Kunnen we helpen?

Veelgestelde vragen

Op zoek naar meer informatie? Hier vindt u alle veelgestelde vragen.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact op door het contactformulier in te vullen of door ons te bellen.

Snel naar categorieën

Algemeen

Mijn Aevitae

Hoe kan ik inloggen in Mijn Aevitae?

U kunt op twee manieren inloggen in Mijn Aevitae. Met iDIN logt u in bij Mijn Aevitae met de vertrouwde inloggegevens van uw bank. Zo hoeft u minder gebruikersnamen en wachtwoorden te onthouden.

 

Ondersteunt uw bank (nog) geen iDIN? Dan kunt u inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Hebt u nog geen gebruikersnaam? Dan kunt u deze aanvragen bij onze Service Desk.

Wat is iDIN?

iDIN is ontwikkeld door de banken voor consumenten. U kunt met iDIN veilig en op dezelfde manier inloggen, u identificeren en/of uw leeftijd bevestigen bij overheidsinstanties, verzekeringsmaatschappijen en webwinkels. Met iDIN logt u in bij Mijn Aevitae met de vertrouwde inloggegevens van uw bank. Zo hoeft u minder gebruikersnamen en wachtwoorden te onthouden. Meer over het inloggen met iDIN leest u hier en op de website van iDIN.

Hoe werkt de berichtenbox?

Al uw documenten staan online verzameld in de berichtenbox in Mijn Aevitae, welke 24/7 bereikbaar is. Ook uw oude berichten hebben wij hier voor u klaargezet.

 

Als u nu nog papieren post ontvangt, zetten wij uw oude en nieuwe correspondentie ook digitaal voor u klaar in de berichtenbox. Zo staan al uw berichten overzichtelijk op één plaats verzameld. Stapt u over van papieren post naar digitale correspondentie? Dan heeft u ook alle historie, die u voorheen per post ontving, in uw digitale berichtenbox. Wel zo handig!

 

Staat er een nieuw bericht voor u klaar? Dan ontvangt u per e-mail een notificatie.

Waarom ontvang ik mijn notificatie per post?

Wanneer wij geen óf een foutief e-mailadres van u hebben geregistreerd, ontvangt u van ons een papieren notificatie. Na het ontvangen van deze notificatie kunt u inloggen in Mijn Aevitae en uw e-mailadres verifiëren, aanpassen of toevoegen. Hierna kunt u het bericht dat wij voor u hebben klaargezet lezen in uw berichtenbox.

 

Wilt u zo vriendelijk zijn om uw e-mailadres zo snel mogelijk na het ontvangen van deze notificatie te updaten? Zo voorkomt u dat u correspondentie misloopt.

Ik wil of kan mijn berichten niet digitaal ontvangen, wat nu?

Heeft u geen computer of internet, en kunt u daarom uw berichten niet digitaal ontvangen? Dan is het mogelijk om uw berichten alsnog per post te ontvangen. U kunt hier uw voorkeur aan ons doorgeven. Wij zullen uw aanvraag binnen 7 werkdagen in behandeling nemen. Het kan zijn dat u in de tussentijd alsnog digitale correspondentie ontvangt. Deze kunnen wij uiteraard per post nasturen.

Ik heb per e-mail een notificatie ontvangen, wat nu?

U ontvangt van ons een notificatie zodra er een of meerdere berichten voor u klaarstaan in Mijn Aevitae. Om deze berichten te lezen gaat u naar Mijn Aevitae en logt u in met iDIN of uw gebruikersnaam en wachtwoord. De correspondentie die wij voor u hebben klaargezet vindt u terug in uw berichtenbox.

Alle vragen over mijn aevitae

AVG

Wat is de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend onder de naam General Data Protection Regulation (GDPR), is een Europese privacywetgeving die in april 2016 is aangenomen. De wetgeving wordt op 25 mei 2018 van kracht. De nieuwe wet verscherpt regels uit de huidige Wet bescherming Persoonsgegevens. Maar de nieuwe wet kent ook een aantal nieuwe verplichtingen toe met betrekking tot databescherming. Alle organisaties die binnen de Europese Unie persoonsgegevens verwerken krijgen met de wetgeving te maken. Zo ook Aevitae.

Wat betekent dit voor mij als verzekerde?

De nieuwe wetgeving betekent een uitbreiding van de privacyrechten van u als gebruiker, en meer verantwoordelijkheid bij ons als verwerker van uw persoonsgegevens. Als verzekerde van Aevitae zult u merken dat een aantal van onze procedures per 25 mei 2018 veranderen.

Waar kan ik meer lezen over deze wetgeving?

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u het nieuws over de AVG op de voet volgen. Zo leest u daar waarom er gekozen is voor een nieuwe Europese privacywet en wat dit voor impact heeft op alle betrokken partijen.

Wat betekent dit voor Aevitae?

Met het van kracht worden van de AVG gaan wij bij Aevitae een aantal veranderingen doorvoeren. Zo gaan wij digitaler werken en hebben wij nieuwe procedures voor het delen van privacy gevoelige informatie met onze verzekerden en zakelijke relaties. Benieuwd naar de wijzigingen die wij hebben gedaan om uw privacygevoelige informatie optimaal te beschermen? Dan leest u daar hier meer over.

Zal ik iets merken van de veranderingen?

Op deze pagina vindt u een overzicht van de wijzigingen waar u als verzekerde rechtstreeks iets van zult merken. Zo gaan wij bijvoorbeeld per 25 mei 2018 verder digitaliseren. Benieuwd naar de andere wijzigingen? Lees dan hier wat er gaat veranderen.

Wie houdt er toezicht op de naleving van deze wetgeving?

De autoriteit persoonsgegevens zal toezicht houden op alle bedrijven die in Nederland persoonsgegevens verwerken. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens leest u meer over het werk wat zij doen en welke rol zij spelen in het waarborgen van uw privacy.

Alle vragen over avg

Zorgverzekeringen

Aanvragen, wijzigen, opzeggen

Hoe kan ik een verzekering bij Aevitae afsluiten?

U kunt online uw premie berekenen en een verzekering bij ons afsluiten. Of u neemt contact op met onze Service Desk door het contactformulier in te vullen of door te bellen met telefoonnummer +31 88 35 35 763.

Wanneer kan ik de zorgverzekering opzeggen?

Uiterlijk 31 december van ieder jaar kunt u uw verzekering opzeggen. De opzegging gaat in per 1 januari. Voor 1 februari moet u een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Die gaat met terugwerkende kracht per 1 januari in. Er zijn een paar situaties waarbij u ook tussentijds kunt opzeggen: 

 • Wijziging van de premie of polisvoorwaarden Als Aevitae tussentijds de premie of de polisvoorwaarden wijzigt in uw nadeel, mag u uw verzekering opzeggen. Dit geldt niet wanneer het om een wettelijke wijziging gaat. Over een wijziging van de premie of voorwaarden informeren wij u altijd van tevoren. U heeft dan 1 maand de tijd om op te zeggen (vanaf de dag waarop de wijziging ingaat). Dit geldt niet wanneer het om een wettelijke wijziging gaat.

 • U verandert van werkgever Als u van baan verandert en via uw nieuwe werkgever een andere collectieve zorgverzekering afsluit, kunt u uw huidige verzekering ook tussentijds opzeggen. U heeft hiervoor 1 maand de tijd vanaf de dag dat u uit dienst treedt bij uw huidige werkgever.

 • U gaat scheiden Gaat u scheiden? En staan u en uw partner op één zorgpolis? Dan wordt de partner die meeverzekerd is, van de polis afgehaald. Deze partner kan zelf een polis bij Aevitae afsluiten of overstappen naar een andere verzekeraar. Voor de verzekeringnemer verandert er verder niets.

 • Uw verzekeringsplicht stopt Verhuist u naar het buitenland of ontvangt u niet langer inkomsten uit Nederland? Dan kan het zijn dat u in Nederland niet langer verzekeringsplichtig bent. Om uw verzekeringsplicht vast te stellen kunt u het toetsingsformulier verzekeringsplicht invullen. Het formulier kunt u vervolgens via het contactformulier indienen.

In de polisvoorwaarden staan alle regels voor het (tussentijds) opzeggen van de verzekering in detail beschreven.

Hoe zeg ik mijn zorgverzekering op?

Uw basisverzekering kunt u alleen schriftelijk opzeggen. Gebruik hiervoor het opzegformulier. Wilt u deze per e-mail opsturen? Stuur deze dan naar polisbeheerzorg@aevitae.com. Stuurt u het formulier liever per post naar ons toe? Stuur het formulier dan naar Aevitae, Postbus 2705, 6401 DE, Heerlen.

 

Wilt u alleen een aanvullende verzekering opzeggen? Dat kunt u zelf doen via Mijn Aevitae.

Ik treed uit dienst bij mijn werkgever. Kan ik overstappen naar een andere verzekeraar?

Ja, dat kan, maar alleen als u via uw nieuwe werkgever een andere collectieve verzekering afsluit. Vanaf de dag dat u uit dienst treedt, heeft u 1 maand de tijd om uw zorgverzekering op te zeggen.

Zijn mijn partner en kinderen automatisch verzekerd als ik mij verzeker?

Nee, dit gebeurt niet automatisch. Maar u kunt uw gezinsleden wel eenvoudig toevoegen aan uw polis. Dit kunt u zelf regelen in Mijn Aevitae of u neemt contact op met onze Service Desk door het contactformulier in te vullen of door te bellen met telefoonnummer +31 88 35 35 763.

 

Hetzelfde geldt voor het aanmelden van een pasgeboren kind. Laat de baby binnen 4 maanden bijschrijven op uw polis. Alle kinderen tot 18 jaar zijn, na aanmelding, gratis meeverzekerd met de ouder met de meest uitgebreide zorgverzekering.

Ik wil me aanmelden bij Aevitae. Moet ik mijn huidige verzekering alvast opzeggen?

Dat hangt ervan af. Als u zich voor 31 december bij Aevitae aanmeldt, hoeft u niet zelf op te zeggen. Aevitae zegt dan de oude zorgverzekering op van u en de personen die u meeverzekert. Wacht u met aanmelden tot januari, dan moet u wel zelf uw oude zorgverzekering opzeggen. Dat moet namelijk uiterlijk op 31 december. U heeft dan tot 1 februari de tijd om zich bij Aevitae aan te melden. Uw nieuwe zorgverzekering gaat met terugwerkende kracht per 1 januari in.

Wat betekent acceptatieplicht?

Dit is de wettelijke plicht die alle zorgverzekeraars hebben om iedereen te accepteren voor de basisverzekering. Ongeacht leeftijd of gezondheid. Voor aanvullende en tandartsverzekeringen geldt geen acceptatieplicht.

Mag Aevitae weigeren mij te verzekeren?

Nee, voor de basisverzekering mogen zorgverzekeraars niemand weigeren. U kunt dus altijd een basisverzekering afsluiten bij Aevitae, ongeacht uw leeftijd of gezondheid. Voor aanvullende en tandartsverzekeringen geldt deze acceptatieplicht niet en mogen zorgverzekeraars wel medische selectie toepassen. In de praktijk past Aevitae zelden medische selectie toe.

Er is wel een uitzondering. Heeft u fraude gepleegd of uw premie niet betaald? En heeft Aevitae uw zorgverzekering daarom beëindigd? Dan mogen wij u 5 jaar lang weigeren. In dat geval moet u zich verzekeren bij een andere zorgverzekeraar.

Hoe lang is de doorlooptijd bij machtigingsaanvragen?

Wij beoordelen een machtigingsaanvraag binnen 10 werkdagen.

Alle vragen over aanvragen, wijzigen, opzeggen

Overstappen

Word ik bij Aevitae toegelaten?

Gebruikt(e) u veel zorg? Geen probleem. U bent altijd welkom bij Aevitae. We accepteren iedereen voor de basisverzekering. Voor een aantal hogere aanvullende (tandarts)verzekeringen geldt wel medische selectie. We vragen u dan om een formulier in te vullen. Komt u niet door onze medische selectie heen? Dan kunt u altijd terug naar uw oude verzekeraar of kiezen voor een aanvullende (tandarts)verzekering waar geen medische selectie voor geldt. Als u bij ons een aanvullende (tandarts) verzekering afsluit waarvan de dekking vergelijkbaar is met uw huidige verzekering, dan wordt u zonder medische selectie toegelaten.

Moet ik mijn zorgverleners informeren dat ik overstap?

Nee, dat hoeft niet. Via ons systeem stellen wij alle zorgverleners op de hoogte van uw overstap naar Aevitae.

Moet ik mijn overstap zelf regelen?

Nee, als u zich uiterlijk 31 december bij ons aanmeldt, zeggen wij uw oude zorgverzekering op. Weer een zorg minder voor u! Meer informatie over overstappen? Neem een kijkje op onze overstapflyer.

Wat als ik de premie voor januari al heb betaald?

Heeft u de premie voor januari al betaald aan uw huidige verzekeraar? Dan stort de verzekeraar dit automatisch aan u terug.

Kan ik bij mijn huidige zorgverlener onder behandeling blijven?

Bent u onder behandeling in een ziekenhuis en gaat de behandeling volgend jaar verder? Dan heeft uw overstapt naar Aevitae geen enkele invloed op uw behandeling. De ingangsdatum van de behandeling in het ziekenhuis bepaalt welke verzekeraar de zorg vergoedt.

 

Gaat het om zorg die niet in het ziekenhuis plaatsvindt, check dan via de zorgzoeker of uw zorgverlener gecontracteerd is.

Neemt Aevitae mijn machtiging van mijn oude verzekeraar over?

Heeft u een machtiging voor zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering? Dan hoeft u niet opnieuw toestemming te vragen. Wel moet u een kopie van die machtiging naar Aevitae sturen. Wij sturen u dan een nieuwe versie met dezelfde geldigheid. Pas wanneer die geldigheidsduur is verstreken, moet u een nieuwe aanvraag doen. Uw behandelaar kruist dan aan dat het om een verlengingsaanvraag gaat.

 

Is er voor een vergoeding uit de aanvullende verzekering vooraf toestemming nodig? Dan moet u een nieuwe aanvraag bij ons indienen.

 

Let op! Heeft u via uw oude verzekeraar een hulpmiddel in bruikleen? Dan dient u bij een overstap naar Aevitae uw oude verzekeraar te vragen om Aevitae een overnamebod te doen met de restwaarde van het hulpmiddel. Lukt dat niet? Laat het ons weten! Wij sturen uw oude verzekeraar dan een brief om een overnamebod voor u op te vragen. Heeft u een hulpmiddel in eigendom? Dan hoeft u niets te doen.

Neemt Aevitae mijn Persoonsgebonden Budget (zvw-pgb) van mijn oude verzekeraar over?

Stapt u over naar Aevitae en heeft u bij uw oude verzekeraar een persoonsgebonden budget? En is uw toekenningsverklaring nog geldig? Dan neemt Aevitae deze toekenningsverklaring over tot maximaal de einddatum van de indicatie. U dient deze toekenningsverklaring zelf naar ons op te sturen. Het vermelde aantal uren voor verpleging en verzorging blijft gelijk. De hoogte van de vergoeding voor deze uren kan afwijken omdat iedere zorgverzekeraar haar eigen tarieven hanteert. Wij adviseren u om deze toekenningsverklaring te bewaren zolang hij geldig is. Na overstap gelden verder de voorwaarden uit het reglement Zorgverzekeringswet persoonsgebonden budget.

