Kunnen we helpen?

Vergoeding bijzondere tandheelkunde en orthodontie

Dit is voor mensen die door een lichamelijke, geestelijke of medische aandoening aangewezen zijn op speciale tandheelkundige zorg.

Vergoeding basisverzekering

U heeft recht op deze vergoeding als:

  • Als u een ernstige ontwikkelings-, groeistoornis of verworven afwijking van het tand-kaak-mondstelsel heeft
  • Als u een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening heeft
  • Als u een medische behandeling moet ondergaan en deze behandeling zonder bijzondere tandheelkunde aantoonbaar minder resultaat zal opleveren.

Waar mag de zorg worden verleend?

  • Tandartspraktijk
  • Ziekenhuis
  • Centrum voor bijzondere tandheelkunde

Krijgt u een behandeling waarbij (lachgas)sedatie of een volledige narcose noodzakelijk is? Dan mag de zorg alleen gegeven worden in een ziekenhuis of centrum voor bijzondere tandheelkunde.

Toestemming

U heeft vooraf onze toestemming nodig om deze vergoeding te ontvangen. Gaat u naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan vraagt de zorgverlener toestemming voor u aan. Gaat u naar een niet gecontracteerde zorgverlener? Dan moet u zelf toestemming aanvragen.

Eigen risico

Ja, voor deze zorg geldt het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. U kunt in Mijn Aevitae nakijken wat uw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Ja, het is mogelijk dat er een eigen bijdrage op uw behandeling van toepassing is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gebitsprothesen.

Aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende tandartsverzekering? Dan krijgt u mogelijk uw eigen bijdrage vergoed. Dit kunt u eenvoudig nakijken in Mijn Aevitae.

Wie mag de zorg verlenen?

Voor bijzondere tandheelkunde kunt u terecht bij een tandarts, een bevoegd mondzorgaanbieder werkzaam in een centrum voor bijzondere tandheelkunde, kaakchirurg of een orthodontist in samenwerking met de kaakchirurg.

Voor bijzondere orthodontie kunt u terecht bij een bevoegd mondzorgaanbieder die werkt in een centrum voor bijzondere tandheelkunde, kaakchirurg of een orthodontist in samenwerking met een kaakchirurg.

Verwijzing
U heeft een doorverwijzing nodig van uw tandarts, orthodontist of kaakchirurg.

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.