Altijd verstandig verzekerd met Aevitae

Zorgverzekering

De Aevitae zorgverzekering biedt u unieke voordelen. U kunt kiezen uit onze Plus, Top en Vip aanvullende verzekering. Daarnaast heeft u de keuze uit maar liefst 5 tandartsverzekeringen die allemaal een zeer ruime vergoeding bieden. Tevens kan iedereen een basisverzekering bij Aevitae afsluiten.

Aevitae aanvullende verzekeringen

Plus
Het Plus pakket is de voordeligste aanvullende verzekering van Aevitae. Verwacht u weinig kosten maar wilt u toch een tegemoetkoming in de kosten van bijvoorbeeld; fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen of sport medische consulten, dan is het pluspakket een verstandige keuze.
Top
Wilt u de zekerheid van een uitgebreide dekking maar niet meer betalen dan nodig is? Met het Aevitae Top pakket profiteert u van een complete verzekering tegen een redelijke prijs. Zo hebt u bijvoorbeeld een vergoeding voor de eigen bijdrage voor geneesmiddelen, orthodontie voor kinderen, extra vergoeding voor fysiotherapie, vergoeding eigen bijdrage kraamzorg.
Vip
Kiest u voor het Aevitae Vip pakket dan krijgt u maximale zekerheid. Zo is fysiotherapie goed verzekerd en zijn de meeste vergoedingen een stuk hoger dan in het Top pakket.
Tand
Geen kleine lettertjes. Met uitzondering van het bleken van tanden en het plaatsen van implantaten is alles verzekerd. Tot het door u gekozen maximum per jaar betalen wij alle kosten. U weet dus precies waar u aan toe bent.

Basisverzekering VGZ

De overheid bepaalt welke zorg is opgenomen in de basisverzekering. Dat is bij elke zorgverzekeraar hetzelfde. De zorgkosten van uw huisarts worden altijd vergoed. En voor spoedeisende hulp kunt u gewoon naar ieder ziekenhuis en naar iedere huisarts.

Lees hier hoe VGZ samen met verzekerden bijdraagt aan vernieuwing van de zorg.

De basisverzekeringen van VGZ waar u in 2016 uit kunt kiezen zijn:

 

VGZ Goede Keuze, Natura verzekering,
verplicht eigen risico € 385,-

Met deze basisverzekering kiest u voor goede zorg én een lage premie. Daarnaast stimuleert u vernieuwingen in de zorg, waardoor uw premie lager is. Het kan zijn dat u voor bepaalde zorg verder moet rijden, maar meestal niet verder dan 50 kilometer van uw huis.


•    U ontvangt 100% vergoeding bij zorgaanbieders waar VGZ een contract mee heeft. In Zoek Zorgverlener ziet u of VGZ een contract heeft met uw zorgaanbieder.
•    Kiest u voor een zorgaanbieder zonder contract? Dan ontvangt u een vergoeding tot maximaal 75% het gemiddeld gecontracteerde tarief.

 

VGZ Ruime Keuze, Natura verzekering,
verplicht eigen risico € 385,-

Met deze basisverzekering bent u verzekerd van goede zorg bij u in de buurt en betaalbare premie. U hebt ruime keuze uit zorgaanbieders.


•    U ontvangt 100% vergoeding bij zorgaanbieders waar VGZ een contract mee heeft. In Zoek Zorgverlener ziet u of VGZ een contract heeft met uw zorgaanbieder.
•    Kiest u voor een zorgaanbieder zonder contract? Dan ontvangt u een vergoeding tot maximaal 80% het gemiddeld gecontracteerde tarief.

 

VGZ Eigen Keuze, Restitutieverzekering,
verplicht eigen risico € 385,-

U neemt graag uw eigen beslissingen? Met deze basisverzekering krijgt u een vaste vergoeding en staat het u vrij om naar een zorgverlener van uw keuze te gaan.


•    U ontvangt 100% vergoeding bij zorgaanbieders waar VGZ een contract mee heeft. In Zoek Zorgverlener ziet u of VGZ een contract heeft met uw zorgaanbieder.
•    Kiest u voor een zorgaanbieder zonder contract? Dan ontvangt u een vergoeding tot maximaal 100% het marktconforme tarief.

U heeft dus altijd de optimale vrijheid. Het overgrote deel van alle nota’s wordt rechtstreeks aan zorgverleners betaald. Daar merkt u als verzekerde helemaal niets van. Mocht u toch een nota thuis krijgen van een zorgverlener, dan kunt u deze doorsturen met het verzoek tot rechtstreekse betaling. Met de VGZ Eigen Keuze kunt u kiezen uit alle zorgaanbieders. Bij de zorgaanbieders met wie de zorgverzekeraar een contract heeft, bent u verzekerd van goede zorg. Kiest u toch voor een andere zorgaanbieder, dan ontvangt u een vergoeding van maximaal 100% van het marktconforme tarief.
 
 

Polisvoorwaarden 2016

Onderstaand treft u de meest actuele voorwaarden aan. Voor uw gemak hebben wij de voorwaarden gegroepeerd per risicodrager.


Algemeen

Reglement PGB Avero 2016 Download
Voorwaarden gespreid betalen eigen risico 2016 Download

Aevitae / VGZ

VGZ Ruime Keuze Voorwaarden 2016 Download
VGZ Goede Keuze Voorwaarden 2016 Download
VGZ Eigen Keuze Voorwaarden 2016 Download
Aanvullende verzekering - Aevitae Basic voorwaarden 2016 Download
Aanvullende verzekering - Aevitae Plus voorwaarden 2016 Download
Aanvullende verzekering - Aevitae Top voorwaarden 2016 Download
Aanvullende verzekering - Aevitae VIP voorwaarden 2016 Download
Aevitae Tandartspakketten voorwaarden 2016 Download

Aevitae / Avéro

Avero Select Zorg Plan voorwaarden 2016 Download
Avero Keuze Zorg Plan voorwaarden 2016 Download
Aanvullende verzekering - Aevitae Basic voorwaarden 2016 Download
Aanvullende verzekering - Aevitae Plus voorwaarden 2016 Download
Aanvullende verzekering - Aevitae Top voorwaarden 2016 Download
Aanvullende verzekering - Aevitae VIP voorwaarden 2016 Download
Aevitae Tandartspakketten voorwaarden 2016 Download

Aevitae / ASR

ASR Zorgverzekering Flexibel voorwaarden 2016 Download
Aanvullende verzekering - Aevitae Basic voorwaarden 2016 Download
Aanvullende verzekering - Aevitae Plus voorwaarden 2016 Download
Aanvullende verzekering - Aevitae Top voorwaarden 2016 Download
Aanvullende verzekering - Aevitae VIP voorwaarden 2016 Download
Aevitae Tandartspakketten voorwaarden 2016 Download

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen en antwoorden over (zorg)verzekeringen voor u per onderwerp op een rijtje gezet. Heeft u niet de juiste informatie gevonden? Stel uw vraag dan via het contactformulier.

Aanvragen, wijzigen en opzeggen

Veelgestelde vragen aanvragen, wijzigen en opzeggen

Hoe kan ik een verzekering bij Aevitae afsluiten?

Klik hier om online een offerte te berekenen of een verzekering aan te vragen.

Wanneer kan ik mijn zorgverzekering of aanvullende verzekering opzeggen?

Uiterlijk 31 december van ieder jaar met ingang van 1 januari van het volgende kalenderjaar. U dient dan voor 1 februari een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. De verzekering gaat met terugwerkende kracht per 1 januari in. Ook als Aevitae de premiegrondslag wijzigt ten nadele van de verzekeringnemer of verzekerde mag de verzekering beëindigd worden. U heeft één maand na bekendmaking hiervan de mogelijkheid uw zorgverzekering schriftelijk te beëindigen (Aevitae, Postbus 2705, 6401 DE, Heerlen of per e-mail via polisbeheerzorg@aevitae.com). Of klik hier voor het opzegformulier.
Als einddatum geldt de dag waarop de wijziging ingaat. Indien u alleen uw aanvullende verzekering of tandverzekering wenst te beëindigen verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden, mogelijk dient u deze voor een bepaalde datum op te zeggen.

Ook kunt u uw verzekering beëindigen wanneer Aevitae uw polisvoorwaarden wijzigt ten nadele van uzelf, en de wijziging niet voortkomt uit of krachtens de artikelen 11 t/m 14 van de Zorgverzekeringswet.
 

Hoe kan ik mijn zorgverzekering en/of aanvullende verzekering opzeggen?

Opzeggen is alleen schriftelijk (Aevitae, Postbus 2705, 6401 DE, Heerlen of per e-mail via polisbeheerzorg@Aevitae.com) mogelijk. Of klik hier voor het opzegformulier.

Ik treed uit dienst bij mijn werkgever, kan ik overstappen naar een andere verzekeraar?

Ja, dit is mogelijk. Voorwaarde is wel dat u binnen één maand na uw uitdiensttreding hiervan schriftelijk melding maakt en u bij de nieuwe verzekeraar, aansluitend aan uw uitdiensttreding, gebruik kunt maken van een collectieve zorgverzekering via uw nieuwe werkgever waarbij u wederom de verzekeringnemer bent. Klik hier voor het opzegformulier of per e-mail via polisbeheerzorg@Aevitae.com.

Kan ik de zorgverzekering van mijn gezinsleden in de loop van het jaar beëindigen?

U heeft de mogelijkheid de zorgverzekering van een gezinslid te beëindigen indien hij of zij krachtens een andere zorgverzekering verzekerd wordt. De opzegging gaat in op de eerste dag van de tweede kalendermaand volgend op de dag waarop u als verzekeringnemer schriftelijk heeft opgezegd, of met ingang van de dag waarop uw gezinslid krachtens een andere zorgverzekering verzekerd is en de opzegging vóór de ingangdatum van de nieuwe zorgverzekering door Aevitae is ontvangen. Klik hier voor het opzegformulier of per e-mail via polisbeheerzorg@Aevitae.com.

Zijn mijn partner en kinderen automatisch verzekerd als ik me verzeker?

Nee. De zorgverzekering is een individuele verzekering. U kunt ze wel toevoegen als medeverzekerden op uw overeenkomst.

Ik wil me aanmelden bij Aevitae. Moet ik mijn huidige verzekering nu al opzeggen?

Aanmelden kan online. Wanneer wij de aanmelding vóór 31 december ontvangen machtigt u Aevitae, mede uit naam van de personen die u meeverzekert, om de oude zorgverzekering van alle door ons te verzekeren personen op te zeggen. 
Uw oude verzekering dient voor 1 januari opgezegd te worden. U heeft tot 1 februari de tijd om bij Aevitae een nieuwe zorgverzekering te sluiten. De verzekering gaat met terugwerkende kracht per 1 januari in.

Bent u nog niet verzekerd, dan dient u zich binnen 4 maanden na het ontstaan van de verzekeringsplicht aan te melden voor een zorgverzekering conform de Zorgverzekeringswet.

Wat betekent acceptatieplicht?

Acceptatieplicht is de wettelijke plicht van alle zorgverzekeraars om u te accepteren voor het basispakket van de zorgverzekering, ongeacht uw geslacht, leeftijd of gezondheid. Voor de aanvullende (tandarts) verzekering geldt geen wettelijke acceptatieplicht.

Mogen zorgverzekeraars weigeren mij te verzekeren?

Nee. Zorgverzekeraars zijn verplicht om mensen te accepteren die binnen hun werkgebied wonen. Hierdoor kunnen met name oudere verzekerden of verzekerden met gezondheidsrisico’s gemakkelijker veranderen van zorgverzekeraar. Aevitae werkt landelijk en zal dus iedereen die zich aanmeldt en recht heeft op de zorgverzekering, accepteren.

Voor de aanvullende (tandarts) verzekering geldt geen wettelijke acceptatieplicht. Hierbij kan het dus wel zijn dat er acceptatierichtlijnen zijn.
Let op: 
Als een zorgverzekeraar uw zorgverzekering wegens fraude, of het niet betalen van de premie heeft beëindigd, mag hij u vijf jaar lang voor een zorgverzekering weigeren. U zult dan dus een zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar moeten sluiten.

Hoe lang is de doorlooptijd bij machtigingsaanvragen?

Wij beoordelen de machtigingsaanvraag binnen 10 werkdagen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Download hier de brochure klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen.

Mijn zorgverzekering 2017

Mijn zorgverzekering 2017

Waarom verdwijnt mijn pakket?

Aevitae is voortdurend in beweging. Om optimale zorg te blijven bieden, hebben we voor 2017 ons aanbod van
aanvullende verzekeringen vernieuwd.
Jaarlijks beoordelen wij onze producten op een aantal criteria. Onder andere of producten voldoen aan de behoefte van onze klanten, of de producten voldoende duidelijk zijn en de juiste dekking bieden. Bij deze beoordeling en analyse is naar voren gekomen dat de inhoud van het product niet meer voldeed aan de behoefte van onze klanten. Daar wij uitsluitend de hoogste kwaliteit aan onze relaties wensen te bieden, is dit voor ons de aanleiding geweest om deze dekking niet langer in deze vorm aan te bieden.

Wat is de premie van het nieuwe pakket?

De premie is nog niet bekend. Medio november 2016 sturen wij u de aanbieding 2017 waarop de premie voor 2017 vermeld staat.

Waarom ontvang ik nu niet het vergoedingsoverzicht 2017 van de nieuwe pakketten?

Momenteel zijn wij nog druk bezig de samenstelling van de nieuwe pakketten te beoordelen en daar waar nodig te optimaliseren. Medio november 2016 sturen wij u de aanbieding 2017 met een wijzigingsaanhangsel waarop wij de eventuele wijzigingen voor de nieuwe pakketten per 01-01-2017 zullen aangeven.

Tot welke datum kan ik mijn pakket wijzigen?

U kunt uw pakketten uiterlijk tot en met 31-01-2017 wijzigen. Medio november 2016 informeren wij u over de mogelijkheden. Uw wijziging dient dan wel vóór 01-02-2017 bij ons binnen te zijn. U kunt uw wijziging mailen naar polisbeheerzorg@aevitae.com.

Kan ik ook zelf mijn pakketten wijzigen?

Uiteraard kunt u via de mijn omgeving online uw pakketten wijzigen. Medio november 2016 informeren wij u over de mogelijkheden. 

Verzekering

Veelgestelde vragen algemeen

Voor wie geldt de zorgverzekering?

De Zorgverzekeringswet is op alle inwoners van Nederland van toepassing. Ook wanneer u in het buitenland woont en inkomsten ontvangt uit Nederland, kan de Zorgverzekeringswet voor u gelden.
 Er zijn echter twee uitzonderingen:

• Militairen in actieve dienst. Oud-militairen en gezinsleden van militairen in actieve dienst zijn wél verzekeringsplichtig via de Zorgverzekeringswet.

• Gemoedsbezwaarden (mensen met principiële bezwaren tegen verzekeringen). Een gemoedsbezwaarde kan de verzekering dus weigeren. Men is dan niet verzekerd, maar betaalt wel een vervangende belasting die wordt gestort op een speciale spaarrekening die in beheer is bij Zorginstituut Nederland.

Wij willen u erop wijzen dat u, conform de Zorgverzekeringswet, binnen 4 maanden na het ontstaan van verzekeringsplicht een zorgverzekering dient af te sluiten.

In detentie
Gedurende de periode van detentie in een justitiële inrichting wordt de zorgverzekering opgeschort (onderbroken). Verzekerde dient de zorgverzekeraar schriftelijk te informeren over zijn detentie (middels het opsturen van een detentieverklaring).
Tijdens detentie in Nederland wordt de totale zorg verzorgd door het Ministerie van Justitie. Er is dan ook geen recht meer op zorg vanuit de reguliere basisverzekering en er wordt geen premie geheven. Dit geldt eventueel ook voor de aanvullende- en tandartsverzekering (verzekerde dient expliciet aan te geven dat hij of zij ook de AV’s wenst op te schorten!).
 

Wat is het verschil tussen een verzekeringnemer en een verzekerde?

De verzekeringnemer is degene die de verzekeringsovereenkomst met Aevitae is aangegaan. De verzekerde is de persoon die als zodanig op de zorgpolis is vermeld.