Alle vragen over overstappen

Algemeen

Voor wie geldt de verplichte basisverzekering?

Voor alle inwoners van Nederland geldt een verzekeringsplicht: u bent verplicht een basisverzekering af te sluiten. Dat bepaalt de Zorgverzekeringswet. Ook als u niet in Nederland woont, maar wel inkomsten heeft uit Nederland, kan de Zorgverzekeringswet voor u gelden.

Als u een verzekeringsplicht heeft, moet u binnen 4 maanden een zorgverzekering afsluiten.

Specifieke gevallen:

 • Gemoedsbezwaarden Heeft u principiële bezwaren tegen de basisverzekering? Dan bent u ‘gemoedsbezwaard’ en mag u de verzekering weigeren. U moet zich dan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een ontheffing van uw premieplicht aanvragen. In plaats van premie betaalt u dan een vervangende belasting, die terechtkomt bij het Zorginstituut Nederland.
 • (Ex-)Militairen Bent/Was u militair? Militairen in actieve dienst zijn automatisch verzekerd via een specifieke basisverzekering voor militairen. Zodra u uit dienst treedt, gaat de normale verzekeringsplicht gelden en moet u binnen 4 maanden een basisverzekering afsluiten.
 • Gedetineerden Bent u gedetineerd? Dan moet u ons daarover schriftelijk informeren door een detentieverklaring op te sturen. Zolang u in een justitiële inrichting zit, wordt de zorgverzekering opgeschort (onderbroken). Het Ministerie van Justitie is tijdens uw detentie verantwoordelijk voor de zorg die u nodig heeft.
Heeft Aevitae volumeafspraken gemaakt of omzetplafonds afgesproken?

Aevitae is gevolmachtigde van zorgverzekeraars. Het inkopen van zorg doen wij niet zelf maar gebeurt door de zorgverzekeraar. Eventuele volumeafspraken en omzetplafonds worden hierin vastgelegd. 

 

Voor welke zorg worden omzetplafonds afgesproken?

Omzetplafonds worden afgesproken met ziekenhuizen, GGZ-zorgverleners en wijkverpleegkundige zorgverleners.

EUCARE

Bij de verzekeringen van EUCARE is er geen sprake van omzetplafonds. Met een EUCARE basisverzekering kunt u daarom het hele jaar door terecht voor zorg.

VGZ

Elk jaar maakt VGZ samen met zorgaanbieders afspraken over de zorg. Bijvoorbeeld over hoeveel behandelingen een zorgaanbieder dat jaar mag uitvoeren. En tegen welk bedrag. Soms gaat een zorgaanbieder over het afgesproken bedrag heen. De zorgverlener vertelt u dan misschien dat hij u dit kalenderjaar niet kan behandelen. Wij gaan dan altijd eerst met de zorgverlener in gesprek om gezamenlijk een oplossing te vinden. Lukt dit niet? Wij helpen u graag een andere zorgverlener in de buurt te vinden. Bel ons op +31 88 35 35 763 (op werkdagen van 08:30 tot 17:30 uur).

In een aantal gevallen kunt u nog steeds bij uw zorgaanbieder terecht.

 • Als u met spoed behandeld moet worden
 • Als u al met een behandeling bent begonnen
 • Als uw pasgeboren kind zorg nodig heeft
 • Als u zwanger bent
 • Als u een restitutiepolis heeft
Wat is het verschil tussen een naturapolis en een restitutiepolis?

Bij een naturapolis krijgt u de zorg alleen volledig vergoed als u naar zorgverleners gaat met wie wij een contract hebben afgesloten. Gaat u naar een andere arts, therapeut of ziekenhuis? Dan vergoedt de verzekering slechts een deel van de kosten. Hoeveel dit is, verschilt per verzekering. Bij een restitutiepolis kunt u zelf kiezen naar welke zorgverlener u gaat. Bij een restitutiepolis declareert u de kosten van zorg bij ons en vergoeden wij het marktconforme tarief. Het marktconforme tarief is het tarief dat wij in Nederland redelijk passend vinden voor een bepaalde behandeling. 

Heeft u een naturapolis en gaat u naar een gecontracteerde zorgverlener, dan betaalt de zorgverzekering de rekening rechtstreeks aan de zorgverlener. U krijgt geen rekening en u hoeft niets voor te schieten of te declareren. Vandaar de naam ‘natura’. Heeft u een restitutieverzekering en/of gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan moet u vaak de rekening voorschieten. U declareert de kosten dan achteraf. Vandaar de naam ‘restitutie’.

Hoe kan ik de algemene verzekeringsvoorwaarden en vergoedingenoverzichten ontvangen?

Dit kan op verschillende manieren:

 • Download de polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten van onze website;
 • Log in op Mijn Aevitae en bekijk ze daar. U vindt ze terug in uw Berichtenbox;
 • Wilt u ze liever per post ontvangen? Neem dan contact op met onze Service Desk door het contactformulier in te vullen of door te bellen met onze Service Desk via telefoonnummer +31 88 35 35 763.
Wat is het verschil tussen een verzekeringnemer en een verzekerde?

De verzekeringnemer is degene die de verzekeringsovereenkomst met Aevitae is aangegaan. Een verzekerde is een persoon die verzekerd is van zorg en als ‘verzekerde’ op de zorgpolis staat. Een verzekerde hoeft niet zelf de verzekeringsovereenkomst te hebben afgesloten. Dit geldt bijvoorbeeld voor kinderen.

Wat is een marktconform tarief?

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan vergoeden wij maximaal het marktconforme tarief. Dit tarief is het tarief dat in de Nederlandse marktomstandigheden redelijk is voor een bepaalde behandeling. Om het tarief vast te stellen, wordt er gekeken naar welke bedragen zorgverleners in rekening brengen voor dezelfde behandeling. Het tarief dat met gecontracteerde zorgverleners is afgesproken, is in lijn met de in Nederland geldende redelijke marktprijs. Als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, dan heeft u recht op een vergoeding van de kosten voor verzekerde zorg tot maximaal dit marktconforme tarief. Soms rekent een zorgverlener meer dan het marktconform tarief. In dat geval vergoeden wij niet het hele bedrag.

Alle vragen over algemeen

Zorgpas

Wanneer krijg ik mijn zorgpas?

Als u bij Aevitae een zorgverzekering afsluit, vindt u uw zorgpas in de Aevitae App. Op deze digitale zorgpas staan uw persoonlijke verzekeringsgegevens van Aevitae. Maar de zorgpas is geen legitimatiebewijs. Omdat de zorgpas geen legitimatiebewijs is, krijgt u niet meer automatisch een plastic pasje van ons. Bezoekt u een zorgverlener in Nederland? Dan vraagt deze naar een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort, rijbewijs of ID-kaart. Hiermee zoekt de zorgverlener uw verzekering op in het landelijk declaratiesysteem. In de app vindt u ook al uw gegevens en u kunt de app gebruiken om uw rekeningen te declareren. De Aevitae app kunt u download voor Iphone en Android.

 

Wilt u toch een plastic pasje? Vraag deze dan aan in Mijn Aevitae. U krijgt dan de combipas (zorgpas en Europese gezondheidskaart (EHIC) ineen) binnen 10 werkdagen thuisgestuurd.

Vanaf wanneer en hoe lang is mijn zorgpas geldig?

Zodra u uw zorgpolis heeft ontvangen, kunt u de Aevitae App downloaden en gebruiken. De pas kunt u na een eenmalige download digitaal opslaan op uw smartphone. Zo draagt u de pas altijd bij u. U heeft hiervoor namelijk geen dataverbinding nodig. De pas is geldig zolang u bij Aevitae verzekerd bent en zolang de gegevens op uw zorgpas kloppen.

Wanneer heb ik de zorgpas nodig?

Bezoekt u een zorgverlener in Nederland? Dan kunt u de digitale zorgpas tonen als verzekeringsbewijs. Omdat uw zorgpas geen legitimatiebewijs is, kan de zorgverlener ook vragen naar een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort, rijbewijs of ID-kaart. Hiermee zoekt de zorgverlener uw verzekering op in het landelijk declaratiesysteem. 

Ik heb nog een plastic zorgpas, is deze nog geldig?

Als u nog een plastic zorgpas heeft, kunt u deze gewoon gebruiken. De pas blijft geldig zolang u bij Aevitae verzekerd bent en zolang de gegevens op uw zorgpas kloppen.

Wie krijgt een zorgpas?

Zodra u bij Aevitae verzekerd bent en uw zorgpolis heeft ontvangen, kunt u de Aevitae App downloaden en gebruiken. In de app vindt u de digitale zorgpas. De pas kunt u na een eenmalige download digitaal opslaan op uw smartphone. Zo draagt u de pas altijd bij u. U heeft hiervoor namelijk geen dataverbinding nodig. Als u de verzekeringnemer bent, ziet u ook de gegevens van uw medeverzekerden, zoals u kinderen of partner. Bent u medeverzekerde, dan ziet u alleen uw eigen gegevens.

Kan ik mijn zorgpas ook in het buitenland gebruiken?

In het buitenland is de digitale zorgpas niet voldoende. In EU/EER-landen, Zwitserland en Australië moet u de Europese gezondheidskaart (EHIC) laten zien als u medische zorg nodig heeft. Bel altijd eerst met onze alarmcentrale als u medische zorg nodig heeft in het buitenland. Onze medewerkers staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. U vindt het telefoonnummer van de alarmcentrale op de EHIC.

Op mijn pas staat een UZOVI-code, wat is dat?

Elke zorgverzekeraar heeft een eigen UZOVI-code. Aan de hand van de UZOVI-code weet de zorgverlener naar welke zorgverzekeraar de nota gestuurd kan worden.

Alle vragen over zorgpas

Aanvullende verzekeringen

Welke zorg valt onder een aanvullende verzekering?

Een aanvullende verzekering vergoedt zorg die niet in de basisverzekering zit. Welke zorg dit precies is en hoeveel daarvan vergoed wordt, verschilt per aanvullende verzekering. Het gaat bijvoorbeeld om alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie, reizigersvaccinaties en brillen/contactlenzen.

Is het noodzakelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten?

Nee, u bepaalt zelf of u een aanvullende verzekering afsluit of niet. Een basisverzekering is verplicht, dat heeft de overheid bepaald. De zorg die onder de basisverzekering valt, is ook wettelijk vastgelegd. Maar dit geldt niet voor een aanvullende verzekering. Vindt u de dekking van de basisverzekering te beperkt? Of verwacht u zorgkosten te maken die niet door de basisverzekering vergoed worden? Dan kunt u zich aanvullend verzekeren.

Geldt er een medische selectie bij aanvullende verzekeringen?

Dat kan, maar meestal niet. De aanvullende verzekeringen Aevitae Basic, Plus, Top en Vip en verder bijna al onze aanvullende verzekeringen zijn zonder medische selectie. Als er toch een medische selectie geldt voor de verzekering die u wilt, moet u bij de aanvraag een vragenformulier invullen. Als u een verzekering kiest bij het berekenen van uw premie, wordt duidelijk aangegeven of hierbij sprake is van medische selectie.

Kan ik in de loop van het jaar een aanvullende verzekering afsluiten?

Nee, dat kan alleen per 1 januari van een nieuw kalenderjaar. 

Er zijn twee uitzonderingen:

 • Kinderen die 18 worden, kunnen tussentijds een aanvullende verzekering afsluiten.
 • Ontstaat uw verzekeringsplicht in de loop van het jaar? Bijvoorbeeld omdat u net in Nederland bent komen wonen? Dan moet u in de loop van het jaar een basisverzekering afsluiten. Tegelijk kunt u dan ook een aanvullende verzekering afsluiten.
Alle vragen over aanvullende verzekeringen

Tandartsverzekering

Kan ik in de loop van het jaar een tandartsverzekering afsluiten?

Nee, dat kan alleen per 1 januari van een nieuw kalenderjaar. 

Er zijn twee uitzonderingen:

 • Kinderen die 18 worden, kunnen tussentijds een tandartsverzekering afsluiten.
 • Ontstaat uw verzekeringsplicht in de loop van het jaar? Bijvoorbeeld omdat u net in Nederland bent komen wonen? Dan moet u in de loop van het jaar een basisverzekering afsluiten. Tegelijk kunt u dan ook een tandartsverzekering afsluiten.
Hanteert Aevitae een medische selectie voor een tandartsverzekering?

Dat kan. De tandartsverzekeringen die Aevitae aanbiedt, zijn bij een verzekerd bedrag vanaf € 1.000,- met medische selectie. Als u een verzekering kiest bij het berekenen van uw premie, wordt duidelijk aangegeven of hierbij sprake is van medische selectie. U moet dan bij de aanvraag een vragenformulier invullen.

 

Stapt u over naar Aevitae? En heeft u bij uw oude verzekeraar een tandartsverzekering met een vergelijkbare dekking? Dan is een medische selectie niet van toepassing. Als u online uw tandartsverzekering aanvraagt dan kunt u dat in het aanvraagproces aangeven. Wilt u weten of uw oude verzekering vergelijkbaar is? Neem dan contact op met onze Service Desk.

 

Bij Aevitae kunt u direct gebruik maken van zorg. Wij hanteren in 2018 geen wachttijden voor onze tandartsverzekeringen.

18 jaar

Ik word 18 jaar. Wat betekent dit voor mijn zorgverzekering?

Als je 18 wordt, veranderen er een aantal dingen rondom je zorgverzekering:

 • Je bent niet meer gratis via je ouders verzekerd. Vanaf de maand na je 18e verjaardag moet je premie betalen voor je zorgverzekering. Het maakt niet uit of je ouders de premie aan ons betalen of jijzelf. Word je bijvoorbeeld op 6 mei 18? Dan ben jij vanaf 1 juni verplicht om minimaal een basisverzekering te hebben.
 • Je hebt een verplicht eigen risico voor de basisverzekering.
 • Je bent niet meer gratis verzekerd voor de tandarts. Het kan dus handig zijn om een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten.
 • Je hebt mogelijk recht op zorgtoeslag. Zorgtoeslag kan je aanvragen via de belastingdienst.

Al deze wijzigingen gaan in vanaf de 1e van de maand nadat jij 18 bent geworden.

Kan ik tussentijds mijn zorgverzekering wijzigen als ik 18 word?

Ja, een aantal dingen kun je wijzigen op het moment dat je 18 wordt:

 • Je kunt je aanvullende verzekering wijzigen of een nieuwe aanvullende verzekering afsluiten, zoals een tandartsverzekering.
 • Je kunt voor een (ander) vrijwillig eigen risico kiezen. Hoe hoger je vrijwillig eigen risico, hoe lager je premie.

Een paar weken voor je 18e verjaardag sturen wij je een brief met de mogelijkheden. Wil je op basis hiervan iets wijzigen in je verzekering? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten door het contactformulier in te vullen of door te bellen met onze Service Desk via telefoonnummer +31 88 35 35 763.

Vanaf wanneer moet ik premie gaan betalen als ik 18 word?

Je moet premie betalen vanaf de maand nadat je 18 bent geworden. Tot die tijd ben je nog gratis via je ouders verzekerd. Word je bijvoorbeeld op 6 mei 18? Dan ben jij vanaf 1 juni verplicht om minimaal een basisverzekering te hebben.

