Kunnen we helpen?

Wijzigingen basisverzekering 2020

De basisverzekering is ieder jaar anders. De hoogte van de premie kan wijzigen, net als het eigen risico en de eigen bijdragen. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen voor 2020. Voor wijzigingen in onze aanvullende verzekeringen verwijzen wij u graag naar de bijlage die u bij uw polis 2020 ontvangt.

 

Wat wijzigt in de basisverzekering per 1 januari 2020?

De zorgpremie

De nieuwe premies maken wij uiterlijk 12 november bekend.

Het eigen risico

Het verplicht eigen risico blijft in 2020 € 385. Dat betekent dat u voor de meeste zorg uit de basisverzekering de eerste € 385 zelf betaalt.

Lagere collectiviteitskorting

De maximale wettelijke korting voor een collectieve zorgverzekering gaat van 10% naar 5% in 2020. Bij gelijke premies ga je als collectief verzekerde door deze wijziging dus meer betalen. De uiteindelijke premies maken wij 12 november 2019 bekend. De aanvullende verzekering valt niet onder de Zorgverzekeringswet en kent geen maximale collectiviteitskorting. 

Logeervergoeding

De logeervergoeding is voor patiënten die onder behandeling zijn bij een gespecialiseerd ziekenhuis of behandelcentrum. Moet u ver reizen voor uw behandeling en wordt u niet opgenomen bij uw zorgverlener? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor logeerkosten. Vanaf volgend jaar kunt u kiezen tussen de logeervergoeding en vergoeding van de vervoerskosten. U heeft recht op maximaal € 75,- per nacht als de behandeling 3 dagen achter elkaar plaatsvindt.  Als u gebruik maakt van de logeervergoeding vervalt de vergoeding voor vervoerskosten.

Geen eigen risico voor Stoppen met Roken programma

Vanuit de basisverzekering heeft u 1x per kalenderjaar recht op vergoeding van het stoppen-met-rokenprogramma. Vanaf 1 januari 2020 brengen wij hiervoor geen eigen risico meer in rekening.

Zittend ziekenvervoer

Vanuit de basisverzekering heeft u in een aantal situaties al recht op vergoeding van zittend ziekenvervoer. Vanaf 1 januari 2020 heeft u ook recht op deze vergoeding bij geriatrische revalidatie.

Ouderengeneeskunde en zorg voor verstandelijk gehandicapten

Vergoeding voor zorg die de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten bieden. Deze zorg krijgt de patiënt zoveel mogelijk thuis of in de eigen omgeving. De zorg is vanaf 1 januari 2020 onderdeel van de basisverzekering om de druk bij huisartsen te verlichten en om ervoor te zorgen dat mensen langer thuis kunnen wonen.

Apotheekbereidingen

Vanaf 2020 verandert de vergoeding van apotheekbereidingen van medicijnen. De vergoeding geldt voor apotheekbereidingen van de volgende geneesmiddelen:

  • een geregistreerd geneesmiddel dat door hoge kosten niet wordt toegelaten tot het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  • een geneesmiddel waarvan de vergoeding nog niet bekend is.

Let op: deze vergoeding geldt alleen voor de apotheekbereiding, niet voor de geneesmiddelen.

Niet invasieve Prenatale Test (NIP)

NIPT is een bloedonderzoek waarmee uw zorgverlener een ongeboren kind onderzoekt op bepaalde syndromen, zoals het downsyndroom. De huidige subsidieregeling die in 2020 zou aflopen, wordt verlengd. Hierdoor kunnen zwangere vrouwen ook de komende jaren kiezen voor de NIPT. Er geldt wel een eigen bijdrage van 175 euro.

 

Verdwijnen er ook vergoedingen uit de basisverzekering?

Op dit moment is niet bekend dat er per 2020 vanuit de basisverzekering vergoedingen verdwijnen.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen? Veel antwoorden vindt u bij de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Contact
Tom
Lisette
Cora
Dennis

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.