Wat is het verschil tussen een naturaverzekering en een restitutieverzekering?

Voor meer informatie per zorgverzekeraar klik hier.

Hoe kan ik de algemene verzekeringsvoorwaarden en vergoedingenoverzichten ontvangen?

U kunt deze hier downloaden of bekijken via Mijn Aevitae. U kunt ook contact opnemen met onze Servicedesk, telefoonnummer 0900-369 33 33.

De basisverzekeringen van VGZ hebben een nieuwe naam. Maar hoe weet ik wat de natura en de restitutie verzekering is?

Vanaf 2015 zijn de namen van de basisverzekeringen van VGZ veranderd. Zie hieronder de nieuwe benaming:
De kenmerken van VGZ Goede Keuze:   ( was selectief)
 

 • U krijgt 100% vergoed bij alle zorgaanbieders waar VGZ een contract mee heeft.
 • Voor een aantal planbare behandelingen hebt u een selecte keuze uit goede zorgaanbieders.
 • Kiest u voor een zorgaanbieder die geen contract heeft met VGZ? Dan krijgt u 75% vergoed van het gemiddeld gecontracteerd tarief.
 • U hoeft niets voor te schieten als u naar een gecontracteerde zorgaanbieder gaat.
 • Herhaalrecepten en anticonceptie bestelt u via de online apotheek.
 • Hulp- en verbandmiddelen bestelt u via onze online leverancier.
 • Voor kraamzorg kunt u terecht bij geselecteerde aanbieders.
 • U kunt naar uw eigen huisarts. En ook voor spoedzorg kunt u overal terecht.
 • U vindt snel en gemakkelijk goede zorgaanbieders in Vergelijk en Kies

De kenmerken van VGZ Ruime Keuze:    ( was natura )

 • U krijgt 100% vergoed bij alle zorgaanbieders waar VGZ een contract mee heeft.
 • Voor een aantal planbare behandelingen hebt u een ruime keuze uit zorgaanbieders.
 • Kiest u voor een zorgaanbieder die geen contract heeft met VGZ? Dan krijgt u 80% vergoed van het gemiddeld gecontracteerd tarief.
 • U hoeft niets voor te schieten als u naar een gecontracteerde zorgaanbieder gaat.
 • U kunt naar uw eigen huisarts. En ook voor spoedzorg kunt u overal terecht.
 • U vindt snel en gemakkelijk goede zorgaanbieders in Vergelijk en Kies

 

De kenmerken van VGZ Eigen Keuze   ( was restitutie)

 • U hebt de vrijheid om zelf een zorgaanbieder te kiezen.
 • U krijgt 100% vergoed bij alle zorgaanbieders waar VGZ een contract mee heeft.
 • Kiest u voor een zorgaanbieder die geen contract heeft met VGZ? Dan krijgt u 100% vergoed van het marktconform tarief. En u moet meestal zelf de rekening voorschieten.
 • U vindt snel en gemakkelijk goede zorgaanbieders in Vergelijk en Kies

Veelgestelde vragen aanvullende verzekering

Welke zorg zit allemaal in een aanvullende verzekering?

Een aanvullende verzekering dekt zorg die niet in het basispakket van de zorgverzekering is opgenomen. Bijvoorbeeld de tandartsverzekering voor volwassenen, alternatieve geneeswijzen of een aanvulling op fysiotherapeutische behandelingen. Aevitae behoudt zich het recht om medische selectie toe te passen bij het aanvragen van een aanvullende verzekering.
 

Is het noodzakelijk om een aanvullende verzekering te sluiten?

De zorg in het basispakket van de zorgverzekering is wettelijk vastgelegd. Als u deze dekking te beperkt vindt, kunt u zich aanvullend verzekeren via een van de aanvullende verzekeringen van Aevitae.
 

Kan ik in de loop van het jaar een aanvullende verzekering afsluiten?

Nee, dat kan alleen per 1 januari van een nieuw kalenderjaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen die de leeftijd van 18 jaar bereiken. Ze zijn dan niet meer verzekerd voor tandheelkundige hulp uit de basisverzekering. Om aansluitend voor tandheelkundige hulp verzekerd te kunnen zijn, mogen zij aansluitend een aanvullende tandartsverzekering kiezen. Hier kan wel medische selectie bij plaatsvinden.

Ik word 18 jaar. Kan ik dan tussentijds zelf een andere aanvullende verzekering kiezen?

Ja. Een aantal weken voordat je 18 jaar wordt, ontvang je van Aevitae een brief met daarin de mogelijkheid om een aantal zaken van je verzekering aan te passen. Zo kun je kiezen voor een andere aanvullende verzekering, of een ander (vrijwillig) eigen risico.
 

Geldt er een medische selectie bij aanvullende verzekeringen?

Bijna al onze aanvullende verzekeringen zijn zonder medische selectie, het kan echter voorkomen dat er een medische selectie is. Bij de aanvraag ontvangt u dan een formulier medische selectie.

Veelgestelde vragen betaalmogelijkheden

Hoe kan ik mijn zorgverzekering betalen?

U kunt kiezen tussen diverse betaaltermijnen. Per jaar, per halfjaar, per kwartaal of per maand. Indien u een VGZ-basisverzekering heeft kunt u kiezen voor een maand- of jaarbetaling.

Kan ik ook via acceptgiro betalen?

Ja, dat kan, hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
 

Eigen Risico

Veelgestelde vragen eigen risico

Wat gaat er wijzigen in 2016 met betrekking tot het verplicht eigen risico.

Vanaf 2016 gaat het wettelijk eigen risico van € 375,- naar € 385,-.

Hoe werkt het eigen risico?

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. De overheid heeft het verplicht eigen risico voor 2016 vastgesteld op € 385,00 per persoon per kalenderjaar. Dat betekent dat u de eerste € 385,00 van zorg uit de basisverzekering zelf betaalt. Hebt u ook een vrijwillig eigen risico? Dan komt dit bovenop het verplicht eigen risico van € 385,00.

Wat valt er allemaal onder het eigen risico?

De zorg uit het basispakket valt onder het eigen risico. Het verplichte eigen risico is niet van toepassing op alle zorg. Het eigen risico geldt niet voor:
 
 

 • huisartsenzorg, waaronder de huisartsenpost (met uitzondering van gemaakte laboratoriumkosten);
 • Ketenzorg
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • verloskundige zorg en kraamzorg (met uitzondering voor o.a. geneesmiddelen, bloedonderzoek, vlokkentest of ziekenvervoer);
 • nacontroles van nier- en leverdonoren;
 • reiskosten van nier- en leverdonoren;
 • wijkverpleging;
 • behandelingen die onder de aanvullende verzekering vallen;

Waarom een verplicht eigen risico?

Met de invoering van het verplichte eigen risico, als vervanging van de no-claim, wil de overheid de zorgkosten drukken door het gebruik van zorg terug te dringen.

Geldt het verplicht eigen risico alleen bij Aevitae?

Nee, dit geldt bij alle zorgverzekeraars. Vanaf 1 januari 2008 is voor iedereen vanaf 18 jaar het verplicht eigen risico ingevoerd. Dit is bepaald door de overheid.

Hoe betaal ik het eigen risico?

Als u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis, een specialist of de apotheek gaat, wordt eerst het eigen risico in rekening gebracht. Dit kan op de volgende manieren:
• Aevitae ontvangt van bijvoorbeeld de apotheek of het ziekenhuis elektronisch de rekening voor de kosten die u heeft gemaakt. Wij betalen het hele bedrag. Daarna krijgt u van ons een rekening voor het eigen risico dat u nog moet betalen.
• U kunt ook zelf een rekening ontvangen die u eerst zelf aan bijvoorbeeld de apotheek of het ziekenhuis betaalt. U declareert digitaal via Mijn Aevitae of u stuurt de betaalde rekening naar ons met het declaratieformulier. Als dit een rekening is waarbij het eigen risico betaald moet worden, zal dit bedrag bij de vergoeding in mindering worden gebracht.

 

Wat is het vrijwillig eigen risico?

Naast het wettelijk eigen risico kunt u ook kiezen voor een extra vrijwillig eigen risico. Hoe hoger uw eigen risico, hoe minder premie u hoeft te betalen. Het verplicht eigen risico en het vrijwillig eigen risico werken hetzelfde.

Wat wordt de premie wanneer ik een extra vrijwillig eigen risico kies?

U kunt hier uw premie berekenen.
 

Tot hoe lang na de verleende zorg mag Aevitae het eigen risico bij u terugvorderen?

De zorgverzekeraar mag uiterlijk vijf jaar na de declaratie het eigen risico bij u in rekening brengen. Dit is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (3:307).  Wij begrijpen natuurlijk dat het voor u niet prettig is. In sommige gevallen is het echter mogelijk dat u van ons nog een eigen risico rekening ontvangt over een van de afgelopen vijf kalenderjaren.

Kan ik eigen risico rekeningen ontvangen als ik niet meer bij Aevitae verzekerd ben?

Ja, dit betreft dan zorg die aan u is geleverd in de periode dat u wel bij ons verzekerd was. De zorgverzekeraar mag uiterlijk vijf jaar na de declaratie het eigen risico bij u in rekening brengen. Dit is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (3:307).

Hoe kan ik zien wat de stand is van mijn eigen risico?

Als u inlogt in Mijn Aevitae kunt u zien welke kosten verrekend zijn met uw eigen risico en wat er nog aan eigen risico resteert.

Wat betekenen laboratoriumkosten?

Deze kosten zijn voor u gemaakt omdat u bij uw huisarts of in het ziekenhuis bent geweest en er voor verder onderzoek bijv. bloed is afgenomen, of u uw urine heeft ingeleverd. Dit wordt vervolgens doorgestuurd naar een labaratorium voor verder onderzoek. De naam van het labaratorium staat dan vermeld op het overzicht van de kosten. Huisartsenzorg valt niet onder het eigen risico, de kosten van laboratoriumonderzoek vallen daarentegen wel onder het eigen risico.

Wat gebeurt er als ik niet het hele jaar verzekerd ben?

Als de verzekering in de loop van het jaar begint of eindigt, wordt het eigen risico uiteraard alleen over de verzekerde periode berekend. Voorbeeld: Uw zoon of dochter wordt 18 jaar in juni 2015. Het eigen risico gaat in op het moment van premiebetaling. Het verplicht eigen risico wordt in dit geval over de resterende 6 maanden van het jaar berekend (let op: er wordt gerekend met de resterende dagen in het lopende jaar).

In mijn eigen risico brief staat een andere datum vermeld dan mijn bezoek aan de arts of ziekenhuis?

Uw zorgverlener gebruikt bij het declareren altijd de datum van de eerste diagnose of behandeling. U bent bijvoorbeeld op 6 februari 2015 geopereerd, maar als u op 21 januari 2015 een eerste afspraak heeft gehad bij de behandeld arts, vindt u deze datum terug in de brief.

Kan ik het eigen risico ook gespreid betalen?

Ontvangt u een hoge eigen risico rekening? Dan bieden wij u, vanaf 1 maart 2014, de mogelijkheid om online via "Mijn Aevitae" voor dit bedrag een financiële regeling te treffen. Deze regeling is ook van toepassing op uw eventueel gekozen vrijwillig eigen risico. 

Hoe kunt u kiezen voor gespreid betalen eigen risico?

U kunt gespreid betalen eigen risico kiezen via Mijn Aevitae, het contactformulier of telefonisch via onze Servicedesk.

Betaalt u de eigen risico factuur via overboeking?
Wanneer u een factuur ontvangt met een bedrag vanaf € 50,00 zal in de factuur worden aangegeven dat u het openstaande bedrag via gespreid betalen kunt voldoen. U kunt de factuur dan via automatische incasso in termijnen betalen.

Betaalt u de eigen risico factuur via automatische incasso?
Indien u facturen betaalt via automatische incasso dan is het mogelijk om een grensbedrag in te stellen. U kunt hiermee aangeven tot welk bedrag Aevitae facturen kan incasseren. Het instellen van een grensbedrag (minimaal € 100,00) kan via Mijn Aevitae of telefonisch via onze Servicedesk.

Ontvangt u vervolgens een factuur die hoger is dan het grensbedrag? Dan wordt er niet automatisch geïncasseerd, maar ontvangt u een factuur over het gehele bedrag. Deze factuur kunt u dan voldoen via overboeking of u maakt gebruik van de regeling voor gespreid betalen. U kunt gespreid betalen eigen risico kiezen via Mijn Aevitae, het contactformulier of telefonisch via onze Servicedesk.
U kunt uw grensbedrag instellen op:
• € 100,00
• € 150,00
• € 200,00
• € 250,00
• € 300,00
• € 360,00

Raadpleeg voor meer informatie de voorwaarden.
 

Ontvang ik een bevestigingsbrief indien ik gekozen heb voor gespreid betalen eigen risico?

Ja, indien u voor een factuur een regeling heeft afgesloten of een factuur aan een regeling heeft toegevoegd, ontvangt u hierover binnen enkele werkdagen een bevestigingsbrief. In de brief wordt vermeld welke termijnbedragen in de toekomst via automatische incasso geïncasseerd worden en de geplande incassodatum.

Wanneer kan mijn regeling voor gespreid betalen tussentijds beëindigd worden?

U kunt zelf te allen tijde uw regeling voor gespreid betalen tussentijds beëindigen via telefonisch contact met onze Servicedesk. Het is ook mogelijk dat uw regeling voor gespreid betalen door ons tussentijds beëindigd wordt, indien u niet voldoet aan de voorwaarden voor gespreid betalen. U ontvangt hierover een bevestigingsbrief.

Waarom heeft het ziekenhuis een hoog bedrag in rekening gebracht, terwijl het maar een kleine behandeling was die maar kort duurde?

Dat komt door de DBC/DOT systematiek. DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie en DOT is de nieuwe benaming voor deze systematiek. Het is de manier waarop ziekenhuizen zorgkosten berekenen en vervolgens bij zorgverzekeraars declareren. Wanneer door uw arts een diagnose is gesteld, wordt daar een specifiek DBC/DOT behandeltraject aan gekoppeld. Hiervoor is een wettelijk vastgesteld tarief afgesproken, ongeacht de duur van de behandeling. Het bedrag in uw specificatie bestaat dus uit de vastgestelde kosten van de volledige behandeling (van voorafspraken, operaties en/of behandelingen inclusief de nazorg).

Waarom zijn de ziekenhuiskosten zo hoog?

Ziekenhuizen declareren zorgkosten bij de zorgverzekeraars en dit noemen we Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) Hiervoor is een wettelijk vastgesteld tarief afgesproken, ongeacht de duur van de behandeling. Het bedrag in uw specificatie bestaat dus uit de vastgestelde kosten van de volledige behandeling (van voorafspraken, operaties en/of behandelingen inclusief de nazorg).

Wat betekent terhandstellingskosten bij een gewone eerste uitgifte of vervolguitgifte?

Voor elk geneesmiddel waar een recept voor nodig is betaalt u terhandstellingskosten. De terhandstellingskosten zijn kosten voor de dienstverlening van uw apotheek. Deze dienstverlening bestaat bijvoorbeeld uit:
 

 • Het bewaken dat u geen verkeerde combinatie van geneesmiddelen gebruikt;
 • Het controleren of de voorgeschreven sterkte en het voorgeschreven gebruik juist zijn;
 • het samenstellen van het medicijn.
 
Voor de terhandstellingskosten mag de apotheek per geneesmiddel ongeveer € 6,00 in rekening brengen. Dit bedrag komt bovenop de kosten van het geneesmiddel en (eventueel) de kosten voor het eerste begeleidingsgesprek. Wij als uw zorgverzekeraar betalen de kosten rechtstreeks (vanuit uw basisverzekering) aan uw apotheker en verrekenen deze met uw eventueel openstaande eigen risico.
 

Waarom moet ik betalen voor de terhandstellingskosten bij een gewone eerste uitgifte of vervolguitgifte?

