Kunnen we helpen?

Vergoeding BAHA met softband

Dit hoorhulpmiddel wordt gedragen met een softband. Geluidstrillingen worden doorgegeven aan het oor. Een Bone Anchored Hearing Aid (BAHA) met softband is een hulpmiddel speciaal voor jonge kinderen en voor mensen die niet geopereerd mogen worden.

Vergoeding basisverzekering

Wij vergoeden de BAHA met softband volledig vanuit de basisverzekering. U krijgt dit hulpmiddel in bruikleen.

Krijgt u een BAHA-operatie?

Deze kosten vallen niet onder deze vergoeding. De operatie vergoeden wij ook volledig vanuit de basisverzekering en valt onder medisch specialistische zorg. Voor de operatie geldt wél het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent.

Wanneer heb ik recht op een BAHA met softband?

U heeft alleen recht op een BAHA met softband als een operatie geen optie voor u is. Het audiologisch centrum doet de beoordeling.

Toestemming

Gaat u naar een gecontracteerde leverancier? Dan heeft u alleen vooraf goedkeuring van ons nodig bij vervanging binnen de gebruikstermijn. De leverancier verzorgt voor u de aanvraag.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u zelf toestemming bij ons vragen voor aanschaf, vervanging en reparatie.

Eigen risico

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Wie mag de zorg verlenen?

U kunt terecht bij een gecontracteerde leverancier. Via onze Zorgzoeker kunt u controleren welke leverancier bij u in de buurt een contract heeft. Gaat u naar een zorgaanbieder met wie wij geen contract hebben voor deze zorg? Dan krijgt u mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Kwaliteitseisen zorgaanbieder
De leverancier moet werkzaam zijn in de branche voor gebruikelijke ISO certificering.

Verwijzing
U heeft een verwijzing nodig van het audiologisch centrum.

Bekijk ook

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.