Betalingen

Hoe kan ik mijn premie betalen?

U kunt uw premie op verschillende manieren  betalen:

 • Per automatische incasso. Uw premie wordt dan automatisch van uw rekening afgeschreven. Hiervoor moet u ons toestemming geven. Dat kan met het Formulier doorlopende machtiging SEPA. Vul dit formulier in, onderteken het en stuur het per post naar ons op.
 • Per acceptgiro. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
 • Door het bedrag zelf over te schrijven. Vermeld hierbij altijd het betalingskenmerk dat op de acceptgiro staat.

 

Wanneer / Hoe vaak moet ik premie betalen?

U kunt zelf kiezen of u de premie direct voor een heel jaar betaalt of dat u deze in meerdere termijnen betaalt.

EUCARE

Bij EUCARE kunt u de premie per maand en per jaar betalen. Kiest u voor jaarbetaling? Dan krijgt u 1% korting op de totaalpremie.

VGZ

Bij VGZ kunt u de premie per maand en per jaar betalen. Kiest u voor jaarbetaling? Dan krijgt u 1% korting op de totaalpremie.

ASR

Bij ASR kunt u de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar en per jaar betalen. Kiest u voor jaarbetaling? Dan krijgt u 1% korting op de totaalpremie.

Kan ik het eigen risico en de eigen bijdrage ook gespreid betalen?

Ja, alle rekeningen vanaf € 50,- kunt u bij Aevitae in termijnen betalen. Dus ook rekeningen voor het eigen risico en/of de eigen bijdrage. Een betalingsregeling kunt u zelf regelen in Mijn Aevitae of door te bellen met onze Service Desk op telefoonnummer +31 88 35 35 763.

Kan ik mijn regeling voor gespreid betalen tussentijds beëindigen?

Indien u de betalingsregeling wenst te beëindigen dient u contact met ons op te nemen. U ontvangt dan een acceptgiro om het restant te betalen. De betalingsregeling tussentijds pauzeren is niet mogelijk. 

Alle vragen over betalingen

Eigen risico

Wat is het eigen risico en hoe werkt het?

Maakt u gebruik van een basisverzekering? Dan heeft u een verplicht eigen risico. De zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering wordt verrekend met het eigen risico. Dit betekent dat u ieder jaar een deel van de zorg zelf moet betalen. Dit heeft de overheid bepaald. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,-. Boven dit bedrag vergoedt de basisverzekering de zorgkosten.

 

Voorbeeld: U heeft in 2019 in totaal voor € 1000,- aan zorg uit de basisverzekering verbruikt. Dan moet u de eerste € 385,- zelf betalen. De kosten daarboven (€ 615,-) worden vergoed vanuit de basisverzekering.

 

U kunt ervoor kiezen om uw eigen risico te verhogen, in ruil voor een lagere premie. Dit is het vrijwillig eigen risico. U kunt het eigen risico met maximaal € 500,- verhogen. Het totale eigen risico (verplicht + vrijwillig) is dus maximaal € 885,-.

 

Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. Maakt u zorgkosten die door de aanvullende verzekering worden vergoed? Dan betaalt u geen eigen risico.

Wat verandert er in 2019 met betrekking tot het verplicht eigen risico?

In 2019 blijft het eigen risico € 385,-. Dit bedrag verandert niet.

Wat valt er allemaal onder het eigen risico?

Het eigen risico geldt voor bijna alle zorg die onder de basisverzekering valt. Dit zijn onder andere kosten van geneesmiddelen, medisch specialisten, ziekenhuisopname, psychologische zorg (GGZ), logopedie en hoortoestellen.

Maar er zijn uitzonderingen:

 • Zorgkosten voor kinderen tot 18 jaar;
 • Ketenzorg;
 • Een bezoek aan de huisarts*;
 • Verloskundige zorg**;
 • Kraamzorg***;
 • Hulpmiddelen die u in bruikleen heeft;
 • Verpleging en verzorging (thuiszorg/wijkverpleging);
 • Vervoer van een donor;
 • Nacontroles van een nier- of leverdonor.

In deze gevallen worden de zorgkosten volledig vergoed. U hoeft dan geen eigen risico te betalen.

 

*             Let op: voert de huisarts laboratoriumonderzoek uit, dan geldt daarvoor wel het eigen risico.

**          Het eigen risico geldt wel voor andere zorg rondom zwangerschap en bevalling: geneesmiddelen, bloedonderzoek, ziekenvervoer en prenatale tests zoals de vlokkentest en een vruchtwaterpunctie.

***        Voor kraamzorg geldt geen eigen risico, maar wel een eigen bijdrage

 

>> Check het vergoedingenoverzicht van uw basisverzekering

Daar vindt u voor elke vorm van zorg precies hoeveel u vergoed krijgt en of het eigen risico geldt of niet.

 

Waarom een verplicht eigen risico?

De overheid geeft zelf twee redenen waarom zij een eigen risico heeft ingevoerd:

 • De verzekeringspremie blijft lager, doordat u zelf het eerste deel van uw zorgkosten betaalt;
 • Mensen worden zich bewuster van de kosten van zorg.
Geldt het verplicht eigen risico alleen bij Aevitae?

Nee, het verplicht eigen risico geldt voor iedere basisverzekering, bij elke verzekeraar in Nederland. Dit is wettelijk zo bepaald.

Hoe informeert Aevitae mij als ik eigen risico moet betalen?

Dit kan op twee manieren, afhankelijk van de zorgverlener en welke basisverzekering u heeft.

 

Mogelijkheid 1

 • U krijgt achteraf een rekening van Aevitae voor het eigen risico dat u nog moet betalen. De rekening ontvangt u per post of als u een digitale polis heeft per e-mail.
 • Dit is het geval als de zorgverlener de rekening van uw zorgkosten naar Aevitae stuurt. Wij betalen dan het volledige bedrag direct aan de zorgverlener. Daarna kijken wij of u nog eigen risico moet betalen. Zo ja, dan sturen wij u een rekening.

Mogelijkheid 2

 • Aevitae haalt het eigen risico af van de vergoeding van zorgkosten die u declareert. Hierover informeren wij u per brief of als u een digitale polis heeft per e-mail.
 • Dit is het geval als de zorgverlener de rekening van uw zorgkosten naar u stuurt. U betaalt de rekening eerst zelf aan de zorgverlener en declareert de kosten vervolgens aan Aevitae. Wij bekijken of u nog eigen risico moet betalen. Daarna krijgt u bericht over de hoogte van het bedrag dat wij aan u vergoeden.
Tot hoe lang na de verleende zorg mag Aevitae het eigen risico terugvorderen?

Zorgdeclaraties uit 2017 die door ons worden ontvangen voor 31 december 2018 kunnen van invloed zijn op zowel het verplicht als het vrijwillig eigen risico van 2017. Dit geldt ook voor het eigen risico van 2018; declaraties die wij voor 31 december 2019 ontvangen kunnen verrekend worden met uw eigen risico van 2018. 

Kan ik nog rekeningen voor het eigen risico ontvangen als ik niet meer bij Aevitae verzekerd ben?

Ja, dat kan. Het gaat dan om zorgkosten die u gemaakt heeft in de periode dat u bij Aevitae verzekerd was. Een zorgverzekeraar mag tot 5 jaar na de behandeldatum een rekening voor het eigen risico sturen. Dat is wettelijk bepaald.

Hoe kan ik zien wat de stand is van mijn eigen risico?

In Mijn Aevitae kunt u zien welke kosten verrekend zijn met uw eigen risico en hoeveel eigen risico u nog over heeft. Dit kunt u ook voor eerdere jaren terugzien.

Kan ik mijn eigen risico gespreid betalen?

Alle rekeningen vanaf € 50,- kunt u bij Aevitae in termijnen betalen. Een betalingsregeling kunt u zelf regelen in Mijn Aevitae of door te bellen met onze Service Desk op telefoonnummer +31 88 35 35 763. Het vooraf gespreid betalen van het eigen risico is helaas niet mogelijk.

Wat gebeurt er met het eigen risico als ik niet het hele jaar verzekerd ben?

In dat geval wordt het eigen risico alleen over de verzekerde periode (naar rato) berekend.

 

Bijvoorbeeld: De zorgverzekering loopt van 1 januari tot en met 30 januari. In totaal zijn dit 30 dagen. Het kalenderjaar 2019 telt 365 dagen. Het eigen risico voor 2019 wordt dan als volgt berekend: € 385,- gedeeld door 365 dagen is € 1,05 per dag. € 1,05 x 30 dagen dat u verzekerd bent is € 31,64 en wordt afgerond op € 32.

Wat is het vrijwillig eigen risico?

U kunt ervoor kiezen om uw eigen risico te verhogen, in ruil voor een lagere premie. Dit is het vrijwillig eigen risico.

 

EUCARE

Bij EUCARE kunt u het eigen risico verhogen met € 500 vrijwillig eigen risico. Het totaal eigen risico is dus maximaal € 885; een verplicht eigen risico van € 385 plus maximaal € 500 vrijwillig eigen risico. Bij een vrijwillig eigen risico van € 500 krijgt u € 17,50 korting op uw maandpremie.

VGZ

U kunt het eigen risico verhogen met € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500. Het totale eigen risico is dus maximaal € 885; een verplicht eigen risico van € 385 plus maximaal € 500 vrijwillig eigen risico. Hoe groter uw vrijwillig eigen risico, hoe lager uw premie. U krijgt per € 100 vrijwillig eigen risico € 3 korting op uw maandpremie.

ASR

U kunt het eigen risico verhogen met € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500. Het totale eigen risico is dus maximaal € 885; een verplicht eigen risico van € 385 plus maximaal € 500 vrijwillig eigen risico. Hoe groter uw vrijwillig eigen risico, hoe lager uw premie. Bij een vrijwillig eigen risico van € 500 krijgt u € 22,50 korting op uw maandpremie.

Heeft een vrijwillig eigen risico ook nadelen?

Een hoger eigen risico is voordelig wanneer u weinig zorgkosten heeft. Maar heeft u plotseling toch veel zorg uit de basisverzekering nodig? Dan moet u een groter bedrag zelf betalen.

 

Voorbeeld: U heeft gekozen voor een maximaal vrijwillig eigen risico van € 500. Onverwachts belandt u in het ziekenhuis en de zorgkosten lopen flink op. Dan kan het zijn dat u € 885 zelf moet betalen. De kosten boven € 885 vergoedt de zorgverzekering.

Wat wordt mijn premie wanneer ik kies voor een vrijwillig eigen risico?

Uw premie is afhankelijk van meerdere factoren. Bereken wat uw premie wordt (met of zonder vrijwillig eigen risico).

Wanneer mag ik kiezen voor een vrijwillig eigen risico?

Ieder verzekeringsjaar kunt u opnieuw bepalen of u voor een vrijwillig eigen risico kiest. Ook kunt u ieder jaar opnieuw de hoogte bepalen. 

 

Wilt u voor het nieuwe jaar iets wijzigen? Geef dit dan uiterlijk 31 januari aan ons door. U kunt uw vrijwillig eigen risico eenvoudig zelf aanpassen in uw Mijn Aevitae. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met onze Service Desk. Dit kan via het contactformulier of door te bellen naar telefoonnummer +31 88 35 35 763.

Hoe wordt het eigen risico verrekend met mijn zorgkosten?

Wij kunnen uw zorgkosten op twee manieren verrekenen met uw eigen risico. 

 1. Uw zorgverlener stuurt de nota rechtstreeks naar ons toe. Wij betalen het hele bedrag uit aan uw zorgverlener. Daarna krijgt u van ons een eigen risico factuur met een specificatie. Op de specificatie staat aangegeven wat wij aan declaraties hebben ontvangen vanuit uw zorgverlener en wat u aan eventuele eigen bijdrage en eigen risico moet betalen. Heeft u gekozen voor een automatische incasso? Dan incasseren wij dit bedrag een aantal dagen na het ontvangen van de factuur automatisch van uw rekening. Betaald u handmatig? Volg dan de instructies op de factuur.
 2. U krijgt zelf een nota van de zorgverlener. Deze betaalt u eerst zelf. Vervolgens stuurt u deze betaalde nota naar ons op. Bijvoorbeeld via Mijn Aevitae. Wij berekenen op basis van uw verzekering de vergoeding waar u recht op heeft. Van dit bedrag halen wij eerst de eventuele eigen bijdrage en daarna het eigen risico af. Het bedrag dat dan overblijft krijgt u van ons uitbetaald.
Hoe werkt het als mijn (ziekenhuis)behandeling over meerdere jaren loopt?
Als uw behandeling in 2018 start, dan verrekenen wij deze behandeling met uw eigen risico van 2018. Ook als de behandeling in 2019 stopt.

Ziekenhuizen declareren hun zorg met een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). De DBC staat voor het geheel aan zorg die u ontvangt. Van zorgvraag tot diagnose en behandeling. De startdatum van een behandeling bepaalt met welk jaar wij uw eigen risico verrekenen. Als u bijvoorbeeld in december 2018 geopereerd wordt en in januari 2019 het ziekenhuis verlaat, dan verrekenen wij de kosten met het eigen risico van het jaar 2018.

 

Een DBC-traject mag maximaal 120 dagen duren. In sommige gevallen wordt een DBC eerder afgesloten. Bijvoorbeeld 42 dagen nadat u geopereerd bent of 90 dagen na de opening van een DBC bij een poliklinische behandeling zonder operatie. Duurt uw behandeling langer? Dan wordt een vervolg-DBC gestart. Dit kan ook voorkomen als u bijvoorbeeld na 120 dagen nog een nacontrole heeft in het ziekenhuis.

 

Let op: Als die DBC's in verschillende jaren worden geopend, dan houden wij tweemaal eigen risico in en niet eenmaal. U moet dan zowel het eigen risico van 2018, als het eigen risico van 2019 betalen. U kunt altijd navragen of en wanneer er een vervolg-DBC wordt gestart bij uw behandelaar in het ziekenhuis.

Alle vragen over eigen risico

Eigen bijdrage

Wat is het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico?

De eigen bijdrage staat volledig los van het eigen risico.

 

Eigen bijdrage

 • Aan sommige zorg moet u zelf meebetalen, iedere keer dat u gebruik maakt van deze zorg. Dit heeft de overheid bepaald. Deze wettelijke eigen bijdrage geldt onder meer voor kraamzorg, bepaalde geneesmiddelen, ziekenvervoer en sommige hulpmiddelen, zoals hoortoestellen, kunstgebitten en pruiken.
 • Ook vallen sommige zorgkosten niet of niet volledig onder uw verzekering. In dat geval moet u deze kosten ook zelf betalen.

Eigen risico

 • Ieder jaar moet u een deel van de zorgkosten uit uw basisverzekering zelf betalen. Dit is het eigen risico. Pas als uw zorgkosten uitkomen boven het bedrag van het eigen risico, vergoedt de verzekering de kosten.
 • Het eigen risico geldt voor de basisverzekering in het algemeen. Dus niet alleen voor specifieke zorg, zoals de eigen bijdrage.
Hoe werkt een eigen bijdrage voor zorg?

De overheid bepaalt voor welke zorg een eigen bijdrage geldt. En hoe hoog dit bedrag is. Een compleet overzicht met bijbehorende bedragen vindt u op de site van de Rijksoverheid.

