Kunnen we helpen?

Betalingsachterstand

Kunt u uw premie of zorgkosten niet (op tijd) betalen? Dat is natuurlijk vervelend, maar geen reden voor paniek.

Neem op tijd contact met ons op als u een rekening niet op tijd kunt betalen. Meestal krijgt u extra tijd om alsnog te betalen.
Ook kunt u in veel gevallen in termijnen betalen. Dit geldt voor rekeningen vanaf € 50. U kunt zelf een betalingsregeling afsluiten in Mijn Aevitae of u regelt dit met onze Service Desk.

Procedure bij een betalingsachterstand

Als u niet op tijd betaalt en u heeft geen betalingsregeling getroffen, nemen wij maatregelen:

 • Betalingsherinnering
  Hebben wij op de uiterlijke betaaldatum uw betaling niet ontvangen? Dan krijgt u een eerste betalingsherinnering. Deze officiële betalingsherinnering ontvangt u altijd per post, ook als u voor digitale correspondentie heeft gekozen.
 • Aanmaning
  Als u ook de na de betalingsherinnering niet betaalt, volgt een aanmaning, eveneens per post.
 • Sommatie
  Heeft u na de aanmaning nog steeds niet betaald? Dan sturen we een derde en laatste herinnering in de vorm van een sommatie per post.
 • Incassobureau
  Heeft u hierna nog niet betaald, dan dragen wij het openstaande bedrag over aan een incassobureau. Hiervoor moet u extra incassokosten betalen en u bent wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

 

Gaat het om een betalingsachterstand van uw premie? Dan zijn er aanvullende maatregelen:

 • Wij beëindigen uw aanvullende verzekering. Vanaf dit moment heeft u geen recht meer op vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering.
 • Wij moeten u formeel registreren als een verzekerde met premieachterstand. Dit betekent dat u uw basisverzekering niet kunt opzeggen totdat u uw premieachterstand heeft voldaan.


Betalingsachterstand zorgpremie van 6 maanden

Heeft u een betalingsachterstand van 6 maandpremies? Dan zijn we verplicht u aan te melden bij het Zorginstituut Nederland. U gaat dan een zogeheten 'bestuursrechtelijke premie' betalen, die hoger ligt dan de normale premie voor uw zorgverzekering. Het Zorginstituut houdt dit bedrag in de meeste gevallen in op uw loon of uitkering. U moet bestuursrechtelijke premie betalen totdat u uw volledige betalingsachterstand en alle bijbehorende kosten heeft afbetaald.

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.