Kunnen we helpen?

Vergoeding eerstelijns verblijf

Eerstelijnsverblijf (ELV) is een kortdurend verblijf in een zorginstelling met het doel hierna weer zelfstandig thuis te kunnen wonen.

Vergoeding basisverzekering

Wij vergoeden een eerstelijns verblijf (ElV) volledig vanuit de basisverzekering.

Eigen risico

Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. U kunt in Mijn Aevitae controlere wat uw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Wie mag de zorg verlenen?

Eerstelijnsverblijf mag plaatsvinden in een instelling waar de geneeskundige zorg onder verantwoordelijkheid van de:

  • huisarts;
  • specialist ouderengeneeskunde;
  • arts voor verstandelijk gehandicapten wordt verleend.

In onze Zorgzoeker kunt u controleren welke zorgverlener er een contract heeft. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Verwijzing
U heeft een doorverwijzing nodig van uw huisarts, verloskundige, medisch specialist, psychiater of kaakchirurg.

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.