 

Heeft u zorgkosten gemaakt waarvoor een eigen bijdrage geldt? En hebben wij die kosten direct aan de zorgverlener betaald? Dan sturen wij u een rekening van de eigen bijdrage. Heeft u de zorgkosten zelf aan de zorgverlener betaald en daarna een declaratie bij ons ingediend? Dan verrekenen wij de eigen bijdrage met de vergoeding die u van ons krijgt.

Tot hoe lang na de verleende zorg mag Aevitae een rekening voor de eigen bijdrage sturen?

Het is wettelijk bepaald dat een zorgverzekeraar tot 5 jaar na de behandeldatum een rekening voor de eigen bijdrage mag sturen. In de praktijk zal dit zelden zo lang duren. Wij doen ons best om u zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over uw zorgkosten. Meestal krijgt u binnen 6 weken/3 maanden/een jaar de rekening voor uw eigen bijdrage. Maar in sommige gevallen kan het langer duren, meestal door factoren waar Aevitae geen invloed op heeft.

Kan ik nog rekeningen voor de eigen bijdrage krijgen als ik niet meer bij Aevitae verzekerd ben?

Ja, dat kan. Het gaat dan om zorgkosten die u gemaakt heeft in de periode dat u bij Aevitae verzekerd was. Een zorgverzekeraar mag tot 5 jaar na de behandeldatum een rekening voor de eigen bijdrage sturen. Dat is wettelijk bepaald.

Kan ik een rekening voor de eigen bijdrage gespreid betalen?

Ja, alle rekeningen vanaf € 50 kunt u bij Aevitae in termijnen betalen. Een betalingsregeling kunt u zelf regelen in Mijn Aevitae of door te bellen met onze Service Desk op telefoonnummer +31 88 35 35 763.

Kan ik de eigen bijdrage vergoed krijgen door mijn zorgverzekering?

Nee, u moet de eigen bijdrage zelf betalen. Dit deel van de zorgkosten wordt niet vergoed door de zorgverzekering. Ook niet door een aanvullende verzekering.

Alle vragen over eigen bijdrage

Kraamzorg en bevalling

Welke verloskundige zorg krijg ik vergoed?

Verloskundige zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

 

U krijgt alle verloskundige zorg (inclusief voor- en nazorg) vergoed voor:

 • Een bevalling thuis.
 • Een bevalling in het ziekenhuis of een gecontracteerd geboortecentrum als er een medische noodzaak is.

Heeft u geen medische noodzaak en wilt u toch in een ziekenhuis of een gecontracteerd geboortecentrum bevallen? Dan heeft u in 2019 recht op een maximale vergoeding van € 250,- per dag. De wettelijke eigen bijdrage van € 35,- per dag wordt hierop in mindering gebracht. Wij vergoeden dus maximaal € 215,- per dag. De kosten daarboven moet u zelf betalen.

 

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden de wettelijke eigen bijdrage van € 35,- per dag. Check hiervoor de polisvoorwaarden in uw Mijn Aevitae. Deze vindt u terug in uw Berichtenbox.

Wie stelt het aantal kraamzorguren vast?

Het kraamcentrum stelt vast hoeveel uren kraamzorg moeder en kind nodig hebben. U heeft vanuit de basisverzekering recht op ten minste 24 uur tot maximaal 80 uur, verdeeld over maximaal 10 dagen gerekend vanaf de dag van de bevalling. U heeft recht op maximaal 8 uur kraamzorg per dag. Dit is voor moeder en kind samen.

Hoe wordt bepaald hoeveel kraamzorg ik nodig heb?

Kraamcentra maken een inschatting van de kraamzorg die u en uw baby nodig hebben. Hierbij kijken zij naar een aantal factoren: uw woonsituatie, de samenstelling van uw gezin, sociale omstandigheden en de gezondheid van u en uw kindje. Alle kraamcentra gebruiken daarvoor het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIP): een soort handleiding om de soort en het aantal uren kraamzorg te bepalen. Vooraf maakt het kraamcentrum een afspraak met u om in te schatten hoeveel kraamzorg u nodig heeft. Op de dag van de bevalling en 3/4 dagen later wordt opnieuw naar uw situatie gekeken. Zodat u verzekerd bent van kraamzorg op maat. Als er iets veranderd is, wordt de inschatting aangepast, een zogeheten herindicatie. Als er geen bijzonderheden zijn, krijgt u meestal 49 uur kraamzorg verdeeld over 8 dagen. Maar afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan dit dus meer of minder zijn.

Wat is het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIP)?

Dit is een soort handleiding om te bepalen hoeveel kraamzorg iemand nodig heeft. Alle kraamcentra gebruiken het LIP, zodat zij op een objectieve manier kunnen inschatten hoeveel kraamzorg moeder en kind nodig hebben. Bekijk het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIP).

Welke wettelijke eigen bijdrage geldt er voor kraamzorg?

De wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg (thuis, in een geboortecentrum of kraamzorghotel) is in 2019 € 4,40 per uur. Als u een aanvullende verzekering heeft, krijgt u de wettelijke eigen bijdrage mogelijk vergoed. Check hiervoor de polisvoorwaarden in uw Mijn Aevitae. Deze vindt u terug in uw Berichtenbox.

 

Hoeveel kraamzorg krijg ik vergoed na bevalling/opname in het ziekenhuis?

De kraamzorg die u in het ziekenhuis heeft gekregen, wordt afgetrokken van het totale aantal uren kraamzorg waar u recht op heeft. Voor iedere dag kraamzorg in het ziekenhuis wordt een vast aantal uren gerekend, namelijk het gemiddeld aantal uren per dag. Deze uren worden afgetrokken van het totale aantal uren kraamzorg waar u recht op heeft. 

 • Voorbeeld: U heeft recht op 49 uur kraamzorg. Dat is 49/8 = 6,125 uur per dag. U heeft 2 dagen kraamzorg in het ziekenhuis gehad. Daarom trekken we 2 x 6,125 = 12,25 uur af van het totaal. U houdt dus nog 49 - 12,25 = 36,75 uur aan kraamzorg over. Deze krijgt u thuis.

Het kraamcentrum kijkt enkele dagen na de bevalling opnieuw naar uw situatie en past indien nodig het aantal uren kraamzorg aan. Dit is een zogeheten herindicatie. Zo krijgt u altijd de zorg die bij uw persoonlijke situatie past.

Wat krijg ik vergoed voor kraamzorg in een kraamzorghotel?

Als u bevallen bent in het ziekenhuis en daarna in een kraamhotel verblijft, krijgt u dezelfde kraamzorg vergoed als thuis. In 2019 geldt ook dan een eigen bijdrage van € 4,40 per uur. Gaat u vervolgens naar huis, dan krijgt u de resterende kraamzorg thuis. Het kraamcentrum of het kraamzorghotel berekent het aantal uren resterende kraamzorg waar u recht op heeft.

Wat is uitgestelde kraamzorg? Wanneer heb ik daar recht op?

Er zijn bijzondere situaties waarbij u na de kraamperiode (de eerste 8 tot 10 dagen na de bevalling) nog kraamzorg krijgt. Bijvoorbeeld als uw baby in de couveuse heeft gelegen. Of als u een kindje adopteert. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden maximaal 15 uur aan uitgestelde kraamzorg (als het kraamcentrum dit zinvol vindt). Kijk in uw polisvoorwaarden of u recht heeft op de vergoeding van uitgestelde kraamzorg. De polisvoorwaarden vindt u terug in uw Mijn Aevitae. Kijk hiervoor in uw Berichtenbox.

Kan ik kraamzorg krijgen voor een geadopteerd kind?

In sommige gevallen kan dat. Er is dan sprake van uitgestelde kraamzorg. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden een deel hiervan. Kijk in uw polisvoorwaarden of u recht heeft op de vergoeding van uitgestelde kraamzorg. De polisvoorwaarden vindt u terug in uw Mijn Aevitae. Kijk hiervoor in uw Berichtenbox.

Hoe en waar kan ik kraamzorg aanvragen?
EUCARE

U kunt kraamzorg aanvragen via de Aevitae kraamzorglijn: 078 - 632 76 67. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30-17.30 uur. Vraag kraamzorg uiterlijk in de 4e maand van uw zwangerschap aan, zodat wij uw aanvraag op tijd kunnen verwerken.

 

Wij bieden u een ruime keuze aan kraamcentra. Stuk voor stuk gekwalificeerde centra die aan de landelijke kwaliteitseisen voldoen.

VGZ

U kunt kraamzorg aanvragen via de Aevitae kraamzorglijn: 079-34 30 437. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30-17.30 uur. Vraag kraamzorg uiterlijk in de 4e maand van uw zwangerschap aan, zodat wij uw aanvraag op tijd kunnen verwerken.

 

Wij bieden u een ruime keuze aan kraamcentra. Stuk voor stuk gekwalificeerde centra die aan de landelijke kwaliteitseisen voldoen.

ASR

U kunt kraamzorg aanvragen via de Aevitae kraamzorglijn: 079-34 30 437. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30-17.30 uur. Vraag kraamzorg uiterlijk in de 4e maand van uw zwangerschap aan, zodat wij uw aanvraag op tijd kunnen verwerken.

 

Wij bieden u een ruime keuze aan kraamcentra. Stuk voor stuk gekwalificeerde centra die aan de landelijke kwaliteitseisen voldoen.

Hoe vraag ik een kraampakket aan?

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan heeft u mogelijk recht op een kraampakket. Deze bevat medische artikelen voor de bevalling, zoals een navelklemmetje, watten en matrasbescherming. Het pakket is samen met verloskundigen samengesteld en bevat dan ook kwalitatief hoogwaardige artikelen.

 

Als u kraamzorg aanvraagt, regelen wij direct het kraampakket voor u. U ontvangt het pakket in de 7e maand van uw zwangerschap. U kunt het kraampakket natuurlijk ook los aanvragen, bel daarvoor de Aevitae kraamzorglijn: 079-34 30 437. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30-17.30 uur.

 

Kijk in uw polisvoorwaarden of u recht heeft op de vergoeding van een kraampakket. De polisvoorwaarden vindt u terug in uw Mijn Aevitae. Kijk hiervoor in uw Berichtenbox.

Kan ik na de aanvraag van kraamzorg nog wisselen van kraamcentrum?

Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals een verhuizing. Als er geen bijzondere omstandigheden zijn, kunt u niet wisselen. Dit heeft te maken met de planning van het kraamcentrum. Houdt u er wel rekening mee dat de kosten voor de inschrijving maar één keer worden vergoed.

Kan ik kraamzorg aanvragen als ik in het buitenland woon?

Dit kan alleen als u in een grensgebied woont. U kunt dan onder de normale voorwaarden kraamzorg aanvragen bij een Nederlands kraamcentrum. De kraamcentra hanteren over het algemeen een maximale reistijd van een half uur.

Alle vragen over kraamzorg en bevalling

Fysiotherapie

Wat is de vergoeding voor fysiotherapie/oefentherapie voor verzekerden tot 18 jaar?

De basisverzekering vergoedt in de meeste gevallen fysiotherapie/oefentherapie voor kinderen tot 18 jaar. Het maakt daarbij uit om wat voor aandoening het gaat:

 • Niet-chronische aandoening (tijdelijk aandoening)
  De basisverzekering vergoedt 9 behandelingen per kalenderjaar voor de behandeling van een tijdelijke aandoening of acute blessure. Als het medisch noodzakelijk is, worden nog 9 extra behandelingen vergoed. Uw behandelaar bepaalt of deze extra behandelingen noodzakelijk zijn.
 • Chronische aandoening (langdurige/blijvende aandoening)
  Gaat het om een chronische aandoening? Dan gelden er wettelijke regels. De overheid heeft een lijst met chronische aandoeningen opgesteld die voor fysiotherapie in aanmerking komen. Per aandoening is een vaste termijn/vast aantal behandelingen bepaald. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw arts of medisch specialist. In sommige gevallen moet Aevitae vooraf goedkeuring geven. Bespreek dit met uw arts of neem bij twijfel contact met ons op. Dit kunt u doen door het contactformulier in te vullen of door te bellen met onze Service Desk via telefoonnummer +31 88 35 35 763.
 • Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie
  De basisverzekering vergoedt voor bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie 9 behandelingen met een mogelijke verlenging van maximaal 9 extra behandelingen per kalenderjaar. Ook hier geldt dat de behandelaar bepaalt of deze extra behandelingen noodzakelijk zijn.
 • Gesuperviseerde oefentherapie (looptraining) bij etalagebenen
  De basisverzekering vergoedt voor oefentherapie bij etalagebenen 9 behandelingen per kalenderjaar met een mogelijke verlenging van maximaal 9 extra behandelingen. Ook hier geldt dat de behandelaar bepaalt of deze extra behandelingen noodzakelijk zijn.

Extra behandelingen fysiotherapie/oefentherapie worden vaak vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Check hiervoor de polisvoorwaarden in uw Mijn Aevitae. Deze vindt u terug in uw Berichtenbox.

Wat is de vergoeding voor fysiotherapie/oefentherapie voor verzekerden vanaf 18 jaar

Dit hangt af van de aandoening waarvoor u fysiotherapie nodig heeft:

 • Niet-chronische aandoening (tijdelijk aandoening)
  De basisverzekering vergoedt geen fysiotherapie voor tijdelijke aandoeningen of acute blessures. De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden fysiotherapie wel. Check hiervoor de polisvoorwaarden in uw Mijn Aevitae. Deze vindt u terug in uw Berichtenbox.
 • Chronische aandoening (langdurige/blijvende aandoening)
  Gaat het om een chronische aandoening? Dan krijgt u fysiotherapie mogelijk vanaf de 21e behandeling vergoed. Hiervoor gelden wettelijke regels. De overheid heeft een lijst met chronische aandoeningen opgesteld die voor fysiotherapie in aanmerking komen. Als uw aandoening op die lijst voorkomt, vergoedt de basisverzekering fysiotherapie vanaf de 21e behandeling. Voor elke aandoening heeft de overheid een vaste termijn/vast aantal behandelingen bepaald. U heeft een verwijzing nodig van uw arts of medisch specialist. In sommige gevallen moet Aevitae vooraf goedkeuring geven. Bespreek dit met uw arts of neem bij twijfel contact met ons op. Dit kunt u doen door het contactformulier in te vullen of door te bellen met onze Service Desk via telefoonnummer +31 88 35 35 763.
 • Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie
  U heeft eenmalig recht op de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie.
 • Oefentherapie bij etalagebenen
  U heeft recht op maximaal 37 behandelingen oefentherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut (looptraining) bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine (etalagebenen) in een periode van maximaal 12 maanden.
   Deze krijgt u vanaf de 1e behandeling vergoed.
 • Oefentherapie bij artrose heup- en kniegewricht
  U heeft recht op maximaal 12 behandelingen oefentherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij artrose van heup- of kniegewricht in een periode van maximaal 12 maanden.
 • Oefentherapie bij COPD
  U heeft recht op oefentherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) GOLD klasse II en hoger. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de ernst van de klachten en het risico op longaanvallen volgens de GOLD groep A, B, C of D.

Houdt u er rekening mee dat deze behandelingen verrekend worden met uw eigen risico.

Kan ik ook naar een fysiotherapeut (of oefentherapeut) zonder contract met Aevitae?

Ja, u kunt ook naar een niet-gecontracteerde therapeut. Houdt u er wel rekening mee dat u dan mogelijk een deel van de kosten zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van welke basisverzekering u heeft en van het tarief dat de therapeut hanteert.