Sinds 1 januari 2014 zijn apothekers wettelijk verplicht een terhandstellingskosten bij een gewone eerste uitgifte of vervolguitgifte apart aan u te declareren. Voorheen werden de kosten van een terhandstellingskosten opgeteld bij het geneesmiddel. En stond dit dus niet als apart bedrag op het declaratieoverzicht. In de nieuwe situatie ziet u op het declaratieoverzicht een aparte declaratie voor de terhandstellingskosten bij een gewone eerste uitgifte of vervolguitgifte.

Wanneer wordt een begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel in rekening gebracht?

Als u een geneesmiddel voor het eerst krijgt of het afgelopen jaar niet eerder heeft gekregen, moet de apotheek een gesprek met u voeren waarin hij u informeert over bijvoorbeeld het gebruik, de werking, de bijwerkingen en/of de samenhang met andere geneesmiddelen. De apotheek mag in de volgende situaties een begeleidingsgesprek in rekening brengen:
 
 
 • Als het gaat om een geneesmiddel met een werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm dat niet eerder aan u is verstrekt;
 • Als het gaat om een geneesmiddel met een werkzame stof, sterke en toedieningsvorm dat één jaar of langer geleden voor het laatst aan u is verstrekt;
 • Als niet vastgesteld kan worden of u het geneesmiddel eerder heeft gekregen in het afgelopen jaar, bijvoorbeeld omdat u het bij een andere apotheek gehaald hebt.

De apotheek mag voor het begeleidingsgesprek een bedrag rond de € 6,00 á € 7,00 in rekening brengen. Wij als uw zorgverzekeraar betalen de kosten rechtstreeks (vanuit uw basisverzekering) aan uw apotheker en verrekenen deze met uw eventueel openstaande eigen risico.
 
Bij wisseling van sterkte van een UR-geneesmiddel mag vanaf 2015 geen begeleidingsgesprek meer worden gedeclareerd.

Eigen bijdrage

Eigen bijdrage

Hoe werkt een eigen bijdrage voor zorg?

Als uw behandeltraject wordt afgesloten, stuurt de zorgverlener een factuur naar ons. Dit gebeurt in ieder geval als uw behandeling stopt. Wij betalen deze factuur aan de zorgverlener en kijken daarna welke kosten er aan u worden doorberekend.
1. Eerst wordt de eigen bijdrage bij u in rekening gebracht;
2. Daarna wordt bekeken of het eigen risico nog bij u in rekening gebracht moet worden.

Wat is het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico?

Eigen risico
Voor iedereen van 18 jaar of ouder geldt een verplicht eigen risico. Dit bedrag wordt door de overheid bepaald. In 2015 was dit vastgesteld op € 375 en in 2016 is dit vastgesteld op € 385 per persoon per kalenderjaar.
 
Eigen bijdrage
Het kan zijn dat u zorg gebruikt waarvoor een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding geldt. Dat betekent dat u een deel van de zorgkosten zelf moet betalen of niet vergoed krijgt. In het kort komt het er op neer dat (naast het eigen risico) alle zorg waarvoor u geen vergoeding krijgt, als eigen bijdrage in rekening wordt gebracht. De eigen bijdrage komt dus niet in plaats van het eigen risico.

Tot hoe lang na de verleende zorg mag Aevitae de eigen bijdrage bij u terugvorderen?

De zorgverzekeraar mag uiterlijk vijf jaar na de declaratie het eigen risico en de wettelijke eigen bijdrage bij u in rekening brengen. Dit is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (3:307).  Wij begrijpen natuurlijk dat het voor u niet prettig is. In sommige gevallen is het echter mogelijk dat u van ons nog een eigen risico rekening ontvangt over een van de afgelopen vijf kalenderjaren.

Ik ben niet meer bij u verzekerd, kan ik dan toch nog een factuur ontvangen?

Ja, dit betreft zorg die aan u is geleverd in de periode dat u wel bij ons verzekerd was. De zorgverzekeraar mag uiterlijk vijf jaar na de declaratie het eigen risico en de wettelijke eigen bijdrage bij u in rekening brengen. Dit is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (3:307). Wij begrijpen natuurlijk dat het voor u niet prettig is. In sommige gevallen is het echter mogelijk dat u van ons nog een eigen risico/wettelijk eigen bijdrage rekening ontvangt over een van de afgelopen vijf kalenderjaren.

Kan ik de factuur gespreid betalen?

Ja, u kunt gespreid betalen bij facturen vanaf € 50,00.
U kunt een betalingsregeling zelf afsluiten via  ‘Mijn Aevitae’. Een betalingsregeling is ook telefonisch af te sluiten wanneer u geen toegang heeft tot  ‘Mijn Aevitae’
 

Kan ik de eigen bijdrage vergoed krijgen door mijn zorgverzekering?

Wanneer u een factuur voor de eigen bijdrage heeft ontvangen betekend dit dat u de eigen bijdrage niet of slechts gedeeltelijk vergoed krijgt vanuit uw aanvullende verzekering.

Vergoedingen

Declaraties

Hoe kan ik zien welke kosten op mijn polis gedeclareerd zijn?

Als u inlogt op Mijn Aevitae kunt u zien welke kosten door uzelf en door zorgverleners zijn gedeclareerd.

Hoe kan ik nieuwe declaratieformulieren ontvangen?

U kunt de declaratieformulieren hier downloaden of via Mijn Aevitae het declaratieformulier direct invullen. U kunt ook contact opnemen met onze Servicedesk , 0900 – 369 33 33, dan zullen zij u het declaratieformulier toesturen.

Kan een buitenland nota door Aevitae gelijk aan de buitenlandse zorgverlener betaald worden?

Nota's tot € 100,00 betalen wij niet uit aan de buitenlandse zorgverlener. Is de vergoeding op de nota hoger dan dit bedrag dan rekenen wij wel gelijk af met de buitenlandse zorgverlener wanneer u op het declaratieformulier “overmaken aan derden” heeft aangegeven. U ontvangt hierover een bericht van vergoeding.
 

Waar moeten buitenlandse nota’s aan voldoen?

Alleen buitenlandse nota’s in de talen Engels, Duits, Frans en Spaans kunnen ingediend worden. Wanneer wij het noodzakelijk achten kunnen wij u verzoeken om een nota door een beëdigd vertaler te laten vertalen. Wij vergoeden de kosten van het vertalen niet.
Vergoeding voor zorg in het buitenland wordt gebaseerd op het in Nederland gehanteerde tarief. Op de nota moet het voglende vermeld staan:
 • de aard van de klachten (de diagnose)
 • de aard van de behandeling (bijvoorbeeld poliklinisch consult / opname/ uitgebreid onderzoek)
 • de behandeldata vermeld staan
 • de paraaf of stempel van behandeld arts/zorginstelling
Indien deze gegevens ontbreken is het niet mogelijk een Nederlands tarief te bepalen en kan de nota niet worden verwerkt.

Zittend Ziekenvervoer (ZZV)

Hoe weet ik of ik (nog) recht heb op zittend ziekenvervoer?

U bepaalt zelf via een aanvraagformulier, of u aan een van onderstaande indicaties voldoet:
• bij nierdialyse
• bij radiotherapie en chemotherapie, bij een kwaadaardige aandoening
• als u blind of slechtziend bent (0,3 aan beide zijden) en u zich niet zelfstandig of zonder begeleiding kunt verplaatsen
• als u afhankelijk bent van een rolstoel en geen gebruik kunt maken van een aangepaste auto

Een vergoeding vindt alleen plaats voor het vervoer dat plaatsvindt in verband met de behandelingen. Eventueel vervoer in verband met controles komt niet voor vergoeding in aanmerking.
Uw (huis)arts controleert vervolgens deze verklaring en ondertekent deze. U stuurt het aanvraagformulier naar ons. Aevitae bepaalt vervolgens óf en voor welk vervoer u in aanmerking komt en registreert dit in een machtiging.

Mag ik gebruikmaken van zittend ziekenvervoer als ik naar een Wlz - instelling moet voor een dagbehandeling?

Dan kunnen de kosten van het vervoer uit uw hoofdverzekering worden betaald als u tot één van de vier genoemde categorieën behoort (zie eerste vraag). Voor alle categorieën geldt: alleen vervoer naar een instelling waar een behandeling plaatsvindt die uit de hoofdverzekering wordt vergoed, komt voor vergoeding in aanmerking.
 

Wat houdt de hardheidsclausule in?

Het kan zijn dat u niet voldoet aan een van de vier, hierboven genoemde indicaties, maar toch voor behandeling van een ziekte langdurig op vervoer bent aangewezen. Aevitae beoordeelt of u in aanmerking komt voor een vergoeding van zittend ziekenvervoer op grond van de volgende formule:
Bereken:
 aantal maanden dat aaneengesloten behandeling plaatsvindt (max. 12) x aantal dagen per week dat de behandeling plaatsvindt x aantal kilometers van huis naar behandeladres enkele reis. Als de uitkomst 250 of hoger is, heeft u mogelijk recht op vergoeding.
U moet hiervoor wel het aanvraagformulier Zittend ziekenvervoer volledig ingevuld door de behandelend arts bij ons indienen. Hierna krijgt u van Aevitae schriftelijk bericht omtrent een eventuele vergoeding c.q. afwijzing.

Hoe kom ik aan het aanvraagformulier voor zittend ziekenvervoer?

U kunt het aanvraagformulier zittend ziekenvervoer hier downloaden of opvragen bij onze Servicedesk via telefoonnummer 0900 – 369 33 33.
 Bent u via Aevitae/ASR verzekerd, dan hoeft u het zittend ziekenvervoer niet aan te vragen bij ons. U kunt direct bellen met Transvision, telefoonnummer 0900 - 333 33 30 (15 cent per minuut).
Transvision bepaalt namens de zorgverzekeraar of er aanspraak bestaat op verstrekking van taxivervoer en verzorgt het taxivervoer. Voor meer informatie zie ook www.transvision.nl

Moet er voor elke arts een nieuwe aanvraag zijn?

Ja. Als er sprake is van een verandering van een arts die niet werkt in de instelling waar u wordt behandeld voor nierdialyse, chemo- of radiotherapie, moet u een nieuw aanvraagformulier insturen. Bent u afhankelijk van een rolstoel, heeft u beperkt gezichtsvermogen of bent u langdurig ziek en valt u onder de ‘hardheidsclausule’? Dan krijgt u een machtiging voor vervoer naar meerdere zorgverleners over een bepaalde periode. Als de behandeling buiten de periode van de machtiging valt, moet er een nieuwe aanvraag worden ingediend. Voor alle categorieën geldt: alleen vervoer naar een instelling waar een behandeling plaatsvindt die uit de hoofdverzekering wordt vergoed, komt voor vergoeding in aanmerking.

Wie moet het aanvraagformulier ondertekenen?

In de wet staat dat de huisarts het formulier niet mag invullen als hij niet de arts is die u behandelt.
In het geval van nierdialyse, chemo- of radiotherapie heeft u regelmatig contact met de arts die u behandelt. Dan moet deze ook tekenen. Dit geldt ook als u langdurig ziek bent.
Heeft u beperkt gezichtsvermogen of bent u afhankelijk van een rolstoel? Dan is het mogelijk dat de huisarts ondertekent, als hij de arts is die u behandelt. Is de huisarts niet de arts die u behandelt? Dan moet de specialist ondertekenen.
Wij volgen hierbij de wetgeving van de regeling zittend ziekenvervoer.

Wanneer ik naar een ander ziekenhuis ga, moet ik dan een nieuwe machtiging aanvragen?

Ja, uw machtiging wordt afgegeven voor een bepaalde zorgaanbieder en bestemming. Wanneer er een verandering plaatsvindt omtrent uw zorgaanbieder en bestemming dient u dit bij ons te melden.
Heeft u een machtiging op grond van de hardheidsclausule? In dat geval controleren wij opnieuw of de reisafstand nog voldoende is om recht te hebben op een vervoersmachtiging.
 

Hoe lang is een machtiging geldig?

Als u afhankelijk bent van een rolstoel of een beperkt gezichtsvermogen heeft, wordt een machtiging afgegeven voor één jaar. U wordt, voor deze twee categorieën, gemachtigd voor vervoer naar/van meerdere instellingen of zorgverleners. Ook voor nierdialysepatiënten geldt de machtiging voor één jaar. In dit geval worden alleen de ritten vergoed van/naar het dialysecentrum. Na één jaar moet er een nieuw aanvraagformulier worden ondertekend en ingediend bij de zorgverzekeraar. Is er sprake van chemo- of radiotherapie, dan is de duur van de machtiging zes maanden. Een machtiging voor langdurige ziekte conform de hardheidsclausule wordt voor maximaal twaalf maanden afgegeven.

Hoe weet ik of een vervoerder een overeenkomst heeft?

Via de zorgzoeker of via onze Servicedesk, 0900 – 369 33 33, kunt u nakijken of uw vervoerder een overeenkomst heeft.

Bent u via Aevitae/ASR verzekerd, dan hoeft u het zittend ziekenvervoer niet aan te vragen bij ons. U kunt direct bellen met Transvision, telefoonnummer 0900 - 333 33 30 (15 cent per minuut).
Transvision bepaalt namens de zorgverzekeraar of er aanspraak bestaat op verstrekking van taxivervoer en verzorgt het taxivervoer. Voor meer informatie zie ook www.transvision.nl

Kan ik zonder een machtiging mijn vervoerskosten vergoed krijgen?

Nee. U hebt altijd onze toestemming (=machtiging) nodig om uw vervoerskosten vergoed te krijgen. Als u zonder machtiging gebruikmaakt van taxivervoer, zal het taxibedrijf de rekening hiervan naar u sturen.

Ik kan alleen reizen met een begeleider. Wordt dit vergoed?

Ja, als wij toestemming hebben gegeven voor vervoer met begeleiding. Een taxivervoerder heeft dan recht op een vergoeding voor een begeleider, als deze op- en uitstapt op de plek waar ook de verzekerde op- en uitstapt.

Hoe worden vervoerskosten verrekend met mijn eigen bijdrage/eigen risico?

De overheid heeft bepaald dat, nadat u de wettelijke eigen bijdrage heeft betaald, het zittend ziekenvervoer ten laste komt van het verplicht eigen risico. Vervolgens wordt het vervoer ten laste gebracht van het eventueel door u gekozen vrijwillig (extra) eigen risico. Daarna vindt er vergoeding plaats zoals in uw polisvoorwaarden vermeld staat.

Worden al mijn vervoerskosten vergoed ongeacht het aantal gemaakte kilometers?

Wanneer er goedkeuring is gegeven, worden vervoerskosten vergoed tot een maximale reisafstand per enkele reis van tweehonderd kilometer tenzij anders overeengekomen.

Wordt alleen vervoer per (rolstoel)taxi vergoed?

Nee, u kunt ook gebruikmaken van eigen vervoer, een huurauto of openbaar vervoer. Als u gebruik maakt van een particuliere auto, krijgt u een vergoeding van €0,30 per kilometer. VGZ berekent het aantal te vergoeden kilometers voor de snelste route volgens de ANWB-routeplanner. Als u gebruik maakt van openbaar vervoer of een taxivervoerder waarmee wij afspraken hebben gemaakt, krijgt u 100% vergoed. Als het mogelijk en verantwoord is, hebben openbaar of eigen vervoer de voorkeur boven taxi- of rolstoelvervoer.

Hoe hoog is de eigen bijdrage?

De wettelijke eigen bijdrage is voor 2016 vastgesteld op € 98,- per verzekerde per kalenderjaar.

De taxivervoerder zegt dat ik de eigen bijdrage niet meer aan hem hoef te betalen. Klopt dat?

Ja. De vervoerder kan alle vervoer rechtstreeks declareren bij Aevitae. Wij zullen dan de eigen bijdrage meteen bij u in rekening brengen. Dit biedt voor alle partijen een administratief voordeel. Indien u aanvullend verzekerd bent hiervoor, zullen wij deze kosten niet bij u in rekening brengen.

Ik ben nieuw verzekerd bij Aevitae. Ik had al een machtiging voor zittend ziekenvervoer. Moet ik nu een nieuwe aanvragen?

