Wijzigingen basisverzekering 2019

De basisverzekering is ieder jaar anders. De hoogte van de premie kan wijzigen, net als het eigen risico en de eigen bijdragen. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen voor 2019.

Wat wijzigt in de basisverzekering per 1 januari 2019?

De zorgpremie

De nieuwe premies maken wij uiterlijk 12 november bekend.

Het eigen risico

Het verplicht eigen risico blijft in 2019 € 385. Dat betekent dat u voor de meeste zorg uit de basisverzekering de eerste € 385 zelf betaalt.

 

Uitbreiding van de basisverzekering

Oefentherapie bij COPD

Vanaf 1 januari 2019 wordt oefentherapie bij COPD vergoed vanaf de eerste behandeling. Nu moeten patiënten de eerste 21 behandelingen nog zelf betalen, of hebben zij een aanvullend pakket nodig. In het eerste behandeljaar worden maximaal 70 behandelingen vergoed. In de jaren daarna is het aantal vergoede behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD.

Zittend ziekenvervoer

Onder zittend ziekenvervoer valt vanaf 1 januari 2019 ook het vervoer voor consulten, onderzoeken en controles voor een oncologische behandeling en nierdialyse.  In 2018 wordt alleen het vervoer vergoed als u een behandeling moet ondergaan. Deze uitbreiding geldt ook voor consulten, onderzoeken en controles die onder de hardheidsclausule vallen.

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Huisartsen kunnen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht doorverwijzen voor een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). De GLI is gericht op minder eten en meer bewegen. Daarnaast is er psychologische ondersteuning om aan gedragsverandering te werken.

 

Eigen bijdragen

Geneesmiddelen

Sommige geneesmiddelen worden gedeeltelijk uit de basisverzekering vergoed. Het resterende deel betaalt u direct bij de apotheek. Vanaf 2019 betaalt u maximaal € 250 wettelijke eigen bijdrage per persoon per kalenderjaar voor deze medicijnen. Deze wettelijke eigen bijdrage staat los van het eigen risico.

 

Vervallen vergoedingen

Paracetamol, vitaminen en mineralen

Vanaf 1 januari 2019 worden paracetamol, vitaminen en mineralen die ook zonder recept bij de apotheek of in de winkel verkrijgbaar zijn niet langer vergoed uit de basisverzekering.

 

Aanpassing eigen bijdragen en maximale vergoedingen

Medische lenzen en brillenglazen

Gebruikt u medische lenzen of brillenglazen langer dan 1 jaar? De eigen bijdrage stijgt van € 57,50 naar € 58,50 per lens of glas.

Gebruikt u medische lenzen of brillenglazen korter dan 1 jaar? En gaat het om één oog? Dan stijgt de eigen bijdrage van € 57,50 naar € 58,50 voor één glas of lens. Voor twee ogen stijgt de eigen bijdrage van € 115,- naar € 117,-. Deze vergoeding is voor medische lenzen of brillenglazen in zeer ernstige gevallen.

Pruiken

Voor pruiken stijgt de maximale vergoeding van € 431,- naar € 436,-.

Allergeenvrije of orthopedische schoenen

Bent u jonger dan 16 jaar? De eigen bijdrage daalt van € 69,- naar € 65,50 per paar schoenen.

Bent u 16 jaar of ouder? De eigen bijdrage daalt naar van € 138,- naar € 131,- per paar schoenen.

Bevalling

Voor een bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum stijgt de eigen bijdrage van € 34,- naar € 35,-. De maximale vergoeding stijgt van € 245,- naar € 250,-. Van deze bedragen is de helft voor de moeder en de helft voor het kindje. Voor het gebruik van een verloskamer bij een poliklinische bevalling zonder medische indicatie stijgt de maximale vergoeding van € 211,- naar € 215,-

Kraamzorg

Voor kraamzorg thuis of in een geboorte- of kraamcentrum en partusassistentie stijgt de eigen bijdrage van € 4,30 naar € 4,40 per uur.

Zittend ziekenvervoer

De eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer stijgt van € 101,- naar € 103,-.

 

 

Voor wijzigingen in onze aanvullende verzekeringen verwijzen wij u graag naar de bijlage die u bij uw polis 2019 ontvangt.