Als u naar een gecontracteerde fysio- of oefentherapeut gaat, heeft dat een aantal voordelen:

 • U hoeft niets bij te betalen voor een behandeling, want wij hebben prijsafspraken met de therapeut gemaakt.
 • U hoeft niets voor te schieten. De therapeut stuurt de rekening rechtstreeks naar ons.
 • U weet zeker dat de therapeut aan onze kwaliteitseisen voldoet.
Wat is het verschil tussen kinderfysiotherapie en fysiotherapie tot 18 jaar?

Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen fysiotherapie. Hiervoor heeft een fysiotherapeut een specifieke opleiding gevolgd. Kinderfysiotherapie is gericht op motorische problemen die de ontwikkeling van een kind beïnvloeden. Meestal gaat dit om kinderen tot 16 jaar.

 

Met fysiotherapie tot 18 jaar bedoelen we fysiotherapie in het algemeen voor kinderen tot 18 jaar. Dit kan gaan om kinderfysiotherapie, maar dat hoeft dus niet.

 

Wilt u meer weten over kinderfysiotherapie? Kijk dan op de website van de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie.

Wanneer is voor fysiotherapie sprake van een chronische aandoening?

De overheid heeft een lijst met chronische aandoeningen opgesteld die voor fysiotherapie in aanmerking komen. Als uw aandoening op die lijst voorkomt, vergoedt de basisverzekering fysiotherapie vanaf de 21e behandeling. Voor elke aandoening heeft de overheid een vaste termijn/vast aantal behandelingen bepaald. U heeft een verwijzing nodig van uw arts of medisch specialist. In sommige gevallen moet Aevitae vooraf goedkeuring geven. Bespreek dit met uw arts of neem bij twijfel contact met ons op. Dit kunt u doen door het contactformulier in te vullen of door te bellen met onze Service Desk via telefoonnummer +31 88 35 35 763.

Wordt bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie vergoed?

Ja, de basisverzekering vergoedt eenmalig 9 behandelingen voor bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie. Houdt u er rekening mee dat deze behandelingen verrekend worden met uw eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar vergoedt de basisverzekering 9 behandelingen met een mogelijke verlenging van maximaal 9 extra behandelingen per kalenderjaar.

 

Alle vragen over fysiotherapie

Geneesmiddelen

Wat zijn terhandstellingskosten?

Als u op recept een geneesmiddel bij de apotheek haalt, betaalt u ook voor de dienstverlening. Die kosten heten ‘terhandstellingskosten’. Zo stelt de apotheek de medicijnen samen, checkt of u geen verkeerde combinatie van geneesmiddelen gebruikt en controleert de voorgeschreven dosering en sterkte. 

 

Hoe hoog de terhandstellingskosten zijn, hangt af van het geneesmiddel en de apotheek. Gemiddeld betaalt u € 6,- aan terhandstellingskosten. Maar dit kan ook meer of minder zijn. Moet de apotheker het geneesmiddel zelf maken of is het kant en klaar? En moeten de medicijnen apart verpakt worden in bijvoorbeeld een weeksysteem? Zulke factoren zorgen voor hogere of lagere kosten. Bovendien zijn de kosten hoger als u ’s avonds of in het weekend een geneesmiddel haalt.

 

Terhandstellingskosten worden vergoed vanuit de basisverzekering. Aevitae betaalt deze kosten rechtstreeks aan uw apotheker en verrekent deze met uw eigen risico.

Wanneer moet ik een ‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’ betalen?

Als u een nieuw geneesmiddel krijgt, informeert de apotheek u over het gebruik, de werking en de bijwerkingen. Dit heet een ‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’. De kosten hiervoor zijn ongeveer € 7,- en worden apart in rekening gebracht.

 

Onder ‘nieuw geneesmiddel’ verstaan we een geneesmiddel met een werkzame stof, sterkte of toedieningsvorm die u nog niet eerder heeft gehad. Maar ook als het minimaal 1 jaar geleden is dat u dit medicijn kreeg. Of als onduidelijk is of u het medicijn eerder kreeg in het afgelopen jaar, bijvoorbeeld omdat u het bij een andere apotheek heeft gehaald.

 

De kosten voor dit begeleidingsgesprek worden vergoed vanuit de basisverzekering. Aevitae betaalt deze kosten rechtstreeks aan uw apotheker en verrekent deze vervolgens met uw eigen risico.

Waarom moet ik een eigen risico betalen voor de terhandstellingskosten?

Deze kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor is het eigen risico van toepassing.

Wat is het preferentiebeleid? En wat zijn voorkeursgeneesmiddelen?
EUCARE

EUCARE hanteert geen preferentiebeleid. Aan de hand van het recept van uw arts, kiest de apotheek het medicijn dat het best bij u past. Dit geeft u de laagste prijsgarantie. Als u door medische noodzaak een bepaald merk medicijn nodig heeft, kan de arts dit aangeven op het recept.

 

Voor sommige medicijnen heeft u vooraf onze toestemming nodig. In het Reglement Farmaceutische Zorg ziet u om welke documenten het gaat.

VGZ

‘Preferentie’ betekent letterlijk ‘voorkeur’. Zijn er van een bepaald type geneesmiddel meerdere varianten die dezelfde werking hebben? Dan wijst VGZ meestal een ‘voorkeursgeneesmiddel’ aan: alleen de goedkoopste variant van dit geneesmiddel wordt dan door ons vergoed. Voordeel is dat u voor een voorkeursgeneesmiddel geen eigen risico hoeft te betalen.

 

Uw apotheek weet om welke geneesmiddelen het gaat. U kunt ook zelf de voorkeursgeneesmiddelen opzoeken in het Reglement Farmaceutische Zorg.

 

Zijn er medische redenen waarom het voorkeursgeneesmiddel voor u niet geschikt is? Dan vergoeden wij ook een andere variant van het medicijn. Dit moet uw arts dan expliciet aangeven. De gecontracteerde apotheek doet voor ons de beoordeling en dient de nota rechtstreeks bij ons in. 

ASR

Bij ASR wordt er geen preferentiebeleid gehanteerd. In plaats daarvan biedt ASR de laagste prijsgarantie voor geneesmiddelen. Dat betekent dat ASR voor medicijnen met dezelfde werkzame stof, dezelfde sterke en dezelfde toedieningsvorm kiest voor de medicatie met de laagste prijs. Als de medicijnen op medicijnkosten.nl staan, krijgt u de kosten altijd vergoed. En heeft u om medische redenen toch de duurdere medicijnen nodig? Dan worden die natuurlijk ook vergoed.

Waarom hanteert VGZ een preferentiebeleid?
VGZ

Het is een wettelijke taak van zorgverzekeraars om de kosten van geneesmiddelen in de hand te houden. De kosten van medicijnen blijven namelijk stijgen. Om daar wat aan te doen, geeft de Zorgverzekeringswet verzekeraars de mogelijkheid om alleen de laagst geprijsde geneesmiddelen te vergoeden. Zo helpt het preferentiebeleid dus om de stijgende kosten van ons zorgstelsel te beperken. Verder worden de kosten van een voorkeursgeneesmiddel niet verrekend met het eigen risico. Dit levert u als verzekerde voordeel op.

Bepaalt VGZ welke medicijnen ik krijg?
VGZ

Nee, uw arts bepaalt welk geneesmiddel u nodigt heeft en schrijft hiervoor een recept uit. Hier staan VGZ en Aevitae volledig buiten. Als er van dit geneesmiddel meerdere varianten zijn die dezelfde werkzame stof bevatten, dan kan het zijn dat VGZ slechts een van deze varianten heeft opgenomen in het preferentiebeleid. Wij vergoeden dan ook alleen die variant. 

 

Zijn er medische redenen waarom het voorkeursgeneesmiddel voor u niet geschikt is? Dan vergoeden wij ook een andere variant van het medicijn. Dit moet uw arts dan expliciet aangeven. De gecontracteerde apotheek doet voor ons de beoordeling en dient de nota rechtstreeks bij ons in. 

Welke geneesmiddelen worden vergoed?
EUCARE

Aan de hand van het recept van uw arts, kiest de apotheek het medicijn dat het best bij u past. Dit geeft u de laagste prijsgarantie. Als u door medische noodzaak een bepaald merk medicijn nodig heeft, kan de arts dit aangeven op het recept.  

 

Voor sommige medicijnen heeft u vooraf onze toestemming nodig. In het Reglement Farmaceutische Zorg ziet u om welke documenten het gaat.

VGZ

Schrijft uw arts een geneesmiddel voor waarvan er meerdere varianten zijn met dezelfde werkzame stof? Dan vergoeden wij alleen het voorkeursgeneesmiddel: de goedkoopste variant. Alleen als het volgens uw arts medisch noodzakelijk is dat u een andere variant krijgt, dan vergoeden wij een andere variant. Zijn er geen medische redenen en wilt u toch een duurdere variant van het medicijn? Dan moet u geneesmiddel het zelf betalen.

 

Uw apotheek weet welke medicijnen voorkeursgeneesmiddelen zijn. U kunt ook zelf de voorkeursgeneesmiddelen opzoeken in het Reglement Farmaceutische Zorg.

ASR

Als de medicijnen op medicijnkosten.nl staan, krijgt u de kosten altijd vergoed. En heeft u om medische redenen toch de duurdere medicijnen nodig? Dan worden die natuurlijk ook vergoed.

Wat als ik meer baat heb bij een duurder middel?
EUCARE

Als u door medische noodzaak een bepaald merk medicijn nodig heeft, kan de arts dit aangeven op het recept.  

VGZ

Alleen als het volgens uw arts medisch noodzakelijk is dat u een andere variant krijgt, dan vergoeden wij een andere variant. Zijn er geen medische redenen en wilt u toch een duurdere variant van het medicijn? Dan moet u geneesmiddel het zelf betalen.

ASR

Als de medicijnen op medicijnkosten.nl staan, krijgt u de kosten altijd vergoed. En heeft u om medische redenen toch de duurdere medicijnen nodig? Dan worden die natuurlijk ook vergoed.

Het geneesmiddel is niet op voorraad (of niet leverbaar). Wat nu?

Het is de verantwoordelijkheid van de apotheek om de voorraad van geneesmiddelen in de apotheek op peil te houden. Het voorkeursgeneesmiddel zou in voldoende mate leverbaar moeten zijn. In de beginperiode van een nieuwe aanwijzing kan het voorkomen dat het voorkeursgeneesmiddel even niet voldoende leverbaar is. In dat geval mag de apotheker u het middel afleveren dat in de vorige periode preferent was. Wij hebben aan apothekers precies aangegeven hoe zij in een dergelijke situatie moeten handelen. Uiteraard blijven wij goed volgen of een voorkeursmiddel voldoende beschikbaar is. Het alternatieve middel telt echter wel mee voor het eigen risico.

Kan ik geneesmiddelen meekrijgen voor langere periode's?

Vanaf 1 mei 2018 is het mogelijk om bepaalde medicijnen voor een periode langer dan 3 maanden mee te krijgen. U kunt zelf kiezen of u dat wilt. Maar uw situatie moet dat wel toelaten. Uw veiligheid mag niet in gevaar komen. Overleg samen met uw voorschrijver voor welke periode u medicijnen meekrijgt.

Alle vragen over geneesmiddelen

Huisarts

Wat mag een huisarts in rekening brengen?

De huisarts kan twee soorten kosten in rekening brengen.

 • Inschrijftarief
  Voor elke ingeschreven patiënt mag de huisarts een vast bedrag per kwartaal rekenen. Dit heet het inschrijftarief. Het maakt hiervoor niet uit hoe vaak u naar de huisarts gaat.
 • Consultkosten
  Brengt u een bezoek aan de huisarts? Dan rekent hij hiervoor een vast bedrag per consult. Dit geldt ook voor een telefonisch consult of een huisbezoek.
Mag ik meerdere vragen stellen tijdens één consult?

Ja, dat mag. De huisarts trekt voor gemiddeld 10 tot 20 minuten uit voor een consult. Hier is ook het tarief op gebaseerd. Heeft u veel vragen en verwacht u daarom meer tijd nodig te hebben? Meld dit dan als u de afspraak maakt. De huisarts houdt hier dan rekening mee en kan eventueel een dubbel consult voor u boeken.

Hebben de kosten van de huisarts gevolgen voor mijn eigen risico?

Nee, zowel het inschrijftarief als de kosten van huisartsbezoek vallen niet onder het eigen risico. Verwijst de huisarts u door, bijvoorbeeld voor bloedonderzoek? Dan moet u daarvoor wel eigen risico betalen.

Hoe weet ik welke huisarts een contract heeft met Aevitae?
EUCARE

In de Zorgzoeker van EUCARE vindt u de huisartsen waarmee EUCARE een contract heeft. Voor een aantal behandelingen kunt u alleen terecht bij een gecontracteerde huisarts. Uw huisarts weet welke behandelingen hij of zij mag uitvoeren. Voert uw huisarts een behandeling niet uit? Dan wordt u doorverwezen. Dit kan naar een andere huisarts zijn of naar een ziekenhuis. Zo krijgt u altijd de zorg die u nodig heeft. 

VGZ

In Vergelijk&Kies vindt u de huisartsen waarmee VGZ een contract heeft. Voor een aantal behandelingen kunt u alleen terecht bij een gecontracteerde huisarts. Uw huisarts weet welke behandelingen hij of zij mag uitvoeren. Voert uw huisarts een behandeling niet uit? Dan wordt u doorverwezen. Dit kan naar een andere huisarts zijn of naar een ziekenhuis. Zo krijgt u altijd de zorg die u nodig heeft. 

ASR

In de Zorgzoeker van ASR (De Amersfoortse) vindt u de huisartsen waarmee ASR een contract heeft. Voor een aantal behandelingen kunt u alleen terecht bij een gecontracteerde huisarts. Uw huisarts weet welke behandelingen hij of zij mag uitvoeren. Voert uw huisarts een behandeling niet uit? Dan wordt u doorverwezen. Dit kan naar een andere huisarts zijn of naar een ziekenhuis. Zo krijgt u altijd de zorg die u nodig heeft. 

Wat is ketenzorg voor diabetespatiënten? Krijg ik dat vergoed?

Als u diabetes (suikerziekte) heeft, kunt u met veel verschillende zorgaanbieders te maken krijgen. Uw huisarts is uw eerste contactpersoon. Deze stelt de diagnose, voert jaarlijkse controles uit en stelt samen met u een behandelplan op.

 

Voor de behandeling zelf wordt u doorverwezen naar bijvoorbeeld een diabetesverpleegkundige, oogarts, fysiotherapeut, diëtist, podotherapeut of pedicure. Het is voor u wel zo prettig als alle zorgverleners de zorg goed op elkaar afstemmen. Om dit voor elkaar te krijgen, maken wij hierover afspraken. Dit zijn overeenkomsten met zogenaamde ‘zorggroepen’. Zodat iedereen weet welke zorg zij op welk moment moeten leveren. Dit is ketenzorg.

 

De basisverzekering vergoedt ketenzorg. Voor behandelingen die onder de ketenzorg vallen, betaalt u geen eigen risico. Geneesmiddelen en laboratoriumonderzoeken tellen wel mee voor het eigen risico.

Alle vragen over huisarts

Hulpmiddelen

Krijg ik vanuit de basisverzekering een vergoeding voor een bril of contactlenzen?