Nee, dit hoeft niet. Wij nemen uw machtiging van de vorige zorgverzekeraar mee over voor de afgegeven periode. U moet hiervoor wel een kopie van de machtiging naar ons sturen. U ontvangt dan van ons een nieuwe machtiging. Na het verlopen van deze machtiging moet u opnieuw een aanvraag insturen en worden uw gegevens opnieuw beoordeeld.

Combipas/Zorgpas

Veelgestelde vragen combipas (zorgpas incl. EHIC)

Wat is een combipas?

De combipas is uw zorgpas en Europese gezondheidskaart (oftewel EHIC: European Health Insurance Card) ineen. Deze pas is persoonsgebonden.

Wat is de geldigheidsduur van de combipas?

De combipas is alleen geldig in combinatie met een actuele zorgverzekering bij Aevitae. De maximale geldigheidsduur is 5 jaar. Na deze datum wordt de pas niet automatisch verlengd; u dient zelf een nieuwe pas aan te vragen. De uiterlijke vervaldatum is ook vermeld op de pas.
 

Hoe kan ik een combipas aanvragen?

U kunt de combipas gratis aanvragen via Mijn Aevitae, tab "Mijn Polis", of door contact met ons op te nemen. U ontvangt de pas dan binnen 10 werkdagen. De combipas is persoonsgebonden en dient daarom voor elke verzekerde apart aangevraagd te worden. Deze pas is kostenloos.

Kan ik de combipas ook digitaal ontvangen?

Via de Aevitae Zorg App kunt u uw combipas en die van uw gezinsleden downloaden op uw smartphone. Nadat de pas gedownload is, wordt deze in de app opgeslagen. Er hoeft dan geen internetverbinding meer gemaakt te worden om de pas te raadplegen. Op deze manier hebt u de belangrijke telefoonnummers en gegevens altijd bij de hand. De digitale combipas wordt nog niet overal als rechtsgeldig verzekeringsbewijs geaccepteerd. Daarom adviseren wij u bij een reis naar het buitenland ook altijd een niet-digitale combipas mee te nemen.

Wat kan ik met de combipas?

Bij bezoek aan ziekenhuis, huisarts, specialist of apotheek kunt u zich met de zorgpas identificeren als verzekerde van Aevitae. Vaak is dan rechtstreekse afhandeling van nota's mogelijk en hoeft u de rekening niet voor te schieten.

Wat is een EHIC?

De Europese gezondheidskaart heet officieel 'European Health Insurance Card' (EHIC). Met deze kaart kunt u noodzakelijke medische zorg krijgen tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland. Met de kaart heeft u geen recht om naar het buitenland te reizen met als doel een medische behandeling te krijgen.

Let op: u kunt alleen rechten ontlenen aan de EHIC wanneer uw zorgverzekering in Nederland niet is opgeschort of beëindigd.

Waar geldt de EHIC?

Als u deze kaart laat zien, kunt u binnen de Europese Economische Ruimte (Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), Zwitserland en Australië medisch noodzakelijke zorg krijgen. U hoeft geen geld voor te schieten. Buitenlandse behandelaars zoals artsen en specialisten weten dan dat hun rekening door Aevitae wordt betaald. Overigens kan het voorkomen dat sommige behandelaars (van buiten een ziekenhuis) de pas nog niet zullen accepteren. U moet dan zelf de rekening voorschieten. Later kunt u de rekening indienen bij Aevitae.

Wat als ik geen EHIC heb?

U bent niet verplicht om een EHIC bij u te hebben. Bent u om welke reden dan ook niet in het bezit van een EHIC, dan moet u de kosten van behandeling voorschieten. Later kunt u uw rekening bij ons indienen. Op dat moment gelden de regels en vergoedingen van de Nederlandse zorgverzekering. Ook dan kan het voorkomen dat de behandeling niet volledig wordt vergoed. Bijvoorbeeld omdat een deel van de behandeling niet onder de zorgverzekering valt.

Wat wordt vergoed op basis van de EHIC?

De vergoeding die u krijgt met de EHIC, hangt af van de sociale ziektekostenverzekering in het land waar u zorg krijgt. Bent u bijvoorbeeld in Frankrijk en hebt u daar zorg nodig? Dan vergoedt Aevitae de zorg volgens de regels van de sociale ziektekostenverzekering in Frankrijk. Het kan daarom voorkomen dat niet alle kosten worden vergoed of dat u in dat land een eigen bijdrage moet betalen. Dit kan vergoed worden uit een eventueel afgesloten aanvullende verzekering, met dekking voor buitenland zorg.

Wat moet ik doen als ik in het buitenland in het ziekenhuis wordt opgenomen?

Een verblijf in een buitenlands ziekenhuis kan heel duur zijn. Bel in het geval van opname altijd de Aevitae Alarmcentrale. Hiermee voorkomt u dat u het verblijf in een ziekenhuis zelf moet voorschieten. U vindt het telefoonnummer van de alarmcentrale op de achterkant van uw combipas. De Alarmcentrale is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Controleer de combipas ruim voor uw vertrek naar het buitenland op geldigheid en leesbaarheid.

Digitale polis

Digitale polis

Wat is de digitale polis?

De digitale polis bestaat uit twee onderdelen:
U kunt ervoor kiezen alleen uw zorgpolis digitaal te ontvangen. U krijgt dan in november een e-mail van ons met als bijlage uw zorgpolis, met daarbij een begeleidende brief en een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het voorgaande jaar. U kunt daarnaast ook nog kiezen voor digitale correspondentie. Dit betekent dat wij u onze berichten zo veel mogelijk digitaal toesturen. Onder andere uw uitkeringsspecificaties en eigen risico brieven worden dan voor u klaargezet in Mijn Aevitae. Tevens worden de uitkeringsspecificaties als PDF meegestuurd in de e-mail. Wij sturen u een melding via e-mail als er een nieuw bericht voor u klaarstaat.

Wat moet ik doen om mij aan te melden?

Via Mijn Aevitae kunt u zich gemakkelijk aanmelden voor de digitale polis.
 Hebt u nog geen Mijn Aevitae? Uw gebruikersnaam vindt u op de zorgpolis. Het wachtwoord hebben wij u apart per brief toegezonden. Uw gebruikersnaam kunt u ook terugvinden op uw uitkeringsspecificaties (berichten van vergoeding) en op uw eigen risico brief.

Wat zijn de voordelen van een digitale polis?

Voor u en voor ons is digitale communicatie gemakkelijk: u kunt uw zorgzaken regelen waar en wanneer u het wilt, zonder dat u er de deur voor uit hoeft. Bovendien is digitale communicatie milieuvriendelijk: het bespaart papier en daarmee energie en water.

Ik kan mijn zorgpolis in de e-mail niet openen.

De bijlage is opgemaakt in een PDF-bestand, om dit te openen heeft u Acrobat Reader nodig. Via de website van Adobe kunt u dit programma gemakkelijk gratis downloaden.

Kan ik mijn nota's wel nog op papier indienen, na mijn keuze voor de digitale polis?

Voor u en voor ons is het gemakkelijker als u uw nota online indient. Natuurlijk kunt u ook nog een papieren nota indienen via de post. De uitkeringsspecificatie ontvangt u vervolgens wel in Mijn Aevitae. Zodra dit bericht klaarstaat, melden wij u dat per e-mail.

Kan ik gedurende het jaar mijn keuze voor de digitale polis wijzigen?

Ja, u kunt uw polis weer omzetten naar niet-digitaal via Mijn Aevitae/Mijn instellingen.

Heb ik voor de digitale polis aparte inloggegevens nodig?

Nee. De digitale polis werkt via Mijn Aevitae. U hebt dan ook alleen inloggegevens voor Mijn Aevitae nodig.

Mag ik nog bellen naar de Service Desk als ik heb gekozen voor een digitale polis?

Op onze website kunt u allerlei informatie en veelgestelde vragen vinden. Ook per e-mail zijn wij goed bereikbaar. Komt u er niet uit? Dan mag u natuurlijk altijd telefonisch contact met ons opnemen!

Zorgbemiddeling & Kwaliteit

Zorgbemiddeling

Wat is Zorgbemiddeling/wachtlijstbemiddeling?

U heeft recht op bemiddeling voor zorg als er sprake is van een niet-aanvaardbare lange wachttijd voor behandeling door een zorgaanbieder die deze zorg mag leveren volgens de zorgverzekering.

U kunt ook een beroep doen op ‘bemiddeling’ (advies) bij algemene vragen over de zorg. Denk hierbij aan het zoeken naar een zorgaanbieder met een bepaalde expertise of hulp bij het vinden van de juiste weg binnen de zorg. Wij bekijken samen met de verzekerde welke mogelijkheden er zijn.

Wat is een te lange wachttijd?

Met zorgaanbieders hebben wij afgesproken dat zij binnen de wachttijden van de Treek-normen zorg verlenen. Via deze link vind u de Treek-normen . In geval van spoedzorg moet de noodzakelijke hulp zo spoedig mogelijk, dan wel binnen enkele uren, worden verleend. Vind u zelf dat u te lang moet wachten dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Bent u verzekerd bij VGZ/Aevitae klik dan hier voor meer informatie.
Bent u verzekerd bij Avéro/Aevitae klik dan hier voor meer informatie.

Bemiddelen jullie in het ziekenhuis waar ik op de wachtlijst sta?

Nee, wij bemiddelen niet met het ziekenhuis waar u op de wachtlijst staat. Wel bemiddelen we of u elders eerder aan de beurt kan komen.

Wij hebben met de ziekenhuizen afgesproken dat zij zich houden aan de Treeknormen. Via deze link vindt u de Treek-normen. Als u de wachttijd te lang vindt dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Is er altijd een zorgaanbieder binnen redelijke reisafstand voor mij te bereiken?

Wij hebben zorgaanbieders op redelijke afstand van uw woonplaats gecontracteerd.

Bemiddelen jullie ook naar het buitenland?

Wij zoeken eerst naar alternatieven in een regulier ziekenhuis bij u in de buurt. Daarna kijken we verder naar de rest van Nederland en Zelfstandige Behandelcentra (ZBC). Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan wordt er zeker gekeken naar de mogelijkheden in België en Duitsland.

Kwaliteitsnormen Avéro

Wij vinden het belangrijk dat de medische wereld hiervoor zelf normen vaststelt. Dat is nu gebeurd voor negen operaties. Wij zijn blij dat deze normen nu voor handen zijn en gaan afspraken maken met ziekenhuizen om zo snel mogelijk aan deze normen te voldoen. Op die manier garanderen wij onze verzekerden de best mogelijke zorg.
Specifieke kwaliteitseisen en/of volume-eisen zijn opgesteld voor de operatie van de volgende ziektes:
• Darmkanker
• Borstkanker
• Longkanker
• Blaaskanker
• Tumoren van bindweefsel, spieren en bloedvaten
• Alvleeskanker
• Uitzaaiingen in de lever
• Slokdarmkanker
• Aneurysma Aorta Abdominale (verwijding van de grote buikslagader)

Via de Zorgzoeker kunt u een ziekenhuis vinden die al aan de normen voldoet. U zoekt dan op één van de negen operaties.
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website van Avéro Achmea. U vindt hier onder andere een uitgebreide uitleg over de kwaliteitsnormen en de veelgestelde vragen omtrent dit onderwerp.

Kwaliteitsnormen VGZ

De zorg in Nederland is goed, maar er zijn verschillen tussen zorgaanbieders. Daarom gaan we met hen in gesprek om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. En sluiten we in 2015 voor een aantal behandelingen alleen contracten met zorgaanbieders die voldoen aan onze normen.

 

Voor welke behandelingen geldt dit?
In 2015 hebben we voor 5 planbare operaties alleen een contract met zorgaanbieders die voldoen aan onze normen. Dit zijn knie-, heup-, staar-, maagverkleinende en oncologische operaties. Dit kan betekenen dat u iets verder moet rijden, maar meestal niet verder dan 50 kilometer van uw huis. Voor de voor- en nabehandeling en spoedoperaties kunt u gewoon terecht bij de dichtstbijzijnde zorgaanbieder.

 

Voor aanvullende informatie klik dan hier.

Kraamzorg en bevalling

Kraamzorg en bevalling algemeen

Wie stelt het aantal kraamzorguren vast?

Het kraamcentrum stelt de door u benodigde uren vast. Dit gebeurt op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. In dit protocol wordt gekeken naar uw woon- en sociale omstandigheden, uw gezinssituatie en medische aspecten. Het kraamcentrum kijkt naar wat moeder en kind werkelijk aan kraamzorg nodig hebben. Als alles bij de bevalling goed verloopt, ontvangt u kraamzorg met een basisomvang van 49 uur verdeeld over 8 dagen.
 

Wat is het landelijk Indicatieprotocol kraamzorg?

Het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg is een handleiding waarmee kraamcentra in het hele land op dezelfde manier bepalen welke kraamzorg nodig is. Voor elke individuele situatie opnieuw. Zodat iedereen in Nederland kan rekenen op kraamzorg op maat. Via deze link kunt u lezen hoe de toekenning is aangegeven en kraamzorg in de praktijk plaatsvindt.

Welke wettelijke eigen bijdragen gelden er voor kraamzorg en bevalling?

Als u in een ziekenhuis of gecontracteerd geboortecentrum bevalt zonder dat dit medisch noodzakelijk is krijgt u in 2016 voor het verblijf maximaal € 205,- per dag vergoed. Worden er meer kosten in rekening gebracht? Dan betaalt u deze extra kosten zelf (dit is een wettelijke eigen bijdrage).

Voor kraamzorg geldt een wettelijke eigen bijdrage per uur. De eigen bijdrage bedraagt € 4,20 in 2016.

U kunt de eigen bijdragen voor kraamzorg en verblijf vergoed krijgen uit uw aanvullende verzekering. Wij adviseren u hiervoor de polisvoorwaarden te raadplegen.

 

Wanneer moet ik kraamzorg aanvragen?

Uiterlijk de vijfde maand voor de uitgerekende datum van bevalling.

Veelgestelde vragen kraamzorg VGZ

Hoe vraag ik kraamzorg aan?

U kunt de kraamzorg aanvragen bij de Aevitae kraamzorglijn 079-3430437. Als u zwanger bent is het belangrijk dat u zo snel mogelijk, maar uiterlijk in de vijfde maand van uw zwangerschap, contact opneemt. Wij bieden u een ruime keuze uit kraamcentra. Dit zijn gekwalificeerde kraamcentra die getoetst zijn aan landelijk gestelde kwaliteitseisen.
Heeft u een aanvullende verzekering afgesloten? Dan heeft u mogelijk recht op een kraampakket en wordt dit bij uw aanvraag voor kraamzorg meteen voor u geregeld.
 

Hoe vraag ik het kraampakket aan?

Heeft u een aanvullende verzekering afgesloten? Dan heeft u mogelijk recht op een kraampakket en wordt dit bij uw aanvraag voor kraamzorg meteen voor u geregeld. Dit kraampakket ontvangt u in de zevende maand van uw zwangerschap. In het kraampakket vindt u medische artikelen die nodig zijn bij en na de bevalling. De artikelen, zoals een navelklemmetje, watten en matrasbescherming, voldoen aan onze hoge kwaliteitseisen. Het assortiment is in overleg met verloskundigen samengesteld. Het pakket bevat ook een cadeautje voor u en uw baby.

Indien u géén kraamzorg heeft aangevraagd en u heeft recht op een kraampakket, dan kunt u het kraampakket aanvragen via de Aevitae kraamzorglijn (telefoonnummer 079 - 343 04 37).

Welke verloskundige zorg is opgenomen in uw zorgverzekering?

Kraamzorg thuis of in een kraamzorghotel. Maximaal 10 dagen, aansluitend aan de bevalling. Er geldt een eigen bijdrage voor kraamzorg van €4.20 per uur.
Kraamzorg in het ziekenhuis bij een bevalling zonder medische noodzaak. 
Maximaal 10 dagen. Er geldt een eigen bijdrage voor kraamzorg van €16,50 per dag voor moeder en kind. Naast deze eigen bijdrage, moet u het verschil aan kosten bijbetalen tussen het ziekenhuistarief en de maximale vergoeding van €119,- per dag. Dit betekent dat u voor moeder en kind samen recht hebt op een vergoeding van maximaal €205,- per dag (€238,- minus €33,- per dag).
Kraamzorg in het ziekenhuis
bij bevalling met medische noodzaak: Ja.
Het bedrag dat voor uw eigen rekening komt, krijgt u mogelijk wel vergoed als u een aanvullende verzekering hebt.


