Kunnen we helpen?

Vergoeding erfelijkheidsonderzoek

Onder een erfelijkheidsonderzoek verstaan wij onderzoek naar erfelijke afwijkingen door middel van stamboomonderzoek, chromosoomonderzoek, biochemischediagnostiek, ultrageluidonderzoek en DNA-onderzoek. Ook erfelijkheidsadvisering en psychosociale begeleiding die u in verband met dit onderzoek krijgt, valt onder deze vergoeding. Het onderzoek kan ook tot onderzoek van andere personen dan de verzekerde leiden als dit noodzakelijk is voor een passend advies aan u. Aan hen kan dan ook advies gegeven worden.

Vergoeding basisverzekering

Wij vergoeden het erfelijkheidsonderzoek volledig vanuit de basisverzekering.

Wat vergoedingen wij niet vanuit de basisverzekering?

Thuistesten vergoeden wij niet. Alleen erfelijkheidsonderzoeken die een zorgverlener uitvoert vergoeden wij vanuit de basisverzekering.

Eigen risico

Ja, deze zorg valt onder het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. U kunt in Mijn Aevitae nakijken wat uw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Wie mag de zorg verlenen?

Centrum voor erfelijkheidsadvies. Dit is een toegelaten en vergunninghoudende instelling die klinisch genetisch onderzoek doet en erfelijkheidsadvisering toepast. Een lijst met door ons gecontracteerde zorgverleners vindt u op onze website. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Verwijzing
U heeft een doorverwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.