U krijgt meestal geen vergoeding voor brillen en lenzen vanuit uw basisverzekering. Alleen in bijzondere gevallen vergoedt de basisverzekering een deel van de kosten. Uw oogarts of zorgaanbieder kan vertellen of u hiervoor in aanmerking komt.

EUCARE

U krijgt meestal geen vergoeding voor brillen en lenzen vanuit uw basisverzekering. Alleen in bijzondere gevallen vergoedt de basisverzekering een deel van de kosten. Uw oogarts of zorgaanbieder kan vertellen of u hiervoor in aanmerking komt. De precieze voorwaarden staan beschreven in het Reglement Hulpmiddelen EUCARE.

VGZ

U krijgt meestal geen vergoeding voor brillen en lenzen vanuit uw basisverzekering. Alleen in bijzondere gevallen vergoedt de basisverzekering een deel van de kosten. Uw oogarts of zorgaanbieder kan vertellen of u hiervoor in aanmerking komt. De precieze voorwaarden staan beschreven in het Reglement Hulpmiddelen VGZ.

ASR

U krijgt meestal geen vergoeding voor brillen en lenzen vanuit uw basisverzekering. Alleen in bijzondere gevallen vergoedt de basisverzekering een deel van de kosten. Uw oogarts of zorgaanbieder kan vertellen of u hiervoor in aanmerking komt. De precieze voorwaarden staan beschreven in het Reglement Hulpmiddelen ASR.

Krijg ik vanuit de aanvullende verzekering een vergoeding voor een bril of contactlenzen?

Vanuit de aanvullende verzekering krijgt u mogelijk wel een vergoeding voor brillenglazen of contactlenzen. Check hiervoor de polisvoorwaarden in uw Mijn Aevitae. Deze vindt u terug in uw Berichtenbox.

 

Wanneer kom ik in aanmerking voor incontinentiematerialen?

Heeft u langere tijd last van ongewild verlies van urine of ontlasting? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor vergoeding van incontinentiemateriaal.

 

De basisverzekering vergoedt incontinentiemateriaal als:

 • U langer dan 2 maanden last heeft van ongewild urineverlies, of langer dan 2 weken last van ongewild verlies van ontlasting.
 • Behandeling voor incontinentie uw klachten niet heeft verminderd of niet (voldoende) heeft opgelost.
 • U hierdoor permanent incontinentiemateriaal moet gebruiken.

Als u terminaal ziek bent, krijgt u het incontinentiemateriaal ook voor korte duur vergoed.

Raadpleeg voor de precieze voorwaarden de polisvoorwaarden van uw basisverzekering in uw Mijn Aevitae. Deze vindt u terug in uw Berichtenbox.

Wie bepaalt welk incontinentiemateriaal ik krijg, en hoeveel?

De gecontracteerde apotheek of leverancier houdt een intakegesprek met u. Dit gesprek duurt ongeveer 20 minuten. Hierin kijkt u samen naar wat in uw situatie het beste is. Er wordt gekeken naar het merk, de soort en de hoeveelheid incontinentiemateriaal die u nodig heeft.

Mag ik overstappen naar een andere apotheek of leverancier?

Ja, u mag altijd overstappen naar een andere apotheek of leverancier met wie wij een contract hebben. Deze zal opnieuw een intakegesprek met u houden om te bepalen voor welk materiaal u in aanmerking komt.

 

Voordat u overstapt, moet u wel eerst uw huidige voorraad opmaken. Anders kan de nieuwe apotheker of leverancier geen nieuw materiaal declareren. Als het huidige incontinentiemateriaal niet voldoet, maken we natuurlijk een uitzondering.

Waarom krijg ik opnieuw een intakegesprek als ik overstap naar een andere apotheek/leverancier?

De nieuwe apotheker moet kunnen bepalen welk materiaal voor u geschikt is en hoeveel u nodig heeft. Daarom moet hij een goed beeld hebben uw situatie. Wel zal dit intakegesprek vaak wat korter zijn dan het eerste.

Moet ik zelf meebetalen aan incontinentiemateriaal?

De kosten voor incontinentiemateriaal worden vergoed vanuit de basisverzekering. Als u naar een gecontracteerde apotheek/leverancier gaat, wordt het materiaal dus altijd volledig vergoed. Wel is het eigen risico van toepassing. Als u nog openstaand eigen risico heeft, moet u dat wel betalen.

Ik heb niet genoeg aan het geleverde incontinentiemateriaal. Wat nu?

U kunt dit samen met uw apotheker of leverancier bespreken. Deze zal in overleg met u bepalen of u meer of misschien ander materiaal krijgt.

Wie beoordeelt of ik recht heb op een hoortoestel?

Iedere audicien met wie wij een contract hebben, kan beoordelen of u in aanmerking komt voor een hoortoestel. Audiciens gebruiken hiervoor het landelijke ZN-keuzeprotocol Auditieve Zorg. In sommige gevallen zal de audicien u doorverwijzen naar een audiologisch centrum of naar een KNO-arts. In het algemeen geldt dat u voor een gehoorapparaat in aanmerking komt als uw gehoorverlies minimaal 35 dB is.

Heb ik een verwijzing nodig voor een audicien?

Nee, u kunt rechtstreeks naar een audicien met wie wij een contract hebben. Hiervoor heeft u geen verwijzing nodig van een huisarts of KNO-arts – tenzij u jonger bent dan 16. In dat geval is er een verwijzing nodig van een KNO-arts of audiologisch centrum.

Wat is het ZN-keuzeprotocol Auditieve Zorg? Waarom wordt dit gebruikt?

Audiciens gebruiken hiervoor het landelijke ZN-keuzeprotocol Auditieve Zorg om vast te stellen of u in aanmerking komt voor een hoortoestel (of tinnitusmaskeerder). In sommige gevallen zal de audicien u doorverwijzen naar een audiologisch centrum of naar een KNO-arts. Door dit landelijke protocol kunnen alle audiciens op dezelfde, objectieve manier vaststellen of u in aanmerking komt voor een hoortoestel.

Wat is de vergoeding voor een hoortoestel?
EUCARE

Voor de aanschaf van een gehoorapparaat geldt een wettelijke eigen bijdrage van 25%. De overige 75% van de aanschafprijs wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Als u nog openstaand eigen risico heeft, moet u dat deel ook zelf betalen. Voor kinderen tot 18 jaar hoeft u geen eigen bijdrage en eigen risico te betalen, zij krijgen een hoortoestel volledig vergoed. Soms hoeft u geen hoortoestel aan te schaffen, maar krijgt u een hulpmiddel in bruikleen. Alle richtlijnen en afspraken vindt u in het Reglement Hulpmiddelen EUCARE.

 

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan kunt u uw eigen bijdrage mogelijk vergoed krijgen. Check hiervoor de polisvoorwaarden in uw Mijn Aevitae. Deze vindt u terug in uw Berichtenbox.

VGZ

Voor de aanschaf van een gehoorapparaat geldt een wettelijke eigen bijdrage van 25%. De overige 75% van de aanschafprijs wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Als u nog openstaand eigen risico heeft, moet u dat deel ook zelf betalen. Voor kinderen tot 18 jaar hoeft u geen eigen bijdrage en eigen risico te betalen, zij krijgen een hoortoestel volledig vergoed. Soms hoeft u geen hoortoestel aan te schaffen, maar krijgt u een hulpmiddel in bruikleen. Alle richtlijnen en afspraken vindt u in het Reglement Hulpmiddelen VGZ.

 

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan kunt u uw eigen bijdrage mogelijk vergoed krijgen. Check hiervoor de polisvoorwaarden in uw Mijn Aevitae. Deze vindt u terug in uw Berichtenbox.

ASR

Voor de aanschaf van een gehoorapparaat geldt een wettelijke eigen bijdrage van 25%. De overige 75% van de aanschafprijs wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Als u nog openstaand eigen risico heeft, moet u dat deel ook zelf betalen. Voor kinderen tot 18 jaar hoeft u geen eigen bijdrage en eigen risico te betalen, zij krijgen een hoortoestel volledig vergoed. Soms hoeft u geen hoortoestel aan te schaffen, maar krijgt u een hulpmiddel in bruikleen. Alle richtlijnen en afspraken vindt u in het Reglement Hulpmiddelen ASR.

 

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan kunt u uw eigen bijdrage mogelijk vergoed krijgen. Check hiervoor de polisvoorwaarden in uw Mijn Aevitae. Deze vindt u terug in uw Berichtenbox.

Hoe zit het met de profielen voor gehoorproblemen?

In het landelijk ZN-keuzeprotocol Auditieve Zorg dat alle audiciens gebruiken, zijn 5 profielen beschreven HRIU-profielen. Dit zijn categorieën die verschillende soorten gehoorproblemen classificeren. Uw audicien kijkt naar uw gehoorprobleem en situatie (bijvoorbeeld hoe actief bent u en hoeveel last heeft u van uw gehoorprobleem in het dagelijks leven). Dan bepaalt hij in welke categorie u valt. Per profiel is beschreven welke gehoorapparaten, hulpmiddelen of maatregelen geschikt zijn.

 • Voor de profielen 1, 2 en 3 zoekt de audicien in overleg met u een geschikt hulpmiddel.
 • De profielen 4 en 5 zijn complexere gehoorproblemen, daarvoor verwijst de audicien u door naar een audiologisch centrum.
Naar welke audicien kan ik gaan? Moet ik naar een geselecteerde audicien?
EUCARE

Met de Zorgzoeker vindt u audiciens bij u in de buurt met wie EUCARE een contract heeft. Bij deze audiciens weet u zeker dat zij aan de kwaliteitseisen voldoen. Bovendien kunnen zij de rekening rechtstreeks naar ons sturen. Dan hoeft u dit bedrag niet voor te schieten. Uw eigen bijdrage betaalt u wel direct aan de audicien.

 

U kunt ook naar een andere audicien gaan, maar dan kan het zijn dat u meer zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van welke basisverzekering u heeft.

VGZ

Met de Zorgzoeker vindt u audiciens bij u in de buurt met wie VGZ een contract heeft. Bij deze audiciens weet u zeker dat zij aan de kwaliteitseisen voldoen. Bovendien kunnen zij de rekening rechtstreeks naar ons sturen. Dan hoeft u dit bedrag niet voor te schieten. Uw eigen bijdrage betaalt u wel direct aan de audicien.

 

U kunt ook naar een andere audicien gaan, maar dan kan het zijn dat u meer zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van welke basisverzekering u heeft.

ASR

Met Zorgzoeker vindt u audiciens bij u in de buurt met wie ASR een contract heeft. Bij deze audiciens weet u zeker dat zij aan de kwaliteitseisen voldoen. Bovendien kunnen zij de rekening rechtstreeks naar ons sturen. Dan hoeft u dit bedrag niet voor te schieten. Uw eigen bijdrage betaalt u wel direct aan de audicien.

 

U kunt ook naar een andere audicien gaan, maar dan kan het zijn dat u meer zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van welke basisverzekering u heeft.

Kan ik ook een duurder hoortoestel kiezen en het verschil bijbetalen?

Nee, dat is niet mogelijk. U heeft recht op een vergoeding voor een hoortoestel dat binnen uw profiel past. De audicien stelt uw profiel vast, u kiest samen met uw audicien een van de hoortoestellen uit binnen dit profiel. Wilt u een hoortoestel dat niet bij uw profiel past? Dan moet u dat zelf betalen. U heeft dan geen recht op een vergoeding vanuit de basisverzekering.

Alle vragen over hulpmiddelen

Ziekenhuis

Waarom zijn de kosten van een kleine behandeling in het ziekenhuis hoger dan verwacht?

Voor zorg in een ziekenhuis gelden standaardprijzen per soort behandeling. Alle patiënten die bijvoorbeeld een gebroken arm hebben, betalen dezelfde vaste prijs. Dit is de prijs van een ‘pakketje zorg’ voor een gebroken arm: diagnose stellen, foto’s maken, gips, controle-afspraak. In de praktijk hebben sommige mensen wat meer zorg nodig dan gemiddeld, en andere mensen minder. Maar iedereen betaalt dezelfde gemiddelde prijs. Hierdoor kan uw rekening hoger (of lager) zijn dan verwacht.

Wat is een Diagnose Behandelcombinatie (DBC)?

Ziekenhuizen rekenen niet met losse behandelingen, maar met ‘zorgpakketjes’. Voor elke diagnose (ziekte, kwetsuur of aandoening) hebben zij vastgesteld welke behandelingen gemiddeld nodig zijn. Deze combinatie van behandelingen vormt een ‘zorgpakketje’: een DBC (Diagnose Behandelcombinatie).

 

Voor DBC’s zijn standaardprijzen vastgesteld. Iedereen die bijvoorbeeld een gebroken arm heeft, betaalt dezelfde vaste prijs. Dit is de prijs van het zorgpakketje (DBC) voor een gebroken arm: diagnose stellen, foto’s maken, gips, controle-afspraak. In de praktijk hebben sommige mensen wat meer zorg nodig dan gemiddeld, en andere mensen minder. Maar iedereen betaalt dezelfde vaste prijs.

Wat is het verschil tussen DBC’s in het A-segment en in het B-segment?

Voor een deel van de Diagnose Behandelcombinaties (DBC’s) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maximumprijzen vastgesteld. Dit heet het A-segment. Voor de rest van de DBC’s gelden geen maximumprijzen. Ziekenhuizen onderhandelen met zorgverzekeraars over de prijzen van die DBC’s.

Waarom klopt de behandeldatum niet in de brief over mijn eigen risico?

De datum in de brief is de datum van de eerste afspraak in het ziekenhuis. Dat is de datum die het ziekenhuis gebruikt bij zijn declaraties. Als u daarna bent teruggekomen voor verdere behandeling of bijvoorbeeld een operatie, staan die data niet apart in de brief vermeld. Het hele behandeltraject krijgt de datum van de eerste afspraak of de datum dat de afspraak is gemaakt.

Wat zijn laboratoriumkosten? Waarom moet ik deze kosten betalen?

Als er bloed of urine is afgenomen voor verder onderzoek, wordt dit naar een laboratorium gestuurd. De kosten van bloed- en urineonderzoek staan daarom als ‘laboratoriumkosten’ op de factuur.

De kosten van laboratoriumonderzoek vallen onder het eigen risico. Ook als u via de huisarts bloed- of urineonderzoek laat uitvoeren. Het bezoek aan de huisarts gaat dan niet van het eigen risico af, maar de laboratoriumkosten wel. Daarom moet u die zelf betalen als u nog openstaand eigen risico heeft.

Alle vragen over ziekenhuis

Ziekenvervoer

Wanneer heb ik recht op zittend ziekenvervoer?

U heeft vanuit de basisverzekering recht op de vergoeding van zittend ziekenvervoer als u:

 • nierdialyse moet ondergaan;
 • oncologische behandeling met chemotherapie of radiotherapie ondergaat;
 • afhankelijk bent van een rolstoel;
 • zich niet zelfstandig of zonder begeleiding kunt verplaatsen in verband met een visueel handicap;
 • jonger bent dan 18 jaar en bent aangewezen op verzorging vanwege complex somatische problematiek of vanwege een lichamelijk handicap zoals bedoeld in artikel 2.10 van het Besluit Zorgverzekering (intensieve kindzorg);
 • voor de behandeling van een langdurige ziekte of aandoening lange tijd vervoer nodig hebt. Het is onredelijk als u alle kosten hiervoor zelf moet betalen. Dit bepalen wij met een berekening: de hardheidsclausule.