Raadpleegt u voor meer informatie de voorwaarden van uw aanvullende verzekering.
 

Wat als ik woonachtig ben in het buitenland en ik wil kraamzorg ontvangen?

Wanneer u in de grensstreek in het buitenland woont kunt u van een Nederlands kraamcentrum kraamzorg ontvangen. De kraamcentra hanteren over het algemeen een maximale reistijd van een half uur.
 

Ik wil van kraamcentrum wisselen. Kan dat?

Wisselen van kraamcentrum is alleen in bijzondere omstandigheden mogelijk, bijvoorbeeld bij een verhuizing. Dit heeft te maken met de planning van het kraamcentrum. Houdt u er wel rekening mee dat de kosten voor de inschrijving maar eenmalig worden vergoed.
 

Ik heb een kind geadopteerd. Kan ik kraamzorg aanvragen?

Ja, hiervoor is mogelijk in de aanvullende verzekering een vergoeding opgenomen. Raadpleegt u voor meer informatie de voorwaarden van uw aanvullende verzekering.
 

Veelgestelde vragen kraamzorg Avéro

Hoe vraag ik kraamzorg aan?

U hoeft kraamzorg bij Avéro Achmea niet aan te vragen. De kraamzorg kunt u zelf regelen. Als u zwanger bent is het belangrijk dat u zo snel mogelijk, maar uiterlijk in de vijfde maand van uw zwangerschap, contact opneemt met een kraamcentrum. Wij bieden u een ruime keuze uit kraamcentra die door ons geselecteerd en gecontracteerd zijn. Dit zijn gekwalificeerde kraamcentra die getoetst zijn aan landelijk gestelde kwaliteitseisen. Informatie over deze kraamcentra vindt u in de Kraamzorgzoeker.

De kraamcentra met wie wij afspraken hebben gemaakt (gecontracteerde zorgverlener) voldoen ook aan de volgende eisen:
 
 • Zij voldoen aan de hoogste kwaliteitscriteria, zoals HKZ- of BKE certificaat en borstvoedingscertificaat
 • Zij hebben een hoge klanttevredenheid en hebben hiervoor een rapportcijfer van 8 of hoger gekregen
 • Zij zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor vragen en advies
 • Zij leveren aan elke verzekerde, die zich voor de 5e maand van de zwangerschap aanmeldt, altijd kraamzorg
Als u liever de kraamzorg wilt regelen bij een niet door ons gecontracteerd kraamcentrum, dan kan dit ook. Let op. Heeft u een Select Zorgplan of Zorgplan Selectief en gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener dan heeft u recht op een vergoeding van 75% van het gemiddeld door Avero Achmea gecontracteerd tarief. Nadere informatie kunt u vinden in onze brochure Bevalling en Kraamzorg en uw polisvoorwaarden.

 

Hoe vraag ik het kraampakket aan?

Heeft u een aanvullende verzekering afgesloten? Dan heeft u mogelijk recht op een kraampakket. Dit ontvangt u in de zevende maand van uw zwangerschap. In het kraampakket vindt u medische artikelen die nodig zijn bij en na de bevalling. De artikelen, zoals een navelklemmetje, watten en matrasbescherming, voldoen aan onze hoge kwaliteitseisen. Het assortiment is in overleg met verloskundigen samengesteld. Het pakket bevat ook een cadeautje voor u en uw baby.
U kunt
hier uw kraampakket bestellen. Let op: de eerste 3 cijfers van uw polisnummer niet invullen.

Wat als ik kraamzorg bij een niet-gecontracteerd kraamcentrum wil regelen?

Als u liever de kraamzorg wilt regelen bij een niet door ons gecontracteerd kraamcentrum, dan kan dit ook. Let op. Heeft u een Select Zorgplan of Zorgplan Selectief en gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener dan heeft u recht op een vergoeding van 75% van het gemiddeld door Avero Achmea gecontracteerd tarief. Nadere informatie hierover kunt u vinden in uw polisvoorwaarden.
 

Waar vind ik geselecteerde en gecontracteerde kraamzorgcentra?

Wij bieden u een ruime keuze uit meer dan 150 speciaal door ons geselecteerde kraamcentra in heel Nederland. Dit zijn gekwalificeerde kraamcentra die voldoen aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen. Via de Kraamzorgzoeker kunt u bekijken welke kraamcentra in uw woonplaats zorg leveren. Daarnaast vermelden wij kwaliteitsinformatie over de kraamcentra. Hiermee willen wij u ondersteunen in het maken van een weloverwogen keuze uit ons kraamzorgaanbod
 

Wat krijg ik vergoed voor kraamzorg thuis na opname ziekenhuis?

Voor iedere dag ziekenhuisopneming waarin kraamzorg al in het ziekenhuis heeft plaatsgevonden, wordt het gemiddelde aantal uren kraamzorg (dit is het aantal geïndiceerde uren kraamzorg verdeeld over 8 dagen) per dag in mindering gebracht. Eventueel wordt er een herindicatie uitgevoerd. Wanneer bij combinatievormen van zorg (b.v. ziekenhuis én kraamzorg thuis) voor dezelfde dag kosten in rekening worden gebracht dan worden deze beide kosten op de gebruikelijke wijze vergoed.

Wat krijg ik vergoed voor bevalling/kraamzorg in kraamzorghotel?

Een kraamzorghotel kunt u beschouwen als een thuisvervangende situatie. De vergoedingen voor een bevalling in het kraamzorghotel zijn gelijk aan die van een thuisbevalling. Bevallen in een kraamhotel is alleen mogelijk indien u geen medische indicatie heeft en uw verloskundige de bevalling daar kan begeleiden. Wanneer u van plan bent in een kraamzorghotel te bevallen en daar de kraamperiode door te brengen adviseren wij u dit met uw verloskundige te bespreken.
De vergoeding voor deze kraamhotels is hetzelfde als de kraamzorg thuis met uitzondering van de kosten van de overnachting(en) van de partner, telefoonkosten, materiaalkosten en het eten/drinken wat genuttigd wordt tijdens het verblijf.
Voor alle dagen dat u in het kraamhotel verblijft worden 8 uren kraamzorg berekend. Afhankelijk van het aantal geïndiceerde uren (o.b.v. Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg) krijgt u een aantal uren vergoed. Als de indicatie minder is dan 8 uur per dag dan zal u het verschil zelf moeten bijbetalen.

Wat als ik woonachtig ben in het buitenland en ik wil kraamzorg ontvangen?

Wanneer u in de grensstreek in het buitenland woont en bij Avéro Achmea bent verzekerd kunt u van een Nederlands kraamcentrum kraamzorg ontvangen. De kraamcentra hanteren over het algemeen een maximale reistijd van een half uur.
 

Ik wil van kraamcentrum wisselen. Kan dat?

Wisselen van kraamcentrum is alleen in bijzondere omstandigheden mogelijk, bijvoorbeeld bij een verhuizing. Dit heeft te maken met de planning van het kraamcentrum. Houdt u er wel rekening mee dat de kosten voor de inschrijving maar eenmalig worden vergoed.

Ik heb een kind geadopteerd. Kan ik kraamzorg aanvragen?

Ja, vanuit een aantal aanvullende verzekeringen wordt deze wettelijke eigen bijdrage vergoed. Wij adviseren u hiervoor de polisvoorwaarden te raadplegen.
U heeft recht op een vergoeding indien u een of meerdere kinderen tijdens de looptijd van de aanvullende verzekering wettig heeft geadopteerd. Deze kinderen moeten ook bij Avéro Achmea staan ingeschreven met een (Keuze) Zorg Plan.
Voorwaarde:
Bij kraamzorg moet het adoptiekind op het moment van adoptie jonger zijn dan 12 maanden en niet reeds deel uitmaken van het desbetreffende gezin. De exacte vergoedingsregeling verschilt per aanvullende verzekering. Wij adviseren u hiervoor de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering te raadplegen.
 

Wanneer heb ik recht op uitgestelde kraamzorg?

Uitgestelde kraamzorg wordt, afhankelijk van uw aanvullende verzekering, vergoed indien gedurende de eerste 10 dagen gerekend vanaf de bevalling nog geen kraamzorg is ontvangen. In dit geval wordt maximaal 15 uur kraamzorg verleend door een kraamcentrum vergoed.
 

Veelgestelde vragen kraamzorg ASR

Hoe vraag ik kraamzorg aan?

U kunt de kraamzorg aanvragen bij de Aevitae kraamzorglijn 079-3430437. Als u zwanger bent is het belangrijk dat u zo snel mogelijk, maar uiterlijk in de vijfde maand van uw zwangerschap, contact opneemt. Wij bieden u een ruime keuze uit kraamcentra. Dit zijn gekwalificeerde kraamcentra die getoetst zijn aan landelijk gestelde kwaliteitseisen.
Heeft u een aanvullende verzekering afgesloten? Dan heeft u mogelijk recht op een kraampakket en wordt dit bij uw aanvraag voor kraamzorg meteen voor u geregeld.

Hoe vraag ik het kraampakket aan?

Heeft u een aanvullende verzekering afgesloten? Dan heeft u mogelijk recht op een kraampakket en wordt dit bij uw aanvraag voor kraamzorg meteen voor u geregeld. Dit kraampakket ontvangt u in de zevende maand van uw zwangerschap. In het kraampakket vindt u medische artikelen die nodig zijn bij en na de bevalling. De artikelen, zoals een navelklemmetje, watten en matrasbescherming, voldoen aan onze hoge kwaliteitseisen. Het assortiment is in overleg met verloskundigen samengesteld. Het pakket bevat ook een cadeautje voor u en uw baby.

Indien u géén kraamzorg heeft aangevraagd en u heeft recht op een kraampakket, dan kunt u het kraampakket aanvragen via de Aevitae kraamzorglijn (telefoonnummer 079 - 343 04 37).

Mag ik kraamzorg bij een niet-gecontracteerd kraamcentrum regelen?

Bij kraamzorg door een niet-gecontracteerd kraamcentrum worden de kosten vergoed tot maximaal 100% van de prijs van de kraamzorg van de gecontracteerde kraamcentra.
 

Waar vind ik geselecteerde en gecontracteerde kraamzorgcentra?

Deze kunt u hier raadplegen.

Wat krijg ik vergoed voor kraamzorg thuis na opname in het ziekenhuis?

Voor iedere dag ziekenhuisopneming waarin kraamzorg al in het ziekenhuis heeft plaatsgevonden, wordt het gemiddelde aantal uren kraamzorg (dit is het aantal geïndiceerde uren kraamzorg verdeeld over 8 dagen) per dag in mindering gebracht. Eventueel wordt er een herindicatie uitgevoerd. Wanneer bij combinatievormen van zorg (b.v. ziekenhuis én kraamzorg thuis) voor dezelfde dag kosten in rekening worden gebracht dan worden deze beide kosten op de gebruikelijke wijze vergoed.

Wat krijg ik vergoed wanneer de kraamzorg wordt verzorgd in een kraamzorghotel?

Indien na de bevalling in een ziekenhuis de kraamzorg in een kraamhotel plaatsvindt, krijgt u de kosten voor de kraamzorg vergoed. Hiervoor geldt echter ook de eigen bijdrage van € 4,20 per uur. Wanneer u gebruik maakt van aanvullende kraamzorg na ontslag uit het kraamzorghotel dan stelt het kraamzorghotel of het kraambureau het aantal opnamedagen vast. Op basis hiervan zal vastgesteld worden hoeveel uren u nog recht heeft op vergoeding van kraamzorg in de thuissituatie.

Ik wil van kraamcentrum wisselen. Kan dat?

Ja dat kan. Houdt u er wel rekening mee dat de kosten voor de inschrijving maar eenmalig worden vergoed.
 

Het roer gaat om

Lijst chronische aandoeningen december 2015

Nieuwsbericht landelijke afspraken 2016

Nieuwsbrief verbruiksartikelen 2016

Hulpmiddelen

Brillenglazen/contactlenzen

Wat krijg ik vanuit de basisverzekering vergoed voor brillenglazen / contactlenzen?

Vanaf 2009 is de zorgverzekeringswet met betrekking tot verstrekking van brillenglazen en (contact)lenzen gewijzigd.
Brillenglazen worden met ingang van 1 januari 2009 niet meer vergoed vanuit de zorgverzekeringswet.
Er zijn echter ook consequenties voor wat betreft uw basisverzekering en de vergoeding van uw (contact)lenzen. Twee onderdelen zijn essentieel gewijzigd:
• De contactlens dient een duidelijke meerwaarde te hebben ten opzichte van een bril.
• Per contactlens is een eigen bijdrage van toepassing:
• € 56,00 per lens als er sprake is van lenzen met een gebruiksduur langer dan 1 jaar
• € 112,- per kalenderjaar als er sprake is van lenzen met een gebruiksduur korter dan 1 jaar. Bij een aanpassing aan 1 oog geldt in dat geval een jaarlijkse bijdrage van € 56,00
• Ook bent u eigen risico verschuldigd
Uw behandelend oogarts moet schriftelijk aangeven wat voor u de meerwaarde is van het gebruik van een (contact)lens, en waarom u niet kunt volstaan met een bril aangepast op uw gezichtsbeperking.
Hierna krijgt u van Aevitae schriftelijk bericht omtrent een eventuele vergoeding c.q. afwijzing.

Wat krijg ik vanuit de aanvullende verzekering vergoed voor brillenglazen/contactlenzen?

De vergoeding van brillenglazen is afhankelijk van de dekking van uw aanvullende verzekering. Tevens krijgt u extra korting als u uw bril aanschaft bij Pearle Opticiens, Eyewish Groeneveld of Specsavers. Op de websites van deze zorgverleners kunt u zelf uw korting berekenen: Pearle Opticiens, Eyewish Groeneveld en Specsavers.

Incontinentiemateriaal Avéro

Wat moet ik doen als ik niet eens ben met de beslissing van de apotheker of leverancier?

Bespreekt u dit dan eerst met uw apotheker of leverancier. Het doel van de nieuwe afspraken is ervoor te zorgen dat u een passende hoeveelheid incontinentiemateriaal ontvangt.

Ik heb niet voldoende aan het geleverde materiaal en kom aan het einde van de periode te kort.

U kunt aangeven bij uw apotheker of leverancier dat u niet genoeg materiaal krijgt. Deze zal dan met u bespreken wat er is veranderd in uw omstandigheden. De apotheker of leverancier bepaalt dan of u meer of ander materiaal krijgt.
 

Zijn er nog kosten voor eigen rekening?

Nee, de kosten voor incontinentiemateriaal vallen onder de basisverzekering.
De apotheker of leverancier declareert rechtstreeks bij ons. Het verplicht eigen risico is wel van toepassing.

Mag ik overstappen naar een andere gecontracteerde apotheker of leverancier?

Ja, u mag altijd overstappen naar een andere apotheek of leverancier. Deze zal opnieuw een verkort intakegesprek houden om vast te stellen voor welke incontinentiematerialen u in aanmerking komt. Zorgt u er wel voor dat u eerst uw huidige voorraad incontinentiemateriaal opmaakt. De nieuwe apotheker of leverancier kan geen incontinentiemateriaal declareren als niet eerst het oude materiaal is opgemaakt. Als het huidige incontinentiemateriaal niet voldoet kan er een uitzondering gemaakt worden.

Waarom krijg ik na het overstappen naar een andere gecontracteerde apotheker of leverancier opnieuw een intakegesprek? Heeft de vorige apotheker het dan niet goed gedaan?

De nieuwe apotheker zal zelf een beeld moeten krijgen van uw mate van incontinentie. Het zal in de meeste gevallen om een verkort intakegesprek gaan.

Wie komen er nog voor incontinentiematerialen in aanmerking?

