Kunnen we helpen?

Over Aevitae Schadeverzekeringen

Aevitae Schadeverzekeringen accepteert en administreert verzekeringspolissen als gevolmachtigd agent namens een aantal verzekeringsmaatschappijen. Ook de schadeafhandeling is onderdeel van deze werkzaamheden. Aevitae is lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en voldoet mede daardoor aan de eisen van een hoge kwaliteit van dienstverlening. Geen enkele bank of verzekeraar heeft een deelname in ons bedrijf. Wij ontvangen voor onze werkzaamheden een beloning van de risicodragers in de vorm van tekencommissie. Dit is een percentage van de premie.

 

Aevitae Schadeverzekeringen werkt uitsluitend met bemiddelaars.

Aevitae Schadeverzekeringen heeft geen financieel belang in de aangesloten bemiddelaars.

De rol van de bemiddelaar is om de belangen van de verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde te behartigen. Dit kan tegenstrijdig zijn aan de belangen van de verzekeraar die door het volmachtbedrijf wordt vertegenwoordigd.

 

Gevolmachtigd Agent

Wilt u meer weten over de rol van de Gevolmachtigd Agent? De NVGA heeft de Volmachtbrochure uitgegeven. U kunt deze hier downloaden.

De volmachten van Aevitae Schadeverzekeringe

 

Overige gegevens

AFM vergunningnummer: 12046144

KvK nummer: 72894369

Aansluitnummer KIFID (klachten): 300.017248

 

 

 

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.