De kosten van vervoer worden verrekend met uw eigen risico. Daarnaast betaald u ook per kalenderjaar een eigen bijdrage. De precieze voorwaarden en details vindt u in de polisvoorwaarden in uw Mijn Aevitae. Deze vindt u terug in uw Berichtenbox. Wij vergoeden alleen vervoer (heen- en terugreis) voor behandelingen die onder de basisverzekering vallen. Vervoer in verband met controles wordt niet vergoed.

Hoe vraag ik zittend ziekenvervoer aan?
EUCARE

Heeft u een basisverzekering van EUCARE en wilt u zittend ziekenvervoer aanvragen? Dat kunt u doen bij Transvision, zij zijn gespecialiseerd in ziekenvervoer. Transvision beoordeelt namens Aevitae/EUCARE uw aanvraag. U kunt Transvision bellen op telefoonnummer 0900 - 333 33 30 (15 cent per minuut).

VGZ

Heeft u een basisverzekering van VGZ en wilt u zittend ziekenvervoer aanvragen? Gebruikt u dan het Formulier Medische Verklaring Zittend Ziekenvervoer. Wilt u het formulier per post ontvangen, neem dan contact op met de Service Desk door het contactformulier in te vullen of via telefoonnummer +31 88 35 35 763.

 

Uw behandelend arts moet dit formulier controleren en ondertekenen. Daarna stuurt u het naar Aevitae. Wij bepalen dan of u inderdaad recht heeft op zittend ziekenvervoer en zo ja, welk vervoer precies.

 

Als houder van een VGZ basisverzekering kunt u ook telefonisch een machtiging aanvragen voor zittend ziekenvervoer. Dit kan echter alleen als het vervoer nodig is in verband met:

 • Chemotherapie (i.v.m. oncologie);
 • Radiotherapie (i.v.m. oncologie);
 • Immunotherapie (i.v.m. oncologie);
 • Nierdialyse.
ASR

Heeft u een basisverzekering van ASR en wilt u zittend ziekenvervoer aanvragen? Dat kunt u doen bij Transvision, zij zijn gespecialiseerd in ziekenvervoer. Transvision beoordeelt namens Aevitae/ASR uw aanvraag. U kunt Transvision bellen op telefoonnummer 0900 - 333 33 30 (15 cent per minuut).

Hoe worden vervoerskosten verrekend met mijn eigen bijdrage en eigen risico?

Voor zittend ziekenvervoer geldt in 2019 een wettelijke eigen bijdrage van € 103,-. Die moet u sowieso betalen – tenzij u daarvoor aanvullend verzekerd bent. Het bedrag dat overblijft na aftrek van de eigen bijdrage, wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Heeft u nog openstaand eigen risico, dan moet u dat bedrag zelf betalen. Als u geen eigen risico meer heeft, vergoedt de basisverzekering de rest van de kosten. 

 

Kijk in de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering of u recht heeft op de vergoeding van de eigen bijdrage voor vervoer. De polisvoorwaarden vindt u terug in uw Mijn Aevitae. Kijk hiervoor in uw Berichtenbox.

Wordt alleen vervoer per taxi vergoed?

Nee, u kunt ook gebruikmaken van eigen vervoer, een huurauto of openbaar vervoer.

 • Voor vervoer met een particuliere auto is de vergoeding in 2019 € 0,30 per kilometer. Voor het aantal kilometers hanteren wij de snelste route volgens de ANWB-routeplanner.
 • Openbaar vervoer krijgt u volledig vergoed (100%).
 • Taxivervoer krijgt u alleen vergoed (100%) als u gebruik maakt van een gecontracteerde taxivervoerder.
Krijg ik zittend ziekenvervoer vergoed als ik naar een Wlz-instelling moet voor een dagbehandeling?

Dat hangt af van uw situatie en de behandeling die u ondergaat. Voor vervoer naar een Wlz-instelling gelden geen aparte regels. U heeft vanuit de basisverzekering recht op de vergoeding van zittend ziekenvervoer als u:

 • nierdialyse moet ondergaan;
 • oncologische behandeling met chemotherapie of radiotherapie ondergaat;
 • afhankelijk bent van een rolstoel;
 • zich niet zelfstandig of zonder begeleiding kunt verplaatsen in verband met een visueel handicap;
 • jonger bent dan 18 jaar en bent aangewezen op verzorging vanwege complex somatische problematiek of vanwege een lichamelijk handicap zoals bedoeld in artikel 2.10 van het Besluit Zorgverzekering (intensieve kindzorg);
 • voor de behandeling van een langdurige ziekte of aandoening lange tijd vervoer nodig hebt. Het is onredelijk als u alle kosten hiervoor zelf moet betalen. Dit bepalen wij met een berekening: de hardheidsclausule.

De precieze voorwaarden en details vindt u in de polisvoorwaarden in uw Mijn Aevitae. Deze vindt u terug in uw Berichtenbox. Wij vergoeden alleen vervoer (heen- en terugreis) voor behandelingen die onder de basisverzekering vallen. Vervoer in verband met controles wordt niet vergoed.

Wat houdt de hardheidsclausule in?

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor zittend ziekenvervoer? Maar hebt u wel langdurig vervoer nodig voor de behandeling van een ziekte? Dan is er een kans dat Aevitae de kosten toch vergoedt.

 

Dit hangt af van:

 1. Het aantal aaneengesloten maanden dat u behandeld wordt (maximaal 12).
 2. Het aantal dagen per week dat u behandeld wordt
 3. De afstand van uw thuisadres naar het behandeladres enkele reis

Deze drie getallen vermenigvuldigen we met elkaar. Is de uitkomst hoger dan 250, dan heeft u mogelijk recht op vergoeding.

Bijvoorbeeld:

 1. U wordt 8 maanden achter elkaar behandeld
 2. U moet 3 keer per week naar het ziekenhuis
 3. De afstand naar het ziekenhuis vanuit uw thuisadres is 25 kilometer

Dan heeft u waarschijnlijk recht op zittend ziekenvervoer, want: 8 x 3 x 25 = 600 (en dus hoger dan 250).

Hoe hoog is de eigen bijdrage?

De wettelijke eigen bijdrage is voor 2019 vastgesteld op € 103,- per verzekerde per kalenderjaar. Er geldt geen eigen bijdrage voor ambulancevervoer.

De taxivervoerder zegt dat ik de eigen bijdrage niet meer aan hem hoef te betalen. Klopt dat?

Ja, dat klopt. De vervoerder kan de complete rekening bij Aevitae declareren. Als u een eigen bijdrage moet betalen, krijgt u daarvan een rekening van Aevitae.

Moet ik opnieuw een aanvraag doen als ik van ziekenhuis, kliniek of arts wissel?

Dat hangt van uw situatie af.

Situatie 1: u krijgt zittend ziekenvervoer voor nierdialyse, chemo- of radiotherapie. Uw machtiging voor het vervoer is geldig voor 1 specifieke zorgverlener.

 • Verandert u voor uw behandeling van ziekenhuis of kliniek? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen voor zittend ziekenvervoer.
 • Wisselt u alleen van arts? Dan hangt het ervan af:
  • Werkt de arts in de instelling waar u de behandeling volgt? Dan hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen.
  • Werkt de arts niet in de instelling waar u de behandeling volgt? Dan moet u wel een nieuwe aanvraag doen.

Situatie 2: u bent visueel gehandicapt, afhankelijk van een rolstoel of u valt onder de hardheidsclausule. Uw machtiging voor het vervoer is geldig voor meerdere zorgverleners. Daarom hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen als u naar een andere arts gaat of naar een andere instelling.

Wie moet het aanvraagformulier ondertekenen?

Het is wettelijk bepaald dat uw behandelend arts het aanvraagformulier moet ondertekenen. Dit is meestal de specialist (in het geval van nierdialyse, chemo- of radiotherapie of langdurige ziekte). Heeft u een visuele handicap of bent u afhankelijk van een rolstoel? En is uw huisarts uw behandelend arts? Dan mag de huisarts het formulier ondertekenen.

Hoe lang is een machtiging voor vervoer geldig? En voor welke zorgverlener(s) geldt de machtiging?

Dat hangt af van de reden/voorwaarde op basis waarvan u de machtiging heeft gekregen. Op de machtiging die u van ons ontvangt staat een begin- en einddatum vermeld. 

 • Als de geldigheidsduur van de machtiging is afgelopen, moet u een nieuwe aanvraag doen. Doet dit minimaal 6 weken voor de einddatum van de machtiging. Dit kunt u doen met het Formulier Medische Verklaring Zittend Ziekenvervoer. Uw behandelaar kruist dan aan dat het om een verlengingsaanvraag gaat. 
 • Als u nierdialyse, chemo- of radiotherapie krijgt en u wisselt van zorgverlener, dan moet u ook een nieuwe aanvraag doen. Dit kunt u doen met het Formulier Medische Verklaring Zittend Ziekenvervoer. Uw behandelaar kruist dan aan dat het om een 1e aanvraag gaat. 
Kan ik zonder een machtiging mijn vervoerskosten vergoed krijgen?

Nee, u heeft altijd onze toestemming nodig in de vorm van een machtiging. Als u zonder machtiging vervoerskosten maakt (taxivervoer), moet u deze kosten zelf betalen.

Wordt reizen met een begeleider vergoed?

Ja, maar alleen als wij daarvoor toestemming hebben gegeven. Dit staat dan op de machtiging aangegeven. Uw begeleider moet tegelijk met u in- en uitstappen.

Ik had bij mij oude verzekeraar al een machtiging voor zittend ziekenvervoer. Moet ik bij Aevitae een nieuwe aanvragen?

Nee, dat hoeft niet. Wel moet u een kopie van die machtiging naar Aevitae sturen. Wij sturen u dan een nieuwe versie met dezelfde geldigheid. Pas wanneer die geldigheidsduur is verstreken, moet u een nieuwe aanvraag doen. Dit kunt u doen met het Formulier Medische Verklaring Zittend Ziekenvervoer. Uw behandelaar kruist dan aan dat het om een verlengingsaanvraag gaat. 

Hoe weet ik of een vervoerder een overeenkomst heeft met Aevitae?
EUCARE

Heeft u een basisverzekering van EUCARE en wilt u zittend ziekenvervoer aanvragen? Dat kunt u doen bij Transvision, zij zijn gespecialiseerd in ziekenvervoer. Transvision beoordeelt namens Aevitae/EUCARE uw aanvraag. U kunt Transvision bellen op telefoonnummer 0900 - 333 33 30 (15 cent per minuut).

VGZ

Dit kunt u zelf nakijken in de Vergelijk&Kies. Komt u er niet uit? Neem dan contact op door het contactformulier in te vullen of door te bellen met onze Service Desk via telefoonnummer +31 88 35 35 763.

ASR

Heeft u een basisverzekering van ASR en wilt u zittend ziekenvervoer aanvragen? Dat kunt u doen bij Transvision, zij zijn gespecialiseerd in ziekenvervoer. Transvision beoordeelt namens Aevitae/ASR uw aanvraag. U kunt Transvision bellen op telefoonnummer 0900 - 333 33 30 (15 cent per minuut).

Worden al mijn vervoerskosten vergoed, ongeacht het aantal gemaakte kilometers?

Nee, er geldt een maximum van 200 kilometer per enkele reis. Tenzij wij met u andere afspraken hebben gemaakt, maar dit moet dan expliciet op de machtiging vermeld staan.

Alle vragen over ziekenvervoer

Zorgbemiddeling & Kwaliteit

Wat is Zorgbemiddeling/wachtlijstbemiddeling?

U heeft recht op bemiddeling voor zorg als er sprake is van een niet-aanvaardbare lange wachttijd voor behandeling door een zorgaanbieder die deze zorg mag leveren volgens de zorgverzekering.


U kunt ook een beroep doen op ‘bemiddeling’ (advies) bij algemene vragen over de zorg. Denk hierbij aan het zoeken naar een zorgaanbieder met een bepaalde expertise of hulp bij het vinden van de juiste weg binnen de zorg. Wij bekijken samen met de verzekerde welke mogelijkheden er zijn.

Wat is een te lange wachttijd?

Met zorgaanbieders hebben wij afgesproken dat zij binnen de wachttijden van de Treek-normen zorg verlenen. In geval van spoedzorg moet de noodzakelijke hulp zo spoedig mogelijk, dan wel binnen enkele uren, worden verleend. Vind u zelf dat u te lang moet wachten? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen of online zorgbemiddeling aanvragen.

Bemiddelen jullie in het ziekenhuis waar ik op de wachtlijst sta?

Nee, wij bemiddelen niet met het ziekenhuis waar u op de wachtlijst staat. Wel bemiddelen we of u elders eerder aan de beurt kan komen.

 

Wij hebben met de ziekenhuizen afgesproken dat zij zich houden aan de Treeknormen. Vind u zelf dat u te lang moet wachten? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen of online zorgbemiddeling aanvragen.

Is er altijd een zorgaanbieder binnen redelijke reisafstand voor mij te bereiken?

Wij hebben zorgaanbieders op redelijke afstand van uw woonplaats gecontracteerd.

Bemiddelen jullie ook naar het buitenland?

Wij zoeken eerst naar alternatieven in een regulier ziekenhuis bij u in de buurt. Daarna kijken we verder naar de rest van Nederland en Zelfstandige Behandelcentra (ZBC). Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan wordt er zeker gekeken naar de mogelijkheden in België en Duitsland.

Alle vragen over zorgbemiddeling & kwaliteit

Spoedeisende zorg in het buitenland

Wat is spoedeisende hulp?

Dit betreft zorg die redelijkerwijs niet is uit te stellen tot terugkeer in Nederland of die bij vertrek naar het buitenland niet te voorzien was. Hierbij valt te denken aan acute opname bij een hartaanval.

In geval van spoedeisende zorg heeft u vanuit de basisverzekering recht op een vergoeding conform het gemiddeld in Nederland geldend tarief. Mocht deze vergoeding niet toereikend zijn, dan kan deze worden aangevuld vanuit een eventuele aanvullende verzekering.

 

Spoedeisende hulp nodig?
In geval van ziekenhuisopname dient u binnen 24 uur contact op te (laten) nemen met onze alarmcentrale. Het telefoonnummer van de alarmcentrale kunt u terugvinden op de Europese Gezondheidskaart (EHIC).

Wat betalen we bij spoedeisende zorg in het buitenland?

Er zijn 2 regelingen voor vergoeding:

 • volgens uw basisverzekering en aanvullende verzekering
 • volgens de vergoedingsregels van het land waar u de zorg krijgt, bijvoorbeeld met de Europese gezondheidskaart (EHIC)

Wat betalen we uit uw basisverzekering?

We betalen maximaal 100% van het tarief in Nederland voor zorg uit de basisverzekering. De vergoeding is voor mensen die:

 • met spoed behandeling nodig hebben in het buitenland
 • deze behandeling niet hadden verwacht voor de reis begon
 • maximaal 1 jaar in het buitenland zijn voor vakantie, studie of werk

U betaalt eigen risico.

 

Wat betalen we uit de aanvullende verzekering of reisverzekering?