Dit staat beschreven in Regeling Zorgverzekering artikel 2.11. Incontinentiemateriaal wordt vergoed wanneer ongewild verlies van urine langer aanhoudt dan 2 maanden en/of ongewild verlies van ontlasting langer aanhoudt dan 2 weken, waardoor het dagelijks leven ernstig wordt verstoord en waarbij langdurig gebruik van incontinentiemateriaal noodzakelijk is.

Hoortoestellen algemeen

Wat wordt vergoed bij hoortoestellen?

De overheid heeft besloten dat vanaf 1 januari 2013 de vergoeding van minimaal € 509,50 per hoortoestel komt te vervallen. In plaats hiervan komt er een nieuwe systematiek, waarbij de verzekerde 25% van de aanschafprijs van een hoortoestel zelf moet betalen. Ook moet de klant rekening houden met verrekening van het (verplicht) eigen risico van €385,00 (in 2016).

Naast bovengenoemde wettelijke wijzigingen zal vanaf 1 januari 2013 de keuze voor de hooroplossing (toestel) vastgesteld worden aan de hand van het ZN keuze protocol.

Wie beoordeelt of ik recht heb op een toestel?

U kunt rechtstreeks naar de gecontracteerde audicien, zonder een voorschrift van uw huisarts of KNO arts. De audicien beoordeelt wel of er aanvullende informatie van een KNO-arts of audiologisch centrum noodzakelijk is. Denk bijvoorbeeld aan een audiogram Wanneer u jonger bent dan 16, dan is er wel een voorschrift nodig van een KNO arts of audiologisch centrum. De gecontracteerde audicien beoordeelt aan de hand van het zogenoemde ZN keuzeprotocol of u in aanmerking komt voor een toestel. Ook beoordeelt de audicien of een hoortoestel de beste aangewezen oplossing is of dat u beter andere zorg kan ontvangen.
 

Wat is het ZN keuzeprotocol en waarom wordt dit gebruikt?

Om tot een juiste oplossing voor het hoorprobleem te komen zal aan de hand van het afnemen van een toon- en spraakaudiogram en de resultaten van een vragenlijst, de best passende oplossing worden gevonden.

De zorgverzekeraars willen met dit protocol inzicht krijgen welke hoortoestellen wanneer ingezet worden, zodat iedereen de juiste zorg kan ontvangen. Niet teveel, maar ook niet te weinig en tegen een betaalbare prijs.
De gecontracteerde audicien is verplicht om het ZN protocol te gebruiken. Het protocol is opgesteld door alle partijen betrokken bij hoorzorg (audiologen, KNO artsen en audiciens) en wordt ook door alle zorgverzekeraars verplicht gesteld.

Om het verschil te bepalen tussen uw situatie zonder hoortoestel en de ingeschatte situatie met hoortoestel wordt gebruik gemaakt van het ZN protocol. Het verschil tussen beide situaties noemen we compensatiebehoefte. Op basis van de compensatiebehoefte wordt een aantal punten berekend. Deze punten leiden tot indeling in een profiel voor de best passende oplossing voor u.

Hoeveel profielen bestaan er?

In totaal bestaan er 5 profielen. De indeling in een profiel is afhankelijk van uw gehoorprobleem, de prognose en het gewenste activiteiten niveau. Profiel 5 is het zwaarste profiel. Hier is het gehoorprobleem het meest complex in combinatie met het gewenste activiteitenpatroon.

Hoe weet ik welk toestel bij welk profiel hoort?

Per profiel is een maximumprijs vastgesteld voor een hoortoestel. Binnen elk profiel is er een ruime keuze uit typen en modellen hoortoestellen. Vanuit de vakkennis van de audicien en de wensen van de cliënt wordt de keuze van het toestel op de cliënt afgestemd.

Hoortoestellen Avéro

Wat zijn de tarieven in 2016 voor hoortoestellen bij Hans Anders & Beter Horen?

De prijs van uw hoortoestel bij Hans Anders en Beter Horen

Heeft u een hoortoestel nodig? Dan bent u in 2016 het voordeligst uit bij Hans Anders en Beter Horen. Met deze 2 audiciens hebben wij namelijk scherpe prijsafspraken.
Bij Hans Anders en Beter Horen betaalt u géén eigen risico.

U krijgt dit voordeel alleen wanneer u naar Hans Anders of Beter Horen gaat. Bij andere audiciens betaalt u wel eigen risico.
U betaalt zelf 25% van de prijs van het hoortoestel
25% is de eigen bijdrage voor uw hoortoestel. Hoe duurder uw hoortoestel, hoe hoger uw eigen bijdrage. De prijs is afhankelijk van de categorie waarin uw hoortoestel is ingedeeld. U kunt de categorie navragen bij uw audicien.

Wij maakten afspraken met Hans Anders en Beter Horen over de prijs van uw hoortoestel:​
​Prijs bij Hans Anders Eigen bijdrage​
Categorie 1​ ​€ 260 ​€ 65
​Categorie 2 ​€ 340 ​€ 85
​Categorie 3 ​€ 420 ​€ 105
​Categorie 4 ​€ 460 ​€ 115
​Categorie 5 ​€ 480 ​€ 120
​Cros​s of bi-cross ​€ 260 ​€ 65
 
  ​Prijs bij Beter Horen Eigen bijdrage​
Categorie 1​ ​€ 349 ​€ 87,25
​Categorie 2 ​€ 454 ​€ 113,50
​Categorie 3 ​€ 560 ​€ 140
​Categorie 4 ​€ 740 ​€ 185
​Categorie 5 ​€ 924 ​€ 231
​Cros​s of bi-cross ​€ 320 ​€ 80

Onderhoud, verzekering en batterijen betaalt u zelf​

Om uw kosten laag te houden, maakten wij hierover wel prijsafspraken met Hans Anders en Beter Horen:​
Prijs Hans Anders​ Prijs Beter Horen​
​Batterijen ​€ 8 ​€ 20
​Droogbox ​€ 30 ​€ 30
​Ve​rzekering ​€ 7 ​€ 15

Welke audicienbedrijven zijn gecontracteerd/geselecteerd?

Voor 2016 heeft Avéro Achmea de volgende audiciens gecontracteerd: Beter Horen en Hans Anders. Deze keuze is gebaseerd op kwaliteit en prijs.

Moet ik nu per se naar 1 van die 2 gecontracteerde Audiciens?

Nee, U kunt gewoon naar een niet-gecontracteerde partij gaan. Alleen hebben wij geen prijs- en kwaliteitsafspraken met hen. Het is mogelijk dat uw eigen bijdrage (25%) hoger uitvalt.

Ik wil een ander, duurder toestel, dan volgt uit het protocol. Mag ik het verschil bijbetalen?

Bijbetalen voor een verzekerde prestatie is niet toegestaan. U heeft recht op een vergoeding van een toestel dat valt binnen het profiel dat de audicien vaststelt. Als u kiest voor een duurder toestel, komen de kosten volledig voor uw rekening.

Wat is het voordeel van gecontracteerd?

 • U kunt rechtstreeks naar de audicien, zonder een voorschrift van uw huisarts of KNO arts. Voor verzekerden onder de 16 jaar is er wel een voorschrift nodig van een Audiologisch Centrum of KNO arts benodigd.
 • Avéro Achmea heeft afspraken gemaakt over kwaliteit (en prijs).
 • U ontvangt geen nota. U betaalt de eigen bijdrage aan de audicien en deze declareert namens u de nota direct bij uw zorgverzekeraar.
 • U krijgt altijd een kwalitatief hoogwaardig hoortoestel tegen zo laag mogelijk kosten. Daardoor hoeft u zo min mogelijk bij te betalen.
 • Er is altijd een gecontracteerde audicien binnen een reisafstand van 30 minuten.

Hoe betaal ik mijn eigen bijdrage van 25%?

De eigen bijdrage betaalt u aan de audicien. De audicien declareert de nota, minus de door u betaalde eigen bijdrage.

Hoe wordt het wettelijk eigen risico ingehouden?

Wanneer de audicien bij ons heeft gedeclareerd wordt uw wettelijk eigen risico verrekend.

Wat doen jullie met de vergoedingen wanneer ik naar een niet-gecontracteerde audicien ga?

Keuze Zorg Plan: Na uw eigen bijdrage van 25% betalen wij 100% van de marktconforme vergoeding (de prijs die we afspreken met de gecontracteerde audiciens).
Select Zorg Plan: Na uw eigen bijdrage van 25% betalen wij 75% van de marktconforme vergoeding (de prijs die wij afspreken met de gecontracteerde audiciens).
Let op! Een niet-gecontracteerde leverancier zal het hoortoestel in eigendom verstrekken waardoor de vergoeding eerst verrekend zal worden met een eventueel openstaand eigen risico. Bij een gecontracteerde audicien ontvangt u het hoorhulpmiddel in bruikleen waardoor er geen verrekening met eigen risico plaats vindt.
 

Geneesmiddelen

Preferentiebeleid

Wat houdt het preferentiebeleid in?

Preferentie betekent letterlijk voorkeur. Bij geneesmiddelen wil dat zeggen dat er (waar het kan) voorkeur is voor lager geprijsde geneesmiddelen. Wij kunnen hierbij geneesmiddelen ‘aanwijzen’ die voor vergoeding in aanmerking komen. We bepalen voor een aantal middelen dat wanneer geneesmiddelen uit precies dezelfde werkzame stof bestaan, alleen het goedkoopste geneesmiddel vergoed wordt.

Hoe werkt het preferentiebeleid?

We geven alle fabrikanten de kans om met de laagste prijs ‘de preferent’ voor hun product te worden. De preferente geneesmiddelen worden door Aevitae vergoed. De niet-preferente geneesmiddelen worden niet vergoed, tenzij er medische redenen zijn waarom het preferente middel niet geschikt is. Om de fabrikanten van het medicijn met de laagste prijs afzetgarantie te bieden, worden voor een vastgestelde periode alleen die medicijnen door ons vergoed.

Waarom is het preferentiebeleid noodzakelijk?

De kosten van medicijnen stijgen voortdurend. De Zorgverzekeringswet geeft zorgverzekeraars de taak en de mogelijkheid om de kosten van geneesmiddelen enigszins in de hand te houden. Bij geneesmiddelen met precies dezelfde werkzame stof, is het toegestaan alleen de laagst geprijsde geneesmiddelen te vergoeden. Zorgverzekeraars kunnen dat in de polisvoorwaarden regelen. Het preferentiebeleid helpt de kostenstijgingen binnen het zorgstelsel beperkt te houden.

Bepaalt Aevitae nu welke medicijnen ik krijg?

Nee, Aevitae bepaalt nooit welke geneesmiddelen (welke stof) u nodig heeft. Dat doet uw voorschrijvend arts. Aevitae maakt alleen een keuze in geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof. Aevitae selecteert uit deze middelen het middel met de laagste prijs. Deze worden aangewezen voor vergoeding.

Wat wordt vergoed?

U heeft altijd recht op vergoeding van de werkzame stof die uw arts u voorschrijft. Een preferent middel wordt vergoed. Een niet-preferent geneesmiddel wordt alleen vergoed als de arts het gebruik van het preferente geneesmiddel medisch niet verantwoord vindt. In andere gevallen moet u de kosten van het te dure geneesmiddel geheel zelf betalen.

Wat betekent het preferentiebeleid voor mij als gebruiker?

Gebruikt u een geneesmiddel die onderdeel is van het preferentiebeleid? Dan kan het zijn dat u bij de apotheek een ander merk / verpakking krijgt dan u gewend was. Omdat de werkzame stof hetzelfde is, kunt u zonder problemen overstappen op geneesmiddelen van de ene naar de andere fabrikant.

Wat als ik meer baat heb bij een duurder middel?

De arts mag voorschrijven wat hij of zij noodzakelijk vindt. Als de arts het medisch noodzakelijk vindt, mag deze een ander of duurder product van een andere fabrikant voorschrijven. Er hoeft geen toestemming aan Aevitae gevraagd te worden.  De arts moet aangeven van welke medische noodzaak sprake is. De apotheek beoordeelt hier verder over.
 

Wat als mijn apotheker niet wil meewerken?

Uw apotheker en apotheekhoudend huisarts zijn verplicht een voorkeursgeneesmiddel aan u mee te geven. Zij moeten aan u leveren wat in overeenstemming is met de polisvoorwaarden van Aevitae. Soms kan het voorkomen dat een apotheker aangeeft dat u het geneesmiddel zelf moet betalen en geeft u bijvoorbeeld een nota mee. Dit is niet de bedoeling. U kunt in dat geval contact opnemen met Aevitae, die vervolgens uw apotheker of apotheekhoudend huisarts hierop aan zal spreken. U mag hiervan nooit de dupe zijn. Zoals gezegd kan betaling door u alleen aan de orde zijn als u zelf wilt dat u een niet-preferent geneesmiddel meekrijgt. Terwijl daar geen steun voor is van uw arts en geen medische noodzaak.

Mijn apotheker zegt dat het voorkeursgeneesmiddel niet op voorraad / leverbaar is. Wat nu?

Het is de verantwoordelijkheid van de apotheek om de voorraad van geneesmiddelen in de apotheek op peil te houden. Het voorkeursgeneesmiddel zou in voldoende mate leverbaar moeten zijn. In de beginperiode van een nieuwe aanwijzing kan het voorkomen dat het voorkeursgeneesmiddel even niet voldoende leverbaar is. In dat geval mag de apotheker u het middel afleveren dat in de vorige periode preferent was. Wij hebben aan apothekers precies aangegeven hoe zij in een dergelijke situatie moeten handelen. Uiteraard blijven wij goed volgen of een voorkeursmiddel voldoende beschikbaar is. Het alternatieve middel telt echter wel mee voor het eigen risico.

Tarieven farmacie Aevitae/Avéro

Wat zijn de maximale vergoedingen voor geneesmiddelen?

Voor geneesmiddelen vanuit de basisverzekering zijn door ons maximale vergoedingen vastgesteld. Hier kunt u een geneesmiddel met de daarbij behorende vergoeding en eventuele eigen bijdrage (GVS) vinden. U kunt zoeken op merk, artikelnaam of artikelnummer.
In dit geneesmiddelenoverzicht staan alle geneesmiddelen vermeld die in 2015 vanuit de basisverzekering vergoed worden. Kunt u een geneesmiddel niet vinden of hebt u aanvullende vragen? Neem dan contact op met onze Servicedesk, telefoonnummer 0900 369 33 33 (lokaal tarief).
De vergoedingen in dit geneesmiddelenoverzicht zijn de basistarieven voor de geneesmiddelen vanuit de basisverzekering 2015. Deze tarieven zijn exclusief de afleververgoeding (terhandstelling).

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde apotheker ga?

U bent verzekerd via de Basisverzekering Select Zorg Plan
Wanneer u een Select Zorg Plan heeft en u gaat naar een niet door ons gecontracteerde apotheker dan krijgt u 75% van het marktconforme tarief vergoed. Vergoeding per geneesmiddel vindt u hier.

U bent verzekerd via Basisverzekering Keuze Zorg Plan

Hebt u een Keuze Zorg Plan en u maakt gebruik van een niet door ons gecontracteerde zorgaanbieder? Dan geldt een vergoeding van maximaal het door ons gehanteerde marktconforme tarief. Voor het marktconforme tarief van geneesmiddelen kunt u nu nog uitgaan van uw huidige medicijnvergoeding. Vergoeding per geneesmiddel vindt u hier.

U bent verzekerd via de Basisverzekering Zorg Plan Selectief
Wanneer u een Zorg Plan Selectief heeft en u gaat naar een niet door ons gecontracteerde apotheker dan krijgt u 75% van het marktconforme tarief vergoed. Vergoeding per geneesmiddel vindt u hier.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Meer informatie over de vergoeding van geneesmiddelen vindt u in het reglement farmaceutische zorg, het overzicht preferente geneesmiddelen, de brochure preferentiebeleid en de sectie veelgestelde vragen preferentiebeleid.

Hoe weet ik om welke middelen het precies gaat?

Die vindt u in dit overzicht met preferente geneesmiddelen die voor 2016 gelden. De apotheker weet welke middelen mogen worden afgeleverd, welke voor rekening zijn van ons. Als het door Achmea aangewezen geneesmiddel (tijdelijk) niet leverbaar is, is de fabrikant verplicht een alternatief aan te dragen. Dit alternatief wordt dan gepubliceerd op onze website voor zorgverleners. Uiteraard worden de apothekers hiervan op de hoogte gebracht.

