Kunnen we helpen?

Vergoeding chronische fysiotherapie vanaf 18 jaar

Door de overheid is er een lijst opgesteld met chronische aandoeningen die wij uit de basisverzekering vergoeden. Uw fysiotherapeut kan u uitleggen of uw aandoening op de lijst staat. Heeft u een chronische aandoening die niet op de lijst staat? Dan vergoeden wij de behandelingen niet vanuit uw basisverzekering. Mogelijk heeft u wel recht op vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering. Dit kunt u eenvoudig nakijken in Mijn Aevitae.

Vergoeding basisverzekering

Vanaf de 21e behandeling vergoeden wij chronische fysiotherapie vanuit de basisverzekering. Het aantal behandelingen dat wij vergoeden is afhankelijk van uw aandoening. Uw fysiotherapeut kan u vertellen hoeveel behandelingen wij vergoeden per aandoening. Gaat u voor meerdere chronische aandoeningen naar de fysiotherapeut? Vraag dan bij uw fysiotherapeut na wat de vergoeding per aandoening is.

Voorbeeld: U gaat voor chronische aandoening A naar uw fysiotherapeut. U krijgt dan vergoeding vanuit de basisverzekering vanaf de 21e behandeling. Na enige tijd krijgt u ook last van chronische aandoening B. U krijgt voor aandoening B de behandelingen dan ook pas vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit uw basisverzekering. De vergoeding van chronische aandoening A en B na de 21e behandeling kunnen verschillen. Uw fysiotherapeut kan u meer informatie geven over de vergoeding per aandoening.

Wat vergoeden wij niet vanuit de basisverzekering?

De eerste 20 behandelingen voor chronische fysiotherapie vergoeden wij niet vanuit de basisverzekering. Die behandelingen krijgt u mogelijk wel vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Dit kunt u eenvoudig nakijken in Mijn Aevitae.

Wat verstaan we onder chronische fysiotherapie?

De lijst met aandoeningen voor fysio- en oefentherapie wordt ook wel de ‘Chronische lijst’ genoemd. Niet alle chronische aandoeningen staan op deze lijst. Aandoeningen die wel op de lijst staan, zijn bijvoorbeeld bepaalde aandoeningen van het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat, bepaalde long- en vaataandoeningen en lymfoedeem. Het gaat in sommige gevallen ook om de behandeling van een aandoening na een opname in een ziekenhuis ter bespoediging van het herstel. Twijfelt u of uw aandoening op deze lijst voorkomt? Neem dan contact op met uw fysio- of oefentherapeut. Uw therapeut kan aangeven of u in aanmerking komt voor de vergoeding van chronische fysiotherapie.

Toestemming

In sommige gevallen moet uw vergoeding voor chronische fysiotherapie eerst worden aangevraagd. Gaat u naar een gecontracteerde fysiotherapeut? Dan weet uw therapeut of uw behandeling eerst aangevraagd moet worden. Gaat u naar een niet gecontracteerde therapeut? Dan moet u de vergoeding voor chronische fysiotherapie eerst aanvragen bij ons.

Eigen risico

Ja, deze zorg valt onder het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. U kunt in Mijn Aevitae nakijken wat uw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Aanvullende verzekering

Wilt u weten of wij de eerste 20 behandelingen vergoeden? Of is de periode van uw chronische indicatie afgelopen, maar heeft u toch nog fysiotherapie nodig? Controleer dan of uw aanvullende verzekering fysiotherapie behandelingen vergoed. U kunt dit eenvoudig nakijken via Mijn Aevitae.

Wie mag de zorg verlenen?

Voor fysiotherapie kunt u terecht bij:

  • fysiotherapeut
  • heilgymnast-masseur
  • gespecialiseerde fysiotherapeut.

Voor oedeemtherapie kunt u terecht bij:

  • oedeem (fysio) therapeut
  • huidtherapeut

Voor Oefentherapie (Cesar of Mensendieck) kunt u terecht bij:

  • oefentherapeut Cesar / Mensendieck
  • kinderoefentherapeut.

In onze Zorgzoeker kunt u controleren welke zorgverlener een contract met ons heeft. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Wat is een gespecialiseerde fysiotherapeut?
Een gespecialiseerde fysiotherapeut is een kinderfysiotherapeut, bekkenfysiotherapeut, geriatriefysiotherapeut of manueel therapeut. De gespecialiseerde fysiotherapeut moet als zodanig zijn ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie of in het register van het Keurmerk Fysiotherapie.

Bekijk in onze zorgzoeker welke zorgverlener bij u in de buurt een contract heeft. Gaat u naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u mogelijk een gedeeltelijke vergoeding

Verwijzing
U heeft in de meeste gevallen geen verwijzing nodig als u naar een gecontracteerde fysiotherapeut gaat. In sommige gevallen kan uw fysiotherapeut tóch vragen om een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist, bijvoorbeeld als u fysiotherapie na een operatie nodig heeft. Wij adviseren u bij twijfel eerst contact met uw fysiotherapeut contact op te nemen.

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.