Dit is afhankelijk van uw aanvullend pakket. Kijk in de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering of u recht heeft op de vergoeding van spoedeisende zorg in het buitenland. De polisvoorwaarden vindt u terug in uw Mijn Aevitae. Kijk hiervoor in uw Documenten onder het kopje Mijn Polis. Indien deze niet dekkend tot kostprijs is, raden wij u aan om een reisverzekering met medische module af te sluiten.

Welk bewijs van verzekering heeft u in het buitenland nodig?

Niet elk land herkent een digitale zorgpas als verzekeringsbewijs. Controleer daarom voor vertrek of u een European Health Insurance Card (EHIC) of een ander verzekeringsbewijs nodig heeft. De EHIC is persoonsgebonden en gratis. De geldigheidsduur staat rechtsonder op de EHIC. Gaat u naar het buitenland en heeft u geen EHIC of is de geldigheid van uw EHIC verstreken? Vraag dan een nieuwe aan in Mijn Aevitae. U krijgt dan de combipas (zorgpas en Europese gezondheidskaart (EHIC) ineen) binnen 10 werkdagen thuisgestuurd.

Wat krijgt u betaald met de EHIC?

U krijgt dezelfde vergoeding als inwoners van het land waar u verblijft. U betaalt ook dezelfde eigen bijdragen. Krijgt u een nota voor een eigen bijdrage? Stuur deze dan naar ons op. Wij kijken dan of wij de eigen bijdrage vergoeden. De eigen bijdrage moet u zelf aan de zorgverlener betalen.

 

Wat krijgt u niet betaald met de EHIC?

Zorg in particuliere klinieken zit meestal niet in het wettelijk verstrekkingenpakket van het land. Particuliere klinieken accepteren uw EHIC daarom meestal niet. De EHIC geldt niet voor zorg waarbij de reis naar het buitenland als doel had om daar deze zorg te verkrijgen. De EHIC is niet geldig wanneer uw verzekeringsdekking is opgeschort of wanneer uw polis is beëindigd.

 

EHIC app

Op de website van de Europese Commissie kunt u de EHIC app downloaden. Via deze app kunt u per land lezen wat in het wettelijke verstrekkingenpakket zit. En wat u moet doen om zorg te krijgen. Ook vindt u in de app informatie over alarmnummers.

Alle vragen over spoedeisende zorg in het buitenland

Niet-spoedeisende zorg in het buitenland

Wat is niet- spoedeisende zorg?

Niet-spoedeisende zorg is zorg die u vooraf kunt plannen.

Op welke vergoeding heb ik recht bij niet-spoedeisende zorg in het buitenland?

Er zijn meerdere regelingen voor vergoeding:

 • zorg uit uw basisverzekering bij gecontracteerde zorgverleners in België en Duitsland;
 • zorg uit uw basisverzekering en aanvullende verzekering bij niet- gecontracteerde zorgverleners;
 • zorg bij expertisebehandelingen;
 • zorg volgens de vergoedingsregels van het land waar u de zorg krijgt, met het S2 formulier.

Wat betalen we uit uw basisverzekering bij gecontracteerde zorgverleners?

Wij hebben met een aantal zorgverleners in België en Duitsland contracten gesloten. Neem hiervoor contact met ons op. Wij betalen 100% voor zorg uit de basisverzekering. U betaalt eigen risico.

 

Wat betalen we uit uw basisverzekering bij niet- gecontracteerde zorgverleners?

Dit is afhankelijk van de basisverzekering van uw keuze. Kost de behandeling meer dan wij vergoeden? Dan betaalt u de rest van het bedrag zelf. Over deze zorg betaalt u eigen risico. 

 

Wat regelt u zelf?

U heeft vooraf een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Hiermee kunt u bij ons een machtiging aanvragen. Vul het aanvraagformulier in en stuur de verwijzing van uw specialist mee.

Wij vertellen u dan precies welk bedrag wij betalen. 

 

Wat betalen we uit uw basisverzekering bij expertisebehandelingen?

Expertisebehandelingen in het buitenland betalen we 100%. De vergoeding is voor behandelingen waarvoor in Nederland de medische kennis ontbreekt. U betaalt eigen risico.

 

U heeft vooraf toestemming van ons nodig

Vul het aanvraagformulier in en stuur de verwijzing van uw specialist mee.

 

Waar heeft u recht op met het S2 formulier?

Met het document S2 kunt u aantonen dat wij toestemming hebben gegeven voor uw geplande behandeling als u verblijft in:

 • De EU
 • IJsland
 • Liechtenstein
 • Noorwegen
 • Zwitserland

Dit recht heeft u op basis van de Europese Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement. Richtlijn 2011/24/EU. U krijgt het S2 van ons als wij u toestemming geven voor uw behandeling.

 

Wat krijgt u betaald met het S2?

U krijgt dezelfde vergoeding als inwoners van het land waar u verblijft. U betaalt ook dezelfde eigen bijdragen. Krijgt u een nota voor een eigen bijdrage? Stuur deze dan naar ons op. Wij kijken dan of wij de eigen bijdrage betalen.

 

Wat krijgt u niet betaald met het S2?

Zorg in particuliere klinieken zit meestal niet in het wettelijke verstrekkingenpakket van het land. Particuliere klinieken accepteren uw S2 daarom meestal niet.

Schadeverzekeringen

Aanvragen, wijzigen en opzeggen

Hoe kan ik wijzigingen op mijn verzekeringen doorgeven?

Wijzigingen kunt u doorgeven door:

 • een mail te sturen naar klantenservice@aevitae.nl;
 • telefonisch contact op te nemen met onze klantenservice via 088 35 35 764;
 • of een brief te sturen naar:
  Aevitae Schadeverzekeringen
  Postbus 2296
  5600 CG EINDHOVEN
Hoe kan ik mijn huidige verzekeringen opzeggen?

U kunt uw verzekering per e-mail opzeggen en mailen naar klantenservice@aevitae.nl met vermelding van uw naam en adresgegevens

Hoe kan ik een premie berekenen /verzekering aanvragen?

U kunt de premie van de Aevitae Autoverzekering hier berekenen en afsluiten. De premie van de meeste verzekeringen kunt u op de productpagina berekenen. U kunt ons ook altijd bellen zodat wij een offerte kunnen opstellen die het best bij uw behoeften past. 088 35 35 764

Wat is de opzegtermijn van mijn verzekeringen?

U kunt uw polis dagelijks opzeggen. Er is een opzegtermijn van 30 dagen van toepassing.

Wanneer kan ik mijn verzekeringen opzeggen?

U kunt uw polis dagelijks bij ons opzeggen. Er is een opzegtermijn van 30 dagen van toepassing.

Alle vragen over aanvragen, wijzigen en opzeggen

Autoverzekering

Ik koop een nieuwe auto. Hoe geef ik dit door?
Per mail naar klantenservice@aevitae.com of telefonisch 088 35 35 764.

 

Ik koop in het weekend een nieuwe auto. Hoe regel ik in het weekend de verzekering?

Als u een autoverzekering heeft kunt u in het weekend een e-mail sturen met de gegevens van de nieuwe auto (adresgegevens, kenteken en meldcode).  Als u nog geen autoverzekering heeft, kunnen wij in het weekend geen voorlopige dekking afgeven. Wij kunnen uw auto dan vanaf de eerstvolgende werkdag verzekeren.

Is ruitschade verzekerd?

Als u een cascoverzekering heeft, wordt ruitschade vergoed

Heb ik een eigen risico?

Op uw polisblad is een mogelijk eigen risico vermeld

Mijn auto is verkocht. Hoe kan ik de verzekering opzeggen?

Ja, u zegt uw verzekering op door ons een kopie te mailen van het vrijwaringsbewijs van uw auto.

Hoeveel no-claimkorting krijg ik op mijn verzekering?

U ontvangt bij ons tot maar liefst 85% no claim korting. Het aantal schadevrije jaren en de no-claimkorting staan op uw laatste polisblad vermeld.

Als ik schade heb, hoeveel val ik dan terug in no-claim?

Bij een schade waarvoor wij vergoeding hebben gegeven, valt u 5 schadevrije jaren terug per schadevergoeding.

Als iemand anders in mijn auto rijdt, moet ik dit dan melden?

Als de bestuurder anders is dan uw partner, neem dan contact met onze klantenservice op 088 35 35 764.

Krijgt de verzekering voor mijn tweede gezinsauto ook korting en hoeveel is dit?

Aevitae kent een korting voor een 2e gezinsauto waarin uw partner rijdt. Deze korting is gelijk aan de korting op de verzekering met de meeste schadevrije jaren. De korting wordt op 1 extra auto toegekend.

Hoe kan ik mijn auto het beste verzekeren?

Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen. Bekijk onze dekkingswijzer of neem hiervoor contact op met onze klantenservice 088 35 35 764. Wij adviseren u hier graag over

Ik heb een leaseverklaring of buitenlandse no-claim verklaring. Nemen jullie de schadevrije jaren over?

Schadevrije jaren die staan opgegeven in een leaseverklaring of in een verklaring van een buitenlandse verzekeraar nemen we niet over. Wij nemen alleen het aantal schadevrije jaren over dat we op uw naam (of van uw partner) kunnen vinden in Roy Data. Roy Data is een landelijke database die door alle Nederlandse verzekeringmaatschappijen wordt gebruikt om het aantal schadevrije jaren te controleren. Als u een lease auto rijdt of in het buitenland verzekerd bent geweest staan er op uw naam geen schadevrije jaren in Roy Data. Bij een lease auto staat de autoverzekering op naam van de leasemaatschappij of uw werkgever. Schadevrije jaren die u hebt opgebouwd in het buitenland worden niet opgegeven in Roy Data.

Neemt u schadevrije jaren over van uw (ex) partner?

Dan ontvangen wij graag een afstandsverklaring waarmee de registratie van uw (ex)partner kan worden overgenomen uit de database Roy Data. Deze verklaring moet ingevuld en ondertekend zijn door de (ex)partner die zijn/haar opgebouwde schadevrije jaren volledig naar u overdraagt. Wilt u hier gebruik van maken? Dan kunt u dit formulier bij ons opvragen. Neem hiervoor contact op via het contactformulier of door te bellen met onze klantenservice op telefoonnummer 088 - 35 35 764.

Alle vragen over autoverzekering

Algemeen

Kan ik inloggen op MijnAevitae?

MijnAevitae krijgt u toegang tot uw zorgverzekering. Als u vragen heeft over uw schadeverzekeringen dan kunt u deze stellen: - via de mail naar klantenservice@aevitae.com - of telefonisch via 088 35 35 764.

Hoe kan ik verzekeringsvoorwaarden ontvangen?

Dit kan op verschillende manieren: - Download de polisvoorwaarden op onze website  - Wilt u ze liever per post ontvangen? Neem dan contact op met de Klantenservice, telefoonnummer 088 35 35 764.

Wat zijn de openingstijden van Aevitae?

U kunt de Klantenservice op werkdagen bereiken van 8.30 tot 17.30 uur op 088 35 35 764.

Hoe kan ik Aevitae bereiken buiten openingstijden?

U kunt ons bereiken op werkdagen van 08:30 tot 17:30. Buiten kantooruren kunt u in geval van een calamiteit de Aevitae alarmdienst (AGA) bereiken op 020-851 22 75. Onze alarmdienst is 24/7 bereikbaar. De alarmdienst is ook het nummer dat u kunt bellen wanneer u hulpverlening nodig heeft als u op reis bent.

Hoe dien ik een klacht in?

U kunt online een klacht indienen door het klachtenformulier invullen. Lees hier meer over de klachtenprocedure.

Hoe kom ik in contact met Aevitae?

U kunt de contactgegevens van onze afdelingen gebruiken of telefonisch contact opnemen met de Klantenservice 088 35 35 764.

Wat is het Aevitae Personal Benefits pakket?

Het Aevitae Personal Benefits Pakket is een pakket van verzekeringen afgestemd op u als particulier. Een groot voordeel van het pakket voor u als klant is dat u direct kunt profiteren van aanzienlijke kortingen. Door meerdere verzekeringen in het pakket onder te brengen profiteert u daarnaast van aanvullende pakketkorting.

Wat moet ik doen bij bewindvoering/schuldhulp?

Uw bewindvoerder kan een bewijs van bewindvoering sturen naar klantenservice@aevitae.com en vragen om informatie.

Kan ik mijn polissen digitaal inzien?

U ontvangt van ons een digitale polis op het door u opgegeven mailadres. Als wij geen e-mailadres van u hebben, ontvangt u uw polis per post. Ontvangt u nu uw polis per post en ontvangt u deze liever per e-mail. Laat dan hier uw e-mailadres achter.

Alle vragen over algemeen

Premiebetaling

Hoe kan ik betalen?

U kunt uw premie op verschillende manieren betalen: - per automatische incasso: uw premie wordt dan automatisch van uw rekening geschreven. Hiervoor moet u ons toestemming geven. Dat kan met het Formulier doorlopende machtiging SEPA (pdf). Vul dit formulier in , onderteken het en stuur het per post naar ons op.   - door het bedrag zelf over te maken. Vermeld hierbij altijd het betalingskenmerk dat op de factuur staat.

Wanneer/Hoe vaak moet ik premie betalen?

U kunt zelf kiezen of u de premie direct voor een heel jaar betaalt of in meerdere termijnen betaalt. Naast maandbetaling, kunt u ook kiezen voor betaling per kwartaal of halfjaar.

Betaal ik toeslag voor maandbetaling?

Nee, u betaald bij ons geen toeslag voor maandbetaling.

Wat gebeurd er als ik de premie niet op tijd betaal?

U ontvangt van ons een betalingsverzoek per post met het verzoek de betaling binnen 30 dagen vanaf factuurdatum te betalen. Bij het niet tijdig voldoen van de premie heeft u geen recht op uitkering bij schade. U bent dan nog steeds de premie verschuldigd.

Waarom betaal ik assurantiebelasting en hoeveel is dat?

Als u een product in een winkel koopt, moet u hierover 21% BTW betalen. Ook over een verzekering betaalt u belasting. Deze belasting noemen we de assurantiebelasting. Voor uw schadeverzekeringen betaalt u 21% assurantiebelasting.

Ik ga uit dienst bij mijn werkgever. Heeft dit consequenties voor mijn verzekeringen en de premies? Wat moet ik doen?

Er zijn geen consequenties als u bij uw werkgever uit dienst bent gegaan. U hoeft niets te doen.

Waarom heb ik een aanmaning ontvangen?

Wij hebben uw premie niet op tijd ontvangen omdat we dit bedrag niet automatisch van uw rekening hebben kunnen incasseren of omdat u de betaling niet tijdig naar ons over heeft gemaakt.

Alle vragen over premiebetaling

Kortingen

Kan ik korting krijgen op mijn verzekeringen?

Ja, bij Aevitae krijgt u pakketkorting als u meerdere verzekeringen afsluit. Bekijk hier de regelingen van Aevitae Personal Benefits.

Kan ik ook korting krijgen op mijn zorgverzekering als ik een pakket afsluit?

Als u een zorgverzekering en schadeverzekeringen bij ons heeft, krijgt u extra korting op uw schadeverzekeringen. Over uw zorgverzekering krijgt u geen extra korting.

Hoeveel pakketkorting krijg ik?

Afhankelijk van het soort en de hoeveelheid verzekeringen die u bij Aevitae heeft, heeft u recht op pakketkorting. Bekijk hier de regeling van Aevitae Personal Benefits.

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.