Zorg en Gezondheid

Veelgestelde vragen Health Check Aevitae/Avéro

Voor wie is de Health Check bedoeld?

Letten op uw voeding, meer bewegen.... Alle beetjes helpen u gezonder te leven. Voor iedereen die benieuwd is hoe het ervoor staat met zijn of haar gezondheid, is er de Health Check. Dat is natuurlijk geen diagnostisch onderzoek zoals in het ziekenhuis of bij de huisarts, maar geeft u wel snel een goede indicatie van uw gezondheid.

De Health Check is een simpele controle om tijdig een eventueel verhoogd risico op hart- en vaatziekten op te sporen. Personen met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten kunnen dit risico in veel gevallen verminderen door niet al te ingrijpende aanpassingen in hun leefgewoonten. Als het nodig is, krijgt u advies over uw gezondheid, lichaamsbeweging en voeding.

Check uw gezondheid met de Health Check!

Wij verwijzen voor informatie over de vergoeding van de Health Check naar de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering.

Wat houdt de Health Check in?

De Health Check bestaat uit het bepalen van het cholesterol- en glucosegehalte van het bloed, de bloeddruk, de verhouding lengte/lichaamsgewicht en de longfunctie. Een gespecialiseerd verpleegkundige voert de Health Check uit en bespreekt uw persoonlijke resultaten met u. Zij geeft zonodig nader advies of informatie. Meedoen aan de Health Check duurt ongeveer 20 minuten. U krijgt de uitslag van de Health Check discreet mee naar huis, voorzien van de nodige toelichting op de betekenis van de meetwaarden.

Waar kan ik me aanmelden voor een Health Check?

U kunt zich hier aanmelden voor een Health Check bij u in de buurt.

Veelgestelde vragen cosmetische en plastische chirurgie

Krijg ik cosmetische behandelingen vergoed?

• Cosmetische behandelingen komen nooit voor vergoeding in aanmerking vanuit de Zorgverzekeringwet.

• Een eventuele (gedeeltelijke) vergoeding kan wel opgenomen zijn in uw aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor uw (aanvullende) polisvoorwaarden.

• De declaratie komt enkel voor vergoeding in aanmerking indien de behandeling plaatsvindt in een ziekenhuis of erkend en/of gecontracteerd ZBC (Zelfstandig Behandel Centrum) en gedeclareerd wordt met een rechtsgeldig tarief.

• Behandeling in een privékliniek komt nooit voor vergoeding in aanmerking.
 

Krijg ik medisch noodzakelijke behandelingen plastische chirurgie vergoed?

• Deze behandelingen komen enkel voor vergoeding in aanmerking na voorafgaande toestemming door een medisch specialist.

• De vergoeding kan plaatsvinden vanuit de Zorgverzekeringswet. Is er geen sprake van verzekerde zorg volgens de Zorgverzekeringswet, dan kan de behandeling alleen vergoed worden indien hiervoor een (gedeeltelijke) vergoeding is opgenomen in een eventueel afgesloten aanvullende verzekering.

• De declaratie komt enkel voor vergoeding in aanmerking indien de behandeling plaatsvindt in een ziekenhuis of erkend en/of gecontracteerd ZBC (Zelfstandig Behandel Centrum) en gedeclareerd wordt met een rechtsgeldig tarief.

• Behandeling in een privékliniek komt nooit voor vergoeding in aanmerking.
 

Veelgestelde vragen dyslexie

Per 1 januari 2015 is dyslexie niet meer opgenomen in jeugdzorg. Hierdoor is dyslexiezorg voor kinderen niet meer van toepassing op de zorgverzekering. Dat is in de nieuwe Jeugdwet bepaald.

Veelgestelde vragen huisartsen

Wat mag een huisarts in rekening brengen?

Een huisarts mag voor elke ingeschreven patiënt een vast bedrag per kwartaal rekenen. Dit heet het inschrijftarief. Het maakt hiervoor niet uit of u wel of niet uw huisarts bezoekt. Brengt u een bezoek aan de huisarts, dan rekent hij of zij daarvoor een vast bedrag. Een telefonisch consult of een huisbezoek valt hier ook onder.
 

Mag ik meerdere vragen stellen tijdens één consult?

Ja, dat mag. De huisarts rekent per consult één tarief ongeacht het aantal klachten, gestelde diagnoses en dergelijke. Dat tarief is gebaseerd op een vaste hoeveelheid tijd dat voor een consult wordt uitgetrokken. Dit is gemiddeld 10 en maximaal 20 minuten. Heeft u veel vragen waardoor het consult langer duurt? Meld dit dan bij het maken van een afspraak. De huisarts houdt hier dan rekening mee.
 

Hebben de kosten van de huisarts gevolgen voor mijn eigen risico?

Nee. Kosten van de huisarts vallen niet onder uw eigen risico.
 

Hoe weet ik welke huisarts een contract heeft met Aevitae?

Klik hier voor een overzicht van de door Aevitae gemaakte afspraken met huisartsen.
 

Heb ik recht op een vergoeding ketenzorg voor diabetes patiënten?

Het aantal diabetici in Nederland blijft toenemen. Daarom wil Aevitae de zorg voor diabetici slimmer en beter organiseren. Dit doen we o.a. door overeenkomsten aan te gaan met zorggroepen. Binnen een zorggroep maken huisarts, diëtist, oogarts, fysiotherapeut en andere zorgverleners afspraken met elkaar over de behandeling van de patiënt. Op die manier weet iedereen welke zorg op welk moment moet worden geleverd. Klik hier voor een overzicht van de door Aevitae gemaakte afspraken met zorggroepen.
 

Veelgestelde vragen geestelijke gezondheidszorg

Wat is het verschil tussen Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ?

Het verschil zit vooral in:
• Soort, ernst en aantal stoornissen
• Ernst van de problemen
• Aantal zittingen dat nodig is
• Mensen die er werken: in de Generalistische basis GGZ werken ‘eerstelijns psychologen.’ In de Gespecialiseerde GGZ zijn dat medisch specialisten zoals psychiaters en psychotherapeuten.
• Betalingen. Bij Generalistische basis GGZ stuurt de behandelaar een rekening voor het gehele behandeltraject (kort, middel, intensief of chronisch) . Bij Gespecialiseerde GGZ gebeurt de afhandeling van kosten in ‘diagnose behandelcombinaties’ (DBC’s). Bij de vaststelling van DBC’s is uitgegaan van een gemiddeld aantal behandelingen. Soms, bij behandelingen in de ggz, is iemand geholpen met tien behandelingen bij een psychotherapeut. Terwijl iemand anders met dezelfde problemen een half jaar intensieve zorg en begeleiding nodig heeft om zijn klachten te verhelpen of te laten verminderen. Voor de prijs van de totale behandeling maakt dit niet uit.

 

Wat is Generalistische basis GGZ?

Kenmerken van de Generalistische basis GGZ zorg zijn:
• Niet-specialistische zorg
• U heeft een verwijzing van uw huisarts nodig
• Eenvoudige problemen
• Behandeling gebeurt door één specialist (niet meerdere)
• Zorg bij u in de buurt
• Een beperkt aantal zittingen is meestal genoeg
 

Wat is Gespecialiseerde GGZ?

Kenmerken van Gespecialiseerde GGZ zijn:
• Specialistische zorg
• Eerdere stoornissen
• Ingewikkelde problemen, waarbij het vaak meerdere stoornissen tegelijk zijn
• U heeft een verwijzing van uw huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, verpleeghuisarts, medisch specialist (psychiater/zenuwarts), bedrijfsarts of Bureau Jeugdzorg nodig
• Vaak werken er verschillende specialisten mee aan de behandeling.

 

Naar welke behandelaars kan ik toe voor Generalistische basis GGZ?

Hiervoor verwijzen wij naar de polisvoorwaarden van uw basiszorgverzekering. Let op! Kiest u voor een zorgverlener met wie wij geen contract hebben, kan het zijn dat een deel van de kosten voor eigen rekening blijft. Om te achterhalen of uw zorgverlener een contract met ons heeft kunt u de betreffende zorgzoeker raadplegen of u kunt contact opnemen met onze servicedesk.
Het (verplicht) eigen risico is van toepassing op de vergoeding voor GGZ-zorg.
 

Naar welke behandelaars kan ik toe voor Gespecialiseerde GGZ ?

Hiervoor verwijzen wij naar de polisvoorwaarden van uw basiszorgverzekering. Let op! Kiest u voor een zorgverlener met wie wij geen contract hebben, kan het zijn dat een deel van de kosten voor eigen rekening blijft. Om te achterhalen of uw zorgverlener een contract met ons heeft kunt u de betreffende zorgzoeker raadplegen of u kunt contact opnemen met onze servicedesk.
Het (verplicht) eigen risico is van toepassing op de vergoeding voor GGZ-zorg.
 

Hoe weet ik of mijn behandelaar afspraken heeft gemaakt met Aevitae?

Klik hier voor een overzicht van de door Aevitae gemaakte afspraken met behandelaars.
 

Kan een psycholoog (Generalistische basis GGZ) doorverwijzen naar de Gespecialiseerde GGZ?

Nee, u heeft altijd een verwijzing van uw huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, verpleeghuisarts, medisch specialist (psychiater/zenuwarts), bedrijfsarts of Bureau Jeugdzorg nodig om naar Gespecialiseerde GGZ te gaan.
 

Wat krijg ik vergoed voor Generalistische basis GGZ?

Let op! Generalistische basis GGZ voor verzekerden tot 18 jaar is uitgesloten van vergoeding. Dit valt per 1-1-2015 onder de jeugdwet. U kunt hiervoor contact opnemen met uw gemeente.

Generalistische Basiszorg GGZ bestaat uit 4 verschillende behandeltrajecten. Afhankelijk van de zwaarte van de zorgvraag wordt de inhoud van het behandeltraject bepaald. De behandeltrajecten zijn:
- Generalistische Basis GGZ Kort
- Generalistische Basis GGZ Middel
- Generalistische Basis GGZ Intensief
- Generalistische Basis GGZ chronisch

De zorgverlener bepaalt welke behandeling van toepassing is. Op basis van objectieve criteria wordt de zorgvraagzwaarte bepaald. De behandeltrajecten gaan van kort tot chronisch.
Kosten voor generalistische basis GGZ zoals opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden worden volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. Let op! Kiest u voor een zorgverlener met wie wij geen contract hebben, kan het zijn dat een deel van de kosten voor eigen rekening blijft. Om te achterhalen of uw zorgverlener een contract met ons heeft kunt u de betreffende zorgzoeker raadplegen of u kunt contact opnemen met onze servicedesk.
Het (verplicht) eigen risico is van toepassing op de vergoeding voor GGZ-zorg.

Vanaf 2014 is er dus geen sprake meer van eerstelijns en tweedelijns GGZ. In plaats van 1e en 2e lijns zorg hebben we het voor niet-complexe stoornissen over Generalistische  Basis GGZ en bij complexe stoornissen over (niet klinische) gespecialiseerde GGZ. Voor de psychologische zorg is de eigen bijdrage komen te vervallen.

Psychologische zorg via uw huisarts of GGZ-praktijkondersteuner
Een andere wijziging is dat men, voor lichte psychische klachten, vaker en langer een beroep kan doen op de huisarts en GGZ-praktijkondersteuner. Ook kan de huisarts de verzekerde helpen met preventie:
• voorkomen van depressie
• voorkomen van problematisch alcoholgebruik
• preventie van paniekstoornis door cognitieve gedragstherapie
• behandeling van lichte tot matige depressies en angststoornissen
(Verplicht) eigen risico is niet van toepassing op de zorg geleverd door uw huisarts of de GGZ-praktijkondersteuner.

Houden de psychische klachten aan? Dan kan de huisarts doorverwijzen naar de 'generalistische basis GGZ' of de 'gespecialiseerde GGZ' voor een vervolgbehandeling.  Er is geen eigen bijdrage van toepassing voor de Generalistische Basiszorg GGZ.  (Verplicht) eigen risico is wel  van toepassing op deze zorg.

 

Heb ik vooraf toestemming nodig van Aevitae voor een bezoek aan een psycholoog?

Om naar een psycholoog te gaan, heeft u altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of bedrijfsarts. U hoeft deze verwijzing niet naar ons op te sturen als de zorgverlener de nota's digitaal bij ons indient en een gecontracteerde zorgverlener is. U moet de verwijzing wel altijd goed laten bewaren door uw psycholoog. Dat mag schriftelijk of digitaal. Het kan zijn dat wij achteraf controleren of er een verwijzing is. Uw psycholoog moet de verwijzing dan laten zien.
 

Wat krijg ik vergoed voor Gespecialiseerde GGZ in een instelling?

Let op! Gespecialiseerde GGZ voor verzekerden tot 18 jaar is uitgesloten van vergoeding. Dit valt per 1-1-2015 onder de jeugdwet. U kunt hiervoor contact opnemen met uw gemeente.
Kosten voor Gespecialiseerde GGZ zoals opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden worden volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. Let op! Kiest u voor een zorgverlener met wie wij geen contract hebben, kan het zijn dat een deel van de kosten voor eigen rekening blijft. Om te achterhalen of uw zorgverlener een contract met ons heeft kunt u de betreffende zorgzoeker raadplegen of u kunt contact opnemen met onze servicedesk.
Het (verplicht) eigen risico is van toepassing op de vergoeding voor GGZ-zorg.
 

Heb ik vooraf toestemming nodig van Aevitae om naar de Gespecialiseerde GGZ te gaan?

Om naar een Gespecialiseerde GGZ-instelling te gaan, heeft u altijd een verwijzing nodig. Maar u hoeft deze verwijzing niet naar ons op te sturen. U moet de verwijzing wel altijd goed laten bewaren door uw behandelaar. Dat mag schriftelijk of digitaal. Het kan zijn dat wij achteraf controleren of er een verwijzing is. Uw behandelaar moet de verwijzing dan laten zien.
 

Hoe moet ik een rekening indienen?

Meestal stuurt uw behandelaar de rekening meteen naar ons toe. Krijgt u toch een rekening, dan kunt u deze samen met een ’declaratieformulier’ bij ons indienen. Dit formulier kunt u downloaden van onze website of via Mijn Aevitae direct invullen. U kunt deze ook opvragen bij onze Servicedesk via telefoonnummer 0900 369 33 33.

Ik wil opgenomen worden in een instelling (Gespecialiseerde GGZ), wat moet ik doen?

U kunt het beste contact opnemen met uw huisarts. Hij kan u de verwijzing geven die nodig is voor deze opname.
 

Moet ik een nieuwe verwijskaart aan de huisarts vragen?

Als uw psycholoog nog geen verwijskaart voor u heeft ontvangen, moet u deze inderdaad nog bij uw arts opvragen. Als uw psycholoog deze nog wel heeft, blijft deze geldig voor de lopende behandeling.
 

Mag een psycholoog een onderzoek naar bijvoorbeeld dyslexie doen of een intelligentietest uitvoeren en daarvoor een aparte prijsafspraak maken?

Voor kinderen tot 18 jaar valt deze zorg vanaf 1-1-2015 onder de Jeugdwet. Voor vragen over de mogelijkheid tot vergoeding kunt u contact opnemen met uw gemeente.
Voor volwassenen vanaf 18 jaar: Ja, een psycholoog mag een onderzoek of test doen en daarvoor met u een aparte prijsafspraak maken. Deze onderzoeken en testen vallen niet onder de zorgverzekering. Daarom krijgt u er geen vergoeding voor. Voorbeelden zijn psychologische testen, rapporten en keuringen. Alleen behandelingen kunnen worden vergoed.

 

Waar vind ik meer informatie over geestelijke gezondheidszorg? Bijvoorbeeld over wat in de wet staat?

U kunt hiervoor terecht op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZa. Klik hier voor meer informatie.
 

Veelgestelde vragen fysiotherapie en oefentherapie

Wordt fysiotherapie of oefentherapie vergoed?

