Kunnen we helpen?

Vergoeding besnijdenis

Een besnijdenis (circumcisie) is een kleine operatieve ingreep, waarbij de voorhuid wordt verwijderd.

Vergoeding basisverzekering

Wij vergoeden een besnijdenis alleen als dit medisch noodzakelijk is.

Wat vergoeden wij niet vanuit de basisverzekering?

Wij vergoeden een besnijdenis vanuit religieuze of culturele overwegingen niet vanuit de basisverzekering.

Eigen risico

Laat u de ingreep uitvoeren door uw huisarts? Dan valt deze zorg niet onder het eigen risico.

Laat u de ingreep uitvoeren door een medisch specialist? Ja, deze zorg valt onder het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. U kunt in Mijn Aevitae nakijken wat uw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Wie mag de zorg verlenen?

U kunt terecht bij een een medisch specialist in het ziekenhuis of uw huisarts. Via onze Zorgzoeker kunt u controleren welke zorgaanbieder erbij u in de buurt een contract heeft. Gaat u naar een zorgaanbieder met wie wij geen contract hebben voor deze zorg? Dan krijgt u mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Verwijzing
U heeft geen doorverwijzing nodig.

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.