Kunnen we helpen?

Vergoeding buitenland

U kunt om verschillende redenen liever naar een arts in het buitenland gaan. Op deze pagina leest u alles over de vergoeding van (planbare) zorg in het buitenland.

Vergoeding basisverzekering

Wij vergoeden medisch specialistische zorg in het buitenland uit de basisverzekering.

Toestemming

Wilt u zich in het buitenland laten behandelen bij een gecontracteerde zorgverlener? Dan hoeft u niet vooraf om toestemming te vragen, tenzij de behandeling niet binnen de contractafspraken valt. Als dit het geval is, verzorgt de zorgverlener voor u de aanvraag.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan moet u ten alle tijden zelf een aanvraag bij ons indienen. U vindt het aanvraagformulier hier.

Is uw nota geschreven in een andere taal?

Wij accepteren nota's in het Nederlands, Duits, Engels, Frans en Spaans. Als uw nota niet geschreven is in één van deze talen kunt u de nota ook laten vertalen door een beëdigd vertaler en de vertaling naar ons toesturen. De vertaalkosten komen voor uw eigen rekening.

Eigen risico

Gaat het om een behandeling die uit de basisverzekering wordt vergoed? Dan geldt voor deze zorg het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. U kunt in Mijn Aevitae nakijken wat uw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

De wettelijke eigen bijdrage is afhankelijk van het type zorg/behandeling. Bekijk de vergoeding van uw behandeling om te zien wat de eventuele eigen bijdrage is.

Wie mag de zorg verlenen?

Dit is onder andere afhankelijk van het type zorg wat u ontvangt. Een lijst met door ons gecontracteerde zorgverleners in het buitenland vindt u in onze Zorgzoeker. Is uw zorgverlener gecontracteerd? Dan staan in onze Zorgzoeker de behandelingen aangegeven die in de contractafspraak zijn opgenomen en dus ook vergoed worden. Staat de behandeling hier niet bij genoemd? Dan vraagt de behandelaar een machtiging aan.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan vergoeden wij de kosten tot maximaal het bedrag dat u zou krijgen als de behandeling in Nederland zou plaatsvinden. Houd er rekening mee dat de hoogte van de vergoeding in dit geval afhankelijk is van uw type basisverzekering. Ook kan het voorkomen dat de zorgkosten in het buitenland hoger uitvallen dan in Nederland. Het is dus mogelijk dat er een (groot) bedrag voor eigen rekening komt.

Verwijzing
Of u een verwijzing nodig heeft, is afhankelijk van het type zorg wat u ontvangt. Bekijk de vergoeding van het type behandeling om zeker te weten of u een doorverwijzing nodig heeft.

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.