eigen risico

Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. U kunt in Mijn Aevitae nakijken wat uw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Wie mag de zorg verlenen?

U kunt terecht bij een door ons gecontracteerde hulpmiddelen leverancier. Via onze Zorgzoeker kunt u controleren welke zorgaanbieder erbij u in de buurt gevestigd is. Gaat u naar een zorgaanbieder met wie wij geen contract hebben voor deze zorg? Dan worden de kosten mogelijk gedeeltelijk vergoed.

Kwaliteitseisen zorgaanbieder
De leverancier dient werkzaam te zijn in een apotheek of een S.E.M.H. gecertificeerd medisch speciaalzaak met als specialisme DISW (Diabetesmaterialen, Incontinentiemateriaal, Stoma en Wondverzorgingsmateriaal).

Verwijzing
U heeft een doorverwijzing nodig van uw behandelend specialist.

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.