Verzekerden tot 18 jaar
Voor verzekerden tot 18 jaar met een niet-chronische ‘acute’ aandoening worden 9 behandelingen per jaar per aandoening vergoed vanuit de basisverzekering. Indien medisch noodzakelijk mag dit met nog negen behandelingen worden verlengd. Als er meer dan 18 behandelingen nodig zijn, komt dit voor eigen rekening of kan er wellicht vergoeding mogelijk zijn vanuit uw aanvullende verzekering.

Voor verzekerden tot 18 jaar met een chronische indicatie is de vergoeding vanuit de basisverzekering conform de door de overheid vastgestelde termijn voor de betreffende aandoening. De aandoening moet dan wel voorkomen op bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering en een verwijzing van uw arts of medisch specialist is hiervoor noodzakelijk. In sommige gevallen is een goedkeuring van Aevitae vooraf noodzakelijk.

Verzekerden vanaf 18 jaar
Voor verzekerden vanaf 18 jaar met een niet-chronische ‘acute’ aandoening bestaat er geen aanspraak op vergoeding vanuit de basisverzekering. Vergoeding kan plaatsvinden vanuit uw aanvullende verzekering. Meer informatie hierover vindt u in de voorwaarden van uw aanvullende verzekering.

Voor verzekerden vanaf 18 jaar met een chronische indicatie is de vergoeding vanaf de 21ste behandeling vanuit de basisverzekering conform de door de overheid vastgestelde termijn voor de betreffende aandoening. De aandoening moet dan wel voorkomen op bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering en een verwijzing van uw arts of medisch specialist is hiervoor noodzakelijk. In sommige gevallen is een goedkeuring van Aevitae vooraf noodzakelijk. Deze kosten kunnen mogelijk ten laste van uw (verplicht) eigen risico komen.

Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, bestaat de mogelijkheid om de eerste twintig behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering vergoed te krijgen. Dit is afhankelijk van de maximale bestedingsruimte per kalenderjaar voor fysiotherapeutische / oefentherapeutische behandeling binnen uw aanvullende verzekering.

Wat als mijn fysio- of oefentherapeut geen contract heeft met Aevitae?

Als u recht heeft op vergoeding van fysio- of oefentherapie kunt u terecht bij zowel een gecontracteerde als een niet-gecontracteerde fysio- of oefentherapeut.
Uiteraard kunt u door een niet-gecontracteerde therapeut behandeld worden, maar afhankelijk van het tarief dat de therapeut in rekening brengt, is het wel mogelijk dat u zelf een gedeelte moet bijbetalen.
Gebruik van een gecontracteerde fysio- of oefentherapeut heeft een aantal voordelen:

• U hoeft niets bij te betalen voor een behandeling, want er zijn prijsafspraken gemaakt
• De kosten van de behandeling hoeft u niet zelf voor te schieten. Gecontracteerde therapeuten dienen de rekening rechtstreeks bij ons in.
• Met de gecontracteerde therapeuten zijn kwaliteitsafspraken gemaakt.

Wanneer is sprake van kinderfysiotherapie en wanneer van fysiotherapie onder 18 jaar?

Fysiotherapie onder 18 jaar is niet automatisch kinderfysiotherapie. Reguliere behandelingen onder 18 jaar vallen onder fysiotherapie. Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie waarvoor de therapeut een specifieke opleiding heeft gevolgd. Kinderfysiotherapie is geïndiceerd als het bijvoorbeeld gaat om motorische problemen die de motorische en algehele ontwikkeling van het kind beïnvloeden.
Het betreft hier meestal kinderen tussen 0 en 16 jaar. Meer informatie kunt u vinden op www.nvfk.nl.

Wanneer is er sprake van chronische fysiotherapie / oefentherapie en wordt dit vergoed?

Als er sprake is van een aandoening volgens bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering (chronische lijst), is er een vergoeding mogelijk vanuit de Zorgverzekeringswet. Bijlage 1 is een landelijke lijst waarop alle indicaties die in aanmerking kunnen komen voor chronische fysio- of oefentherapie staan beschreven.
Indien de aandoening op de lijst voorkomt en u een verwijzing van uw arts heeft, kunt u in aanmerking komen voor vergoeding. Voor verzekerden tot 18 jaar vanaf de eerste behandeling en voor verzekerden van 18 jaar en ouder vanaf de 21ste behandeling. De periode waarin de therapie vanuit de basisverzekering wordt vergoed is onder andere afhankelijk van de aandoening, de medische noodzaak en de door de overheid vastgestelde, maximale behandelduur voor betreffende aandoening. In sommige gevallen dient er vooraf een goedkeuring te worden aangevraagd, meestal wordt dit door uw behandelend therapeut gedaan.
Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, bestaat de mogelijkheid om de eerste twintig behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering vergoed te krijgen. Dit is afhankelijk van de maximale bestedingsruimte per kalenderjaar voor fysiotherapeutische / oefentherapeutische behandeling binnen uw aanvullende verzekering.

Wordt bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie vergoed?

Bij de aandoening urine-incontinentie komen, bij verzekerden van 18 jaar en ouder, eenmalig 9 behandelingen bekkenfysiotherapie voor vergoeding in aanmerking ten laste van de basisverzekering. Deze kosten kunnen mogelijk ten laste van uw (verplicht) eigen risico komen. Meer informatie over de voorwaarden van vergoeding vindt u in de polisvoorwaarden van uw basisverzekering.

Veiligheid en Privacy

Mijn Aevitae & Zorgapp

Is het veilig om (persoons)gegevens uit te wisselen via Mijn Aevitae?

Om uw veiligheid te garanderen worden uw gegevens strikt vertrouwelijk behandeld door Aevitae. Uw gegevens worden verwerkt door secure server software. Dit wil zeggen dat uw data worden gecodeerd vóór verzending en verwerking, zodat privacy en beveiliging optimaal zijn gewaarborgd. Uw gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor u en voor Aevitae. Daarbij worden de veiligheidsprocedures zoals deze in de Nederlandse wetgeving zijn vastgelegd strikt in acht genomen.
Uw privacy wordt mede beschermd door het versleutelen van gegevensuitwisseling. Bij het uitwisselen van gegevens via onze website of Mijn Aevitae ziet u, afhankelijk van de gebruikte browser, een klein symbool van een sleutel of een slot. Op die manier weet u dat er een verbinding is met een beveiligde server.

Wat kan ik zelf doen om veilig te werken?

Persoonlijke gegevens die u ziet in Mijn Aevitae of in de Aevitae Zorg App zijn alleen zichtbaar voor u als u bent ingelogd. U heeft een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
Zelf kunt u de volgende richtlijnen in acht nemen:
- Houd uw wachtwoord strikt voor uzelf, zeker als er meerdere personen van uw computer of smart phone gebruikmaken;
- Let u erop dat de versleuteling actief is.
- Log uit na gebruik van de Aevitae Zorg App of Mijn Aevitae;
- Uw telefoon bevat persoonlijke gegevens. Ter bescherming van uw persoonlijke gegevens raden wij u aan uw toestel na gebruik te vergrendelen.
 

Is mijn zorgpas zichtbaar in de Aevitae Zorg App als ik niet ben ingelogd?

De zorgpas wordt na het downloaden in de app opgeslagen zodat u deze ook kunt gebruiken wanneer u geen internettoegang heeft. Wanneer u dat niet wenst, kunt u de zorgpas verwijderen.

Waarom ontvang ik mijn wachtwoord met de post en niet digitaal?

Aevitae verstrekt om veiligheidsredenen nooit per e-mail of telefonisch een wachtwoord maar zal dit altijd per post versturen.
Als u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen door de ‘wachtwoord vergeten’ button aan te klikken op het inlogscherm van Mijn Aevitae. Dit wachtwoord wordt per brief verzonden naar het postadres van u dat bij Aevitae bekend is.
Indien u eerder heeft ingelogd en uw (mobiel) telefoonnummer aan uw account heeft gekoppeld ontvangt u een 8-cijferige code per sms. Wanneer u uw telefoonnummer van uw vast lijn heeft gekoppeld wordt u gebeld en wordt de 8-cijferige code via een computerstem aan u medegedeeld. Vervolgens dient u een ander wachtwoord aan te maken volgens onderstaande richtlijnen:
• 1 leesteken
• 1 cijfer: 0-9
• 1 letter
• 8 karakters
Verder mag het wachtwoord niet gelijk zijn aan de gebruikersnaam en heeft het een maximale geldigheidsduur van 1 jaar.

 

Van wie kan ik gegevens zien in Mijn Aevitae of de Aevitae Zorg App?

U kunt als verzekeringnemer uw eigen gegevens en die van uw medeverzekerden zien. Vanaf 16 jaar zijn personen volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) meerderjarig. Vanaf deze leeftijd hebben deze personen de mogelijkheid hun privacygevoelige gegevens voor de verzekeringnemer en medeverzekerde(n) af te schermen.
Medeverzekerden kunnen via Mijn Aevitae een eigen inlogaccount aanvragen. Dit kan door middel van de volgende stappen:
• Ga naar Mijn Aevitae en ga naar “ik ben verzekerd bij Aevitae, maar heb nog geen eigen inlogaccount”;
• klik op “vraag een inlogaccount aan”.

Waarom moet ik een ander wachtwoord aanmaken?

Als gevolg van strengere regelgeving zijn de eisen voor veiligheid en privacy aangescherpt. Vanaf 5 juni 2014 is er een aanpassing in het inlogsysteem op Mijn Aevitae. Wij verzoeken u vriendelijk om uw eigen wachtwoord te kiezen conform onderstaande richtlijnen. Het wachtwoord moet voldoen aan een aantal eisen. Te weten:
• 1 leesteken
• 1 cijfer: 0-9
• 1 letter
• 8 karakters
Verder mag het wachtwoord niet gelijk zijn aan de gebruikersnaam en heeft het een maximale geldigheidsduur van 1 jaar.

Hoe vraag ik een eigen Mijn Aevitae account aan?

Iedere verzekerde kan een eigen account aanvragen. Hoofdverzekerde hebben zelf automatisch een eigen account. Gezinsleden vanaf 16 jaar kunnen zelf hun eigen Mijn Aevitae account aanvragen. Log in op Mijn Aevitae en ga naar "ik ben verzekerd bij Aevitae, maar heb nog geen eigen inlogaccount". Klik op: vraag een inlogaccount aan.

Het lukt mij niet om in te loggen. Waar kan dat aan liggen?

Als u uw account nog niet heeft geactiveerd, dan moet u dit eerst doen. Heeft u uw account geactiveerd en u kunt niet inloggen; controleer dan uw gebruikersnaam en/of wachtwoord. Heeft u de juiste gegevens ingevuld en het inloggen lukt niet, neem dan contact op met de Servicedesk via tel. [0900 - 369 33 33]

Waarom is een verificatiecode nodig voor het inloggen op Mijn Aevitae ?

Als gevolg van strengere regelgeving zijn de eisen voor veiligheid en privacy aangescherpt. De verificatiecode dient als extra maatregel om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed beveiligd blijven.

Vanaf wanneer ben ik verplicht om in te loggen met een activeringscode?

Vanaf 1 juli 2015 is er een verplichting als gevolg van strengere regelgeving voor de veiligheid en privacy.

Waarom is een activeringscode nodig voor het inloggen?

Als gevolg van strengere regelgeving zijn de eisen voor veiligheid en privacy aangescherpt. Deze code dient als extra maatregel om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed beveiligd blijven en om uw mobiele nummer aan de juiste persoonsgegevens te koppelen.

Ik heb geen activeringscode ontvangen.

Deze ontvangt u automatisch binnen 5 werkdagen per post. Indien u geen brief ontvangt, kunt u contact opnemen met onze servicedesk of stel uw vraag via ons contactformulier op onze website.

Ik heb geen mobiele telefoon.

Voor onze SMS verificatie ondersteunen wij zowel mobiele alsook vaste telefoonnummers. Bij een vast telefoonnummer ontvangt u de verificatie codes als gesproken tekst.

Ik heb een abonnement voor mijn mobiele telefoon in het buitenland afgesloten.

U kunt de landcode aanpassen bij het invoeren van het nummer.

Ik ontvang geen verificatiecodes.

Voor het ontvangen van verificatiecodes dient u uw telefoonnummer in te koppelen. Heeft u uw telefoonnummer gekoppeld met de activeringscode? Neem dan contact op met de Servicedesk via tel. [0900 - 369 33 33]

Mijn telefoonnummer is onjuist.

Om uw telefoonnummer te wijzigen dient u uw account eenmalig opnieuw te activeren. U kunt hier een activeringscode aanvragen. U ontvangt uw activeringscode binnen 5 werkdagen per post.

 

Ik kan zorg gerelateerde gegevens van mijn gezinsleden niet meer inzien?

Zorgverzekeraars mogen zorg gerelateerde persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan de persoon op wie de gegevens betrekking hebben. Om te voorkomen dat gegevens verstrekt worden aan andere personen dan de desbetreffende persoon worden de zorg gerelateerde gegevens voor gezinsleden vanaf 16 jaar afgeschermd. Gezinsleden kunnen vanaf 1 juli 2015 een eigen account aanvragen. Polis gerelateerde gegevens van uw gezinsleden kunt u wel nog raadplegen en beheren.

Privacy

Waarom een privacy statement?

Met ons privacy statement willen wij u duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of aan anderen verstrekken.

Waar vind ik het privacy statement van Aevitae?

Klik hier voor ons privacy statement.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Wanneer u om inzage in uw gegevens verzoekt, worden deze pas aan u verstrekt via telefoon, e-mail, internet of aan de balie als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. Tevens worden, om uw privacy te beschermen, geen gegevens betreffende uw gezondheid verstrekt via de telefoon of per onbeveiligde e-mail. Aevitae verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet toegestaan en noodzakelijk is of in geval van fraude.

Hoe zit het met mijn privacy als ik gebruikmaak van Mijn Aevitae en de Aevitae Zorg App?

Aevitae respecteert uw privacy. Wij stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is op zichzelf van groot belang. Daarnaast volgt Aevitae hiermee ook de Wet bescherming persoonsgegevens, die eisen stelt aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is. Voor de zorgverzekeringsbranche is deze wet vertaald in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars die door ons wordt nageleefd.

Wettelijke Wijzigingen 2016

Wettelijke Wijzigingen 2016

Algemeen 2016

Geïndexeerde tarieven 2016

In 2016 wordt een aantal eigen bijdragen en maximale vergoedingen door de overheid geïndexeerd. Dit betekent dat de eigen bijdragen en de maximale vergoedingen worden aangepast aan de kosten van de zorg of het hulpmiddel. Dit zijn de geïndexeerde tarieven voor 2016:

Verplicht eigen risico                € 385,00
Eigen bijdrage kraamzorg         € 4,20

Bevalling in een door ons gecontracteerd geboortecentrum, een ziekenhuis of andere instelling zonder medische noodzaak, maximale vergoeding per dag € 205 per dag (€ 238 min € 33 voor de eigen bijdrage kraamzorg)

Schoenen
Orthopedische en allergeenvrije schoenen:
- eigen bijdrage voor verzekerden jonger dan 16 jaar      € 68,50
- eigen bijdrage voor verzekerden van 16 jaar en ouder  € 136,50


Blindengeleidehond en hulphond
Een tegemoetkoming in de gebruikskosten  € 1.062,00 (€ 88,50 per maand)
Maximale vergoeding pruik € 418,50

Contactlenzen (alleen in bijzondere gevallen)
Eigen bijdrage voor lenzen met een gebruiksduur langer dan een jaar     € 56,00
Eigen bijdrage voor lenzen met een gebruiksduur korter dan een jaar     € 112,00
Eigen bijdrage per jaar als er maar één oog moet worden gecorrigeerd   € 56,00

Brillenglazen (alleen in bijzondere gevallen voor verzekerden jonger dan 18)
Eigen bijdrage per brillenglas                         € 56,00
Nieuw: maximum eigen bijdrage per jaar     € 112,00

Zittend ziekenvervoer (alleen in bijzondere gevallen)
Vergoeding per kilometer   € 0,30
Eigen bijdrage per